Fotografická soutěž

Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011.
Od roku 2012 byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:

 • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
 • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií.
 • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svazu, především jeho práce s mládeží.
 • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


Včela na podbělu

Technické požadavky na fotografie


 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
 • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v  e-mailu uvede svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Fotografie budou vystaveny na výstavě "KVĚTY" v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS.

předchozí následující
Fotografická soutěž 2019 - výsledky

Obr: 236
Devátý ročník fotografické soutěže byl na téma "Zátiší s květinou, zeleninou nebo ovocem".
Do soutěže zasílali své soutěžní příspěvky žáci ve dvou kategoriích (základní školy, střední školy). Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2019 max. 3 fotografie.
Do soutěže celkem přišlo 134 fotografií z nichž některé nesplnily zadání tématem a velké množství bylo těch co nesplnily podmínky pro svou malou velikost. Obrázky o velikosti 480 x 480 bodů a podobně do soutěže skutečně zařadit nelze i přesto že jinak měly šanci na umístění.
Porota složená z členů komise pro práci s mládeží a po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář se rozhodla ocenit 5 nejlepších ze skupiny mladších a 3 ze skupiny juniorů.

Výsledné pořadí fotografií a autorů:

  I.Kat. 10-15  
  Jméno škola 
1. Markéta Pavlátová ZŠ Malecí, Školní, Nové M. n/Metují
2. Jan Čuvala ZŠ Smetanovy sady, Holešov
3. Nikol Hospodářová ZŠ Malecí, Školní, Nové M. n/Metují
4. Stela Syrovátková ZŠ Malecí, Školní, Nové M. n/Metují
5. Klára Chytková ZŠ Salašská Velehrad, Uherské Hradiště
     
  II.Kat. 15-18  
1. David Ambrož SOŠ Trivis, Prostějov
2. Simona Pírková SOŠ PO, Prostějov
3. Nikol Kalvodová Obchodní akademie, Prostějov

zpět


Galerie


Obr: 754.jpg Obr: 755.jpg Obr: 756.jpg Obr: 757.jpg
Obr: 758.jpg Obr: 759.jpg Obr: 760.jpg Obr: 761.jpg