Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

1 2 3 4 (celkem: 20)

Zpravodaj 1/2020

Úvod předsedy
Jaké byly výstavy v roce 2019
Fotografická soutěž 2020
Jak žijí zahrádkáři ve Strašících na Rokycansku
Mezinárodní setkání ovocnářů v Krásném Poli u Ostravy
Úrazové pojištění členů ČZS
Zahrádkářský zákon a petice
Informace k registracím a výmazům z veřejného rejstříku
Registrace 2019–2024
Vzor usnesení pro likvidaci ZO
Právní komise
Komise odborné výchovy
Komise pro práci s mládeží
Hospodářsko finanční komise
Vyhodnocení rozpočtu za rok 2019
Časopis Zahrádkář
Elektronická soutěž pro děti a mládež "Příroda kolem nás"
Vyhlášení soutěží ČZS
Aktuální informace k soutěžím ČZS
Výstavy v roce 2020
Účtování neziskových organizací
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2020
Zdanění nízkých výdělků včetně odvodů na ZP a SP
Vyúčtování dotace MZe za rok 2020
Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením
Výstava Květy 2020
Zahrádkářská výstava ve Vyškově
Den životního prostředí v Prostějově
Degustace na Daliborce
Výtvarná soutěž 2020 vyhodnocena
Zahrada Čech se Zahrádkářem
Společenská rubrika

číst dále
Zpravodaj 2/2019

II. Sněm ČZS 
Mladý zahrádkář 2019 
Celostátní kolo Floristické soutěže 2019 
X. zasedání Republikové rady ČZS 
Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období 
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období 
K činnosti právní komise ČZS v období 2015–2019 
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019 
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu 
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015–2019 
Zpráva hospodářsko-finanční komise hospodaření ČZS 2015–2019 
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024 
USNESENÍ z 10. zasedání RR ČZS z.s 
USNESENÍ z II. zasedání Sněmu ČZS  
ZÁPIS o volbách provedených na II. Sněmu ČZS  
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost krajských koordinačních rad  
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS pro rok 2020 
Členění členského příspěvků od roku 2020 
Expedice Členských známek ČZS 
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2020 
Vyznamenání schválená na rok 2020 
Výstavy v roce 2020 
Zahrada východních Čech se opět vydařila 
Jak jsme se poprali se suchem letošního roku 
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech 
Výstava ovoce a zeleniny v Koclířově 
Podzimní výstava v Křenovicích 
60 let v Domažlicích  
Společenská rubrika  

Vložené přílohy k vyjmutí 
- Hlášení o činnosti ZO ČZS 
- Stanovy ČZS 
- Jednací řád a volební řád ČZS 
- Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

číst dále
Zpravodaj SNĚM/2019

Mimořádné vydání Zpravodaje určené pro účastníky Sněmu ČZS v roce 2019.

Obsah tohoto Zpravodaje bude součástí Zpravodaje 2019/2 které bude vydáno po Sněmu.

číst dále
Zpravodaj 1/2019

IX. zasedání Republikové rady ČZS 
Natura Viva 2019 
Ohlédnutí za výročím 60. let ČZS v Tachově 
Fotografická soutěž 2019 
XII. ročník Zámeckého vázání 
USNESENÍ z 9. zasedání RR ČZS z.s. (2014-2019) 
Zpráva předsedy ČZS přednesená na 9. zasedání RR 
Vyznamenání členů republikové rady v roce 2019 
Povinnosti spolků vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících 
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2018 
Zpráva komise pro práci s mládeží; Informace k registracím a výmazům z veřejného rejstříku 
Informace k finálnímu znění návrhu nových stanov svazu 
Návrh nového jednacího a volebního řádu 
Jednací a volební řád 
Ekonomické informace ze seminářů hospodářů 2019 
K rozpočtu na rok 2019 
Výstavy a příbuzné akce pro zahrádkáře 
Příroda kolem nás 2019 
Příroda očima dětí 2019 
Webové stránky pro ZO a SZO ČZS 
Ve Víceměřicích se konala již 12. Zeliáda 
Zemská kola floristické soutěže 
Výtvarná soutěž zná vítěze 
Vyhlášení soutěží ČZS 
Společenská rubrika. 

číst dále
Zpravodaj 2/2018

VIII. zasedání Republikové rady ČZS
Zahrádkáři vysadili stromy republiky
Mladý zahrádkář 2018 - XXXI. ročník
Floristická soutěž 2018 - celostátní kolo
XV ročníků soutěže Mladý pěstitel
Usnesení z 8. zasedání RR ČZS
Schválený návrh na kooptace
Ekonomické informace RR
Zpráva předsedy na 8. zasedání RR
Úprava členského příspěvku
Organizační zajištění volebního roku 2019
Registrace, ukončení činnosti, výmazy a likvidace ZO
Zpráva Komise pěstitelské a odborné výchovy ČZS
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva Komise pro práci s mládeží ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2017
Nový návrh stanov po připomínkovém řízení
Stanovy Českého zahrádkářského svazu, z.s. 
Doplňující informace k GDPR 
Náhrada výdajů za spotřebované PHM při použití vl. osobního automobilu
Vyznamenání schválená na rok 2019
Evidence skutečného majitele právnické osoby
Boskovičtí zahrádkáři oslavili 60. výročí založení spolku
Zahrada Pošumaví v Klatovech
Jablíčka v literární kavárně Portal
Jubilejní 10. výstava v Jindřichovém Hradci
Zahrádkáři na Svitavsku se představili veřejnosti
Výstava v Třebíči
Spolupráce ČZS s Prahou 3
Výstavy v roce 2019
Společenská rubrika
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2019

Žádost o provedení změny ve spolkovém rejstříku a
Vysvětlivky k registračnímu listu pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Registrační list pro ZO a SZO - formulář k vyjmutí
Přehled o činnosti ZO - hlášení - formulář k vyjmutí

číst dále

1 2 3 4 (celkem: 20)