hlavička

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

předchozí další

Floristická soutěž 2017 - vyhlášení

 

Obr: 182.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 6. ročník Floristické soutěže.

Soutěž je tříkolová:
Okresní kola pořádají příslušná Územní sdružení ČZS.
Zemská kola (české a moravské) pořádá komise pro práci s dětmi a mládeží a ÚS ČZS, zemská kola proběhnou:
 • Praha - květen 2017 (zajišťuje ÚS Praha-město)
 • Prostějov - květen 2017 (zajišťuje Vlasta Ambrožová)
 • Celostátní finále pořádá komise pro práci s dětmi a mládeží + Ústředí ČZS na výstavě Květy 14. července 2017 v Lysé nad Labem.

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje

6. ročník Floristické soutěže.


Soutěž je tříkolová

Okresní kola
Pořádají je příslušná Územní sdružení ČZS v době duben – začátek května 2017.
Každý účastník se může přihlásit na svém územním sdružení ČZS (regionálně příslušné územní sdružení najdete na www.zahradkari.cz).
Přihlášky je třeba podat do 24. 4. 2017
Vítězové postupují do zemských kol. 
Na základní kola může územní sdružení čerpat finanční příspěvek ve výši 150,- Kč na materiál/osoba k soutěži + 50,- Kč z Fondu rozvoje na občerstvení/osoba (soutěžící, 1 doprovod k nezletilým účastníkům, organizátoři). Platby je třeba doložit příslušnými doklady + výsledkovou a prezenční listinou.

Zemská kola soutěže
Přihlášky od ÚS do zemského kola je nutno odeslat do 10. května 2017 na Ústředí ČZS 

Přihlášku si můžete stáhnout zde

Konají se:

 • V Praze - ZO ČZS Skalka - Zemské kolo se bude konat 26. května 2017 pod záštitou Místního úřadu pro Prahu 3 na ZO Skalka, Přetlucká 130, Praha 10, stanice metra "A" Skalka a potom autobusem č.101 zastávka Královická od 10.00 hodin. Do navigace zadejte ulici Klučovská, Praha 10, která vede podle zadního traktu budovy, kde se bude konat soutěž. Budova je součást zahrádkářské osady.
 • V Prostějově – Zemské kolo se bude konat 2. června 2017 pod záštitou Olomouckého kraje od 10.00 hodin ve Společenském domě KaSC v centru města při Komenského ulici. Spojení z vlakového nebo autobusového nádraží autobusem MHD č. 1, 4, 5, 6, 9, 11, 19 a vystoupit na první zastávce. Jízdenky se prodávají v autobusu. Je možné jít také pěšky – směr centrum, Svatoplukova ulice, asi 10 minut.

Téma na zemském kole: vypichovaná miska na stůl + kulatá kytice.

Soutěžící mohou používat vlastní nářadí a vlastní přízdobový materiál (NE ROSTLINNÝ).

VÍTĚZOVÉ, KTEŘÍ POSTUPUJÍ DO FINÁLE V LYSÉ NAD LABEM DNE 14.7.2017, HNED NA MÍSTĚ POTVRDÍ ÚČAST A ZKONTROLUJÍ KONTAKTY, INSTRUKCE SE BUDOU POSÍLAT E-MAILEM.


Celostátní finále soutěže
Proběhne 14. 7. 2017 na výstavě "Květy 2017" Lysá nad Labem v expozici výstavy ČZS

 • prezence od 9.00 hodin.
 • Slavnostní zahájení: 10.00 hodin
 • Vyhlášení výsledků bude až po 13.00 hod.

Kategorie:

 1. žáci ZŠ a odpovídajících ročníků G
 2. junioři - žáci středních škol
 3. senioři (věk 20 let a výše) - musí být členem ČZS a nesmí být profesionál v zahradnickém či floristickém oboru.


 

Do přihlášky nezapomeňte vyplnit adresu, datum narození, název školy, telefone-mail soutěžících i doprovodu. Jakékoli změny v účasti hlaste na ústředí ČZS, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 telefonem: 222 782 710 nebo e-mailem sekretariat@zahradkari.cz.


Leták pro propagaci soutěže si můžete stáhnout zde.

zpět -->

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVÉTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit