Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

následující
Floristická soutěž 2022 - Pozvánka na celostátní kolo

Obr: 393
Lukášová - soutěž v roce 2021

PROPOZICE

Finále Floristické soutěže 2022

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

 

200. výročí narození Gregora Johanna Mendela otce genetiky

dekorace a květiny tvořené pro příležitost Mezinárodní konference pořádané k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela

 

Termín soutěže:30. 9. 2022

Místo konání: výstava Flora Olomouc – Hortikomplex, pavilon A

Začátek soutěže: 10:00 hodin

Vyhlášení výsledků: 14:00

 

Kategorie:  

 • ŽÁK   žáci základních škol
 • JUNIOR studenti středních škol
 • SENIOR – od 20 let výše, musí být člen ČZS a nesmí být profesionál 

Během soutěže není povoleno využívat vlastní rostlinný ani doplňkový materiál, pouze nářadí!


PROPOZICE SHODNÉ PRO KATEGORII ŽÁK, JUNIOR I SENIOR

Úkol č. 1: „Dárková kytice“

Soutěžní čas

60 minut

Téma

Dárková kytice pro předsedající kongresu

Typ práce

Vázaná kytice

Popis úkolu

Soutěžící vytvoří vázanou kytici

Tvar/velikost

Tvar kulatý, velikost libovolná

Technika

Vázání do spirály

Požadavky

Kytice by měla být kulatá - pohledová ze všech stran. Trvanlivost dekorace musí být min. 3 dny.

Materiály

Veškerý materiál bude zajištěn organizátorem soutěže, včetně vázy pro její následnou prezentaci (proporce a úvazek kytice by měly korespondovat s vázou připravenou na soutěžních stolech před započetím soutěže).

 

Úkol č. 2: „Výzdoba řečnického pultu“

Soutěžní čas

60 minut

Téma

Vypichovaná dekorace určená na řečnický pult Mezinárodní konference

Typ práce

Vypichovaná dekorace do aranžovací hmoty

Popis úkolu

Soutěžící vyhotoví vypichovanou dekoraci libovolného tvaru (kulatá/vertikální) a velikosti

Požadavek

Nádobu (laboratorní sklo), aranžovací hmotu a veškerý rostlinný materiál zajistí organizátor soutěže. Výsledná dekorace by měla být pohledová ze všech stran, splňovat proporce vůči nádobě a nárokům na použitelnost.

Trvanlivost dekorace musí být min. 3 dny.

Tvar/velikost

Tvar libovolný, velikost úměrná velikosti nádoby i velikosti stolu (rozměry pultu: výška 98 cm x šířka 86 cm x hloubka 46 cm)

Technika

Vypichovaná dekorace

Materiály

Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál zabezpečí organizátor soutěže

 Propozice si můžete stáhnout zde

zpět

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.