hlavika

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

předchozí další

Floristická soutěž 2016 - celostátní kolo

 

V Lysé nad Labem se 15. 7. konalo celostátní kolo floristické soutěže. Do soutěže dorazilo všech 18 soutěžících - 6 žáků, 6 juniorů a 6 seniorů. Tématem bylo vytvoření kytice pro pani továrníkovou a koš pro Adinu Madlovou, dále šperk na ruku a další.

Výsledné pořadí v jednotlivých kategoriích
Kategorie:  ŽÁCI  (6 soutěžících)

Příjmení jméno

Územní sdružení

pořadí

1.

Branná Anežka

703 - Karviná

6.

2.

Řeháčková Barbora

706 - Opava

4.

3.

Hofer Adam

702 - Frýdek - Místek

1.

4.

Zvolská Kateřina

503 - Chrudim

2.

5.

Křížová Eva

304 - Klatovy

3.

6.

Pracný Lukáš

408 - Most

5.


Kategorie:  JUNIOŘI  (6 soutěžících )

Příjmení, jméno

Územní sdružení

pořadí

1.

Barborková Jitka

408 - Most

2.

2.

Oláhová Lukrécie

507 - Rychnov nad Kněžnou

1.

3.

Felčárková Magdalena

800 - Praha

5.

4.

Dvořák Marek

608 - Kroměříž

4.

5.

Mlčúchová Daniela

703 - Karviná

3.

6.

Zpěváková Radka

611 - Uherské Hradiště

6.


  Kategorie:  SENIOŘI  (6 soutěžících)

Příjmení, jméno

Územní sdružení

pořadí

1.

Široká Michaela

800 - Praha

1.

2.

Skotková Jana

608 - Kroměříž

2.

3.

Šlezingrová Vlasta

511 - Ústí nad Orlicí

3.

4.

Kaňovská Jana

408 - Most

4.

5.

Žouželková Dana

609 - Prostějov

6.

6.

Kománková Marie

611 - Uherské Hradiště

5.


zpět -->

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVÉTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit