Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

následující
Floristická soutěž 2022 - Moravské zemské kolo

Obr: 385

Ve čtvrtek 2. června se v prostějovském Společenském domě sešlo 35 vítězů územních kol floristiky z celé Moravy, aby změřili svůj um, kreativitu a dovednost. Opět soutěžili ve třech kategoriích. Žáci 13 soutěžících, junioři 10 soutěžících a senioři 12 soutěžících. 

Zadáním letošních Zemských kol bylo téma Květiny pro den "D". Opět se vázala kulatá kytice, tentokrát gratulační pro nevěstu, což bylo zadání společné pro všechny kategorie. Druhým úkolem byla vypichovaná dekorace na stůl. Žáci tvořili malou misku na koktejlový stůl, junioři misku na svatební stůl a senioři podélnou vypichovanou misku na svatební stůl před novomanžele. Misky měly být pohledové ze všech stran a neměly by bránit svatebčanům při konverzaci. 

Tříčlenná komise hodnotila nejen estetickou stránku vazeb, ale i techniku práce, začištění materiálu a splnění zadání soutěže. Zpracován musel být veškerý materiál poskytnutý na soutěž. Na obě práce, včetně úklidu pracoviště, měli soutěžící dvě hodiny. 

V kategorii žáků se úkolu nejlépe zhostila Nela Němečková z ÚS Brno-město. Na místě druhém skončila její kolegyně z ÚS Brno-Město Kateřina Volavá. Na místě třetím se pak umístila reprezentantka ÚS Frýdek-Místek Klára Kutajová. 

V kategorii juniorů byl nejlépe hodnocen Matěj Tesárek z ÚS Prostějov, na místě druhém skončila Eliška Ganzarová také z ÚS Prostějov a místo třetí obsadila Johana Kozlová z Frýdku-Místku. Kategorie seniorů dopadla následovně. Na místě prvním Jana Zetíková z Vyškova, na místě druhém Markéta Heverová z Šumperka a místo třetí obsadila Magda Luzarová z Frýdku-Místku. 

Všem vítězům gratulujeme!!!..... a budeme jim držet palce v celostátním kole, které se bude konat na podzimním Hortikomplexu Olomouc. 

Na tomto místě je i naší milou povinností poděkovat všem organizátorům jednak z ÚS Prostějov, a pak také z ústředí v Praze, které celou soutěž zabezpečilo po stránce materiální. Děkujeme též sponzorům z firmy SEMO a.s. a Arboeko za věcné ceny pro soutěžící. Nakonec pak děkujeme i Statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji a MZ ČR za finanční podporu. 

Zpracovala: Ivana Hasalová


Výsledné pořadí

Kategorie: ŽÁCI

 1. Němečková Nela, Brno-město
 2. Volavá Kateřina, Brno-město
 3. Kutajová Klára, Frýdek-Místek
 4. Šikulová Natálie, Boskovice
 5. Zemánková Tereza, Vyškov
 6. Široká Kateřina, Nový Jičín
 7. Mikulášková Viktorie, Prostějov
 8. Houdková Magdaléna, Karviná
 9. Peřinová Regina, Znojmo
 10. Bednaříková Tereza, Opava
 11. Bartůňková Barbora, Kroměříž
 12. Svitková Anita, Olomouc
 13. Matějková Eva, Šumperk


Kategorie: JUNIOŘI

 1. Tesárek Matěj, Prostějov
 2. Ganzarová Eliška, Prostějov
 3. Kozlová Johana, Frýdek-Místek
 4. Sváčková Vendula, Znojmo
 5. Navrátilová Barbora, Vyškov
 6. Kohoutková Natálie, Břeclav
 7. Václavíková Adriana, Opava
 8. Marcalíková Daniela, Kroměříž
 9. Sponerová Sabina, Břeclav
 10. Kovben Tetiana, Brno-město


Kategorie: SENIOŘI

 1. Zetíková Jana, Vyškov
 2. Heverová Markéta, Šumperk
 3. Luzarová Magda, Frýdek-Místek
 4. Dujková Jana, Kroměříž
 5. Dohnalová Alžběta, Brno-město
 6. Řehulková Hana, Olomouc
 7. Gazdová Hana, Karviná
 8. Máčalová Hana, Uherské Hradiště
 9. Havelková Monika, Vsetín
 10. Vatterová Lýdie, Karviná
 11. Pumprlová Erika, Kroměříž
 12. Mikulášková Veronika, Prostějov
Napsali o nás: Prostějovský deník

zpět


Galerie

následující
Obr: 2109.jpg Obr: 2110.jpg Obr: 2111.jpg Obr: 2112.jpg Obr: 2113.jpg
Obr: 2114.jpg Obr: 2115.jpg Obr: 2116.jpg Obr: 2117.jpg Obr: 2118.jpg

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.