Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

1 2 3 4 5 (celkem: 22)

Výtvarná soutěž 2017

Český zahrádkářský svaz vyhláil 24. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:
"ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ" 
V kategoriích:
Kresba, malba apod. a Polytechnické práce
A - mateřské školy; B - 1. stupeň ZŠ; C - 2. stupeň ZŠ + odpovídající ročníky gymnázií; D - speciální školy; E - základní umělecké školy.

Zdá se, že toto téma mládež skutečně oslovilo. Následovala doslova lavina výtvarných prací, jak kreseb, tak polygrafických z velmi různorodého materiálu.

Celkový počet se zastavil až na neuvěřitelných 3800. Před porotou stál tedy opravdu nelehký úkol s vyhodnocením, protože takové množství již naráží i na prostorové možnosti, kterými Svaz na Ústředí disponuje. Zápal a snaha po vítězství se tak soutěžícím upřít nedá. V některých případech si zvláště malí výtvarníci v zá­palu tvoření smísili zeleninu i s ovocem, ale vzhledem k tomu, že šlo o vynikající práce, porota byla v těchto případech trochu shovívavá. 

Je radostné, že se do soutěže zapojuje stále více škol. Vzhle­dem k tomu, že školy nebo územní sdružení mají omezený počet, kolik soutěžních prací mohou odeslat, jsou zaslané výtvory již opravdu na velmi dobré úrovni. V současné době převládá kresba a malba. V polytechnických pracích, kdy šlo dříve především o keramiku, nyní spíše využívají školy různé kombinované techniky s využitím papíru, plastů, textilu. Původně bylo stanoveno ocenění 5 jednotlivců a 3 kolektivů v každé kategorii. Porota však učinila výjimku a v některých kategoriích ocenila vzhledem k velkému množství zaslaných prací a k jejich kvalitě více autorů.

číst dále

Výtvarná soutěž 2016

Odborná komise 28. dubna vyhodnotila malby, kresby i polytechnické práce. Celkem do soutěže bylo zasláno přes 2 tisíce výtvarných děl a tak i po stránce prostorové bylo vyhodnocení velmi pracné.
Do soutěže byla přidána navíc skupina E - základní umělecké školy, která ale u polytechnických prací nebyla hodnocena.

číst dále

Výtvarná soutěž 2015

22. ročník na téma: "KYTICE VE VÁZE"

Do soutěže dorazilo celkem 1560 maleb a polytechnických prací. Pro vyhodnocení výtvarných prací se koncem dubna se sešla komise pro práci s mládeží zastoupená Mgr. Vlastou Ambrožovou, Rudolfem Peterkem a Mgr. Janou Oršelovou.

číst dále

Výtvarná soutěž 2014

21. ročník na téma: "MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA"
číst dále

Výtvarná soutěž 2013

20. ročník na téma: "NÁŠ ŽIVOT NA ZAHRÁDCE"
číst dále

1 2 3 4 5 (celkem: 22)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.