hlavička

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

předchozí

Floristická soutěž 2012

 

Celostátní kolo soutěže

V Lysé nad Labem na výstavě Květy proběhlo 13. července 2012 první celostátní kolo floristické soutěže ČZS. Soutěžit přijelo 11 finalistů zemských kol z toho 5 ze skupiny mladších žáků a 6 ze skupiny starších žáků.

Úkolem pro soutěžící bylo během dvou hodin zhotovit dvě aranžérská díla.

Celá soutěž byla na téma "Bohyně starých Egypťanů královna Isis".Odborná  porota rozhodla následovně

Kategorie mladší žáci

V kategorii mladších žáků (12-15 let)

se soutěžící umístili v tomto pořadí:


 1. Valentýna Votápková (Klatovy),
 2. Daniela Mlčúchová (Karviná),
 3. Lukáš Černý (Nový Jičín),
 4. Daniela Žabková (Frýdek-Místek),
 5. Nela Krupičková (Děčín).

Mladší žáci měli vytvořit vypichovanou misku ve stylu Egypta a královny Isis a vítací květinový věneček pro královnu Isis.

(finalisté na obrázku v pořadí 1-5 zprava)


kategorie staršíV kategorii starších žáků (15-18 let)

bylo pořadí následující:


 1. Nikola Šťastná (Chrudim),
 2. Lucie Ajchlerová (Praha-město),
 3. Dagmar Váňová (Prostějov),
 4. Karolína Machačová (Rychnov Nad Kněžnou),
 5. Lucie Vaňková (Frýdek-Místek),
 6. Lucie Vavrušková (Karviná).

Starší žáci měli vytvořit vítací vázanou kytici k poctě královny Isis a květinový šperk pro královnu Isis.

(finalisté na obrázku v pořadí 1-6 zprava)

Aranžérská díla hodnotili:
 • Petr Grzywa, profesionální florista,
 • Jana Loudová, floristka odborného oddělení ČZS,
 • Bc. Blanka Plicková, členka předsednictva Svazu květinářů a floristů ČR. 

Na krátký záznam z průběhu soutěže se můžete podívat zde.
Zemská kola soutěže

V pátek 25. května proběhla zemská kola floristické soutěže v aranžování květin pro žáky základních a středních škol.

České zemské kolo floristické soutěže se konalo v Praze v ZO ČZS Skalka.

Úkolem 12 soutěžících v Praze bylo vytvořit vypichovanou misku a dárkovou kytici z dodaného jednotného materiálu.

Aranžérská díla v Praze hodnotil florista Petr Grzywa, Jana Loudová z odborného oddělení ČZS a Rudolf Peterek z komise pro práci s mládeží ČZS, a tato porota rozhodla následovně.

V kategorii mladších žáků (12-15 let) se soutěžící umístili v tomto pořadí:

 1. Valentýna Votápková (Klatovy),
 2. Gabriela Gyénová (Ústí nad Orlicí),
 3. Nela Krupičková (Děčín),
 4. Anna Pakuzová (Praha město),
 5. Tereza Buřivalová (Kolín),
 6. Kristýna Vojtová (Chrudim).

V kategorii starších žáků (15-18 let) bylo pořadí následující:

 1. Lucie Ajchlerová (Praha-město),
 2. Nikola Šťastná (Chrudim),
 3. Karolína Machačová (Rychnov Nad Kněžnou),
 4. Petra Dlouhá (Karlovy Vary),
 5. Adam Kyprý (Děčín),
 6. Adam Kajtar (Praha-město).


Na průběh Českého zemského kola se můžete podívat v krátkém videozáznamu.Moravské zemské kolo floristické soutěže se konalo v Kroměříži

Zemského kola se účastnili soutěžící z osmi územních sdružení ČZS z Moravy.

V prostorách unikátní Květné zahrady se utkalo 15 děvčat a chlapců (vítězů okresních kol) o postup do celostátního kola.

Úkolem 15 soutěžících bylo taktéž vytvořit vypichovanou misku a dárkovou kytici z jednotného materiálu.

Úsilí soutěžících bylo oceněno diplomem a cenami, které věnovalo

 • Ústředí ČZS Praha,
 • Územní sdružení Kroměříž
 • firma ZETASPOL s.r.o. - Zahradnické centrum Bedihošť.
 • Poděkování také patří vedení Květné zahrady.

Porota po dlouhém rozvažování a hodnocení rozhodla takto.

 

V kategorii mladších žáků (12-15 let) se soutěžící umístili v tomto pořadí:

 1. Daniela Mlčúchová (Karviná)
 2. Sabina Chmelová (Nový Jičín)
 3. Lukáš Černý (Nový Jičín)
 4. Terezie Hrabcová (Frýdek-Místek)
 5. Michal Andresík (Hodonín)
 6. Lucie Dehnerová (Opava)
 7. Michaela Starostová (Kroměříž)
 8. Jan Řehák (Olomouc)
 9. Nikol Prachařová (Prostějov)

V kategorii starších žáků (15-18 let) bylo pořadí následující:

 1. Dagmar Váňová (Prostějov)
 2. Veronika Droběnová (Opava)
 3. Jan Karger (Kroměříž)
 4. Lucie Vavrušková (Karviná)
 5. Lucie Vaňková (Frýdek-Místek)
 6. Kristýna Adámková (Olomouc)


První tři finalisté z každé věkové skupiny postoupili do národního kola, které se konalo dne 13. 7. 2012 v Lysé nad Labem během výstavy Květy 2012, kterou spolupořádá Český zahrádkářský svaz.


Původní zadání soutěže

VYHLÁŠENÍ - leden 2012

Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží, vyhlásila 1. ročník floristické soutěže v aran­žování květin pro žáky základních a středních škol ve dvou kategoriích: 12-15 let a 15-18 let.

První měření dovedností proběhlo v základních kolech, která se konala v rámci územních sdružení ČZS.
Každý účastník se mohl přihlásit do 24. 4. 2012 na svém územním sdružení ČZS, regionálně příslušném územní sdružení. Přihlášky od Územních sdružení bylo nutné zaslat do 5. 5. 2012 na ústředí ČZS v Praze.

Následně finalisté postoupili do zemských kol - pro Čechy a Moravu. Zemská kola proběhla 25. 5. 2012 v Kroměříži a v Praze.

První tři soutěžící z obou zemských kol a obou věkových kategorií, tedy celkem 12 finalistů postupilo do finále soutěže, které se v roce 2012 konala v Lysé nad Labem 13. července na výstavě Květy.


Rostlinný a doplňkový materiál (florex, miska, drátky, stuhy, peddig aj.) do soutěže byl jednotný - dodaný pořadatelem soutěže, nářadí si museli soutěžící přivést s sebou.

Pro zájemce byla k dispozici přihláška do soutěže - soubor PDF nebo DOC ke stažení


zpět -->

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVÉTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit