Fotografická soutěž

Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011.
Od roku 2012 byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:

 • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
 • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií.
 • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svazu, především jeho práce s mládeží.
 • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


Včela na podbělu

Technické požadavky na fotografie


 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
 • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v  e-mailu uvede svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Fotografie budou vystaveny na výstavě "KVĚTY" v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS.

předchozí následující
Fotografická soutěž 2018

Obr: 187

Český zahrádkářský svaz vyhlásil
8. ročník fotografické soutěže na téma
"Výstavy ČZS ve fotografii"

Do soutěže zasílali své soutěžní příspěvky žáci ve dvou kategoriích (základní školy, střední školy). Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2018 max. 3 fotografie.

Porota složená z členů komise pro práci s mládeží a po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář se rozhodla ocenit vzhledem k menšímu počtu došlých fotografií (24) 5 nejlepších bez ohledu na věk autora.

A jak nakonec dopadlo pořadí vítězů se můžete podívat v malé tabulce


  Jméno místo
1. David Ambrož Prostějov
2. Adéla Duchatschová Nové Město n/Metují
3. Linda Ambrožová Prostějov
4. Ellen Wirknerová Litomyšl
5. Kateřina Vybíralová Sedlnice


Na vítězné fotografie se můžete podívat v malé fotogalerii.

zpět


Galerie


Obr: 463.jpg Obr: 464.jpg Obr: 465.jpg Obr: 466.jpg Obr: 468.jpg