Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

1 ... 3 4 5 6 (celkem: 26)

Výtvarná soutěž 2016

Odborná komise 28. dubna vyhodnotila malby, kresby i polytechnické práce. Celkem do soutěže bylo zasláno přes 2 tisíce výtvarných děl a tak i po stránce prostorové bylo vyhodnocení velmi pracné.
Do soutěže byla přidána navíc skupina E - základní umělecké školy, která ale u polytechnických prací nebyla hodnocena.

číst dále

Výtvarná soutěž 2015

22. ročník na téma: "KYTICE VE VÁZE"

Do soutěže dorazilo celkem 1560 maleb a polytechnických prací. Pro vyhodnocení výtvarných prací se koncem dubna se sešla komise pro práci s mládeží zastoupená Mgr. Vlastou Ambrožovou, Rudolfem Peterkem a Mgr. Janou Oršelovou.

číst dále

Výtvarná soutěž 2014

21. ročník na téma: "MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA"
číst dále

Výtvarná soutěž 2013

20. ročník na téma: "NÁŠ ŽIVOT NA ZAHRÁDCE"
číst dále

Výtvarná soutěž 2012

19. ročník na téma: "Ovoce na naší zahrádce"
číst dále

1 ... 3 4 5 6 (celkem: 26)

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.