Fotografická soutěž

Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011.
Od roku 2012 byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:

 • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
 • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií.
 • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svazu, především jeho práce s mládeží.
 • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


Včela na podbělu

Technické požadavky na fotografie


 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
 • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v  e-mailu uvede svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Fotografie budou vystaveny na výstavě "KVĚTY" v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS.

1 2 3 (celkem: 21)

Barvy podzimu - fotografická soutěž 2025

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 14. ročník fotografické soutěže na téma "Barvy podzimu"

Fotografie je nutné zaslat na Ústředí ČZS (ustredi@zahradkari.cz) nejpozději do konce ledna 2025.

V e-mailu uveďte své jméno, rok narození, název a adresu školy, kontakt (email, telefon) a potvrďte, že jste se seznámili s podmínkami a technickými požadavky soutěže a souhlasíte s nimi.


číst dále

Vyhodnocení Fotografické soutěž ČZS 2024

Do 13. ročníku soutěže na téma "Malí a velcí pomocníci na zahradě" bylo zasláno celkem 50 fotografií, tentokrát velice zdařilých. K ocenění jich bylo vybráno celkem 10, v kategorii ZŠ 6 prací z 38 a v kategorii SŠ 4 práce z 12. Byla posuzována kvalita fotografií a splnění zadaného úkolu. 

Mezi malými a velkým pomocníky na zahradě se objevili různí živočichové, ale i děti. Komise pro práci s mládeží s odbornou pomocí šéfredaktora časopisu Zahrádkář Jana Stanzela stanovila výsledné pořadí.


číst dále

Fotografická soutěž 2024 vyhlášení


Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 13. ročník fotografické soutěže na téma:

"Malí a velcí pomocníci na zahradě"


Pozorujte, vymýšlejte, pomáhejte a zachyťte jedinečný okamžik odehrávající se třeba právě u vás na zahradě do fotografie, kterou nám zašlete do konce ledna 2024. 


číst dále

Fotografická soutěž 2023 zná své vítěze

Do 12. ročníku fotografické soutěže na téma "Skalky a skalničky" bylo zasláno tentokrát pouze 41 fotografií. Z nich bylo vyhodnoceno a celkem oceněno osm autorů. Porota se rozhodla ocenit v kategorii ZŠ šest prací (z 33) a v kategorii SŠ dvě práce (z 8).Odborníci Jan Stanzel a Dalibor Auf posoudili kvalitu zaslaných fotografií a splnění zadaného úkolu. Komise pro práci s mládeží stanovila konečné pořadí i s jistou tolerancí k zadanému tématu.

číst dále

Skalky a skalničky - fotografická soutěž 2023

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 12. ročník fotografické soutěže na téma "Skalky a skalničky"

Fotografie je nutné zaslat na Ústředí ČZS (ustredi@zahradkari.cz) nejpozději do konce ledna 2023.

Uveďte své jméno, rok narození, jméno a adresu školy, kontakt (email, telefon)


číst dále

Fotografická soutěž 2022 - vyhodnocení

Do 11. ročníku fotografické soutěže, tentokrát na téma "Ovoce našich zahrádek" bylo zasláno celkem 95 fotografií. Z nich bylo vyhodnoceno a oceněno celkem 10 soutěžících. 

Vzhledem k tomu, že většina autorů tvořili žáci ZŠ, rozhodla porota ocenit v kategorii ZŠ 7 prací (z 86) a v kategorii SŠ 3 práce (z 9). 
Předvýběr provedli odborníci - Jan Stanzel a Dalibor Auf s ohledem na kvalitu prací a splnění zadaného úkolu. Komise pro práci s mládeží stanovila konečné pořadí, na které se můžete podívat v galerii.

číst dále

Ovoce našich zahrádek - fotografická soutěž 2022

Komise pro práci s mládeží ČZS vyhlašují fotografickou soutěž pro rok 2022 s názvem 

„Ovoce našich zahrádek“Téma otvírající všem malým zahradníčkům, pozorovatelům přírody a mlsounům nevídané možnosti. Dozrávající ovoce na stromech, keřích a keříčcích, letní ovocné koláče nebo i jahodové knedlíky, podzimní sklizeň spojenou s následným zpracováním, ale i nápadité záznamy z vašeho každodenního života na zahradě – to vše a určitě mnohem více si můžete představit pod tématem aktuálního ročníku tradiční fotosoutěže o velmi pěkné ceny.


číst dále

Fotografická soutěž 2021 - vyhodnocení

Komise pro práci s mládeží ČZS a redaktoři časopisu Zahrádkář koncem ledna vyhodnotili zaslané fotografie do 10. ročníku fotografické soutěže, která byla na téma 

"Náš život s rostlinami".
 
Celkem bylo zasláno 140 fotografií, z toho ZŠ - 112, SŠ  - 28. Oceněno bylo v každé kategorii 5 fotografií. Předvýběr provedli odborníci - J. Stanzel a D. Auf s ohledem na kvalitu prací a splnění zadaného tématu, i když tentokrát mohlo být téma pojato velice široce. Někdo věnoval pozornost jednotlivým rostlinám, jiné zaujal pohled na přírodu kolem nás. Komise pro práci s mládeží stanovila konečné pořadí. Prvním místem v kategorii Základní školy se rozhodla výjimečně ocenit 4 autory z jedné školy jako celek.
 
Jak dopadlo pořadí se podívejte v následující tabulce, zaslané snímky jsou připojeny v malé galerii. 
 
 

číst dále

Fotografická soutěž 2021 vyhlášení

Český zahrádkářský svaz vyhlásil 10. ročník fotografické soutěže na téma 

Náš život s rostlinamičíst dále

Fotografická soutěž 2020 - vyhodnocení

Komise pro práci s mládeží ČZS a redaktoři časopisu Zahrádkář koncem února vyhodnotili zaslané fotografie do 9. ročníku fotografické soutěže, která byla na téma 

"Krása květů".


číst dále

1 2 3 (celkem: 21)