Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

1 2 3 4 5 (celkem: 23)

Zpravodaj 1/2017

Úvod předsedy ČZS k 60. výročí
V. Zasedání Republikové rady ČZS
Nenechte si ujít největší zahrádkářskou akci desetiletí - Europom 2017
60 let zahrádkářů na Rychnovsku
Floristické kurzy pokračují
Děti ze Žižkova prožily den mezi zahrádkáři
Zahrádkářské kolonie nejsou přežitkem, ale výzvou
Usnesení z 5. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy ČZS z 5. zasedání RR
Jak je to s čestným členstvím
Úprava Stanov - změna ustanovení k čestnému členství
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Soutěže ČZS se těší stále větší oblibě
Seminář o jádrovém ovoci
Zahrádkové osady na rozcestí
Územní plán a jak ho ovlivnit
Úhrada členských známek ZO, SZO a ÚS
Vyúčtování dotace Mze za rok 2017
Daň z nabytí nemovitosti
Náležitosti účetního záznamu
Evidence tržeb
Metodika pro plnění povinnosti ZO (SZO) vůči rejstříkovému soudu – zveřejnění účetní závěrky
Dešťovka není určena zahrádkářům
Výstavy v roce 2017
Přeshraniční zahrádkářská spolupráce
Výtvarná soutěž 2017
Výstava v Poslanecké sněmovně
Kalendář Práce na zahrádce 2017
Společenská rubrika
Předplatné časopisu Zahrádkář


číst dále

Zpravodaj 2/2016

IV. Zasedání Republikové rady ČZS
Europom 2017
Odborné vzdělávání členů ČZS po roce 2010
Výstavy v roce 2016
Mladý zahrádkář 2016 - XXIX. ročník
Tradiční výstava v Chrudimi
Usnesení z 4. zasedání RR ČZS
Plán akcí při příležitosti 60. výročí ČZS
Zpráva předsedy ČZS přednesená na zasedání RR
Zahrádkářský zákon neprošel
Zpráva kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Metodický pokyn k činnosti kontrolních komisí ČZS
Přehled o činnosti ZO, ÚS za rok 2015
Přehled o činnosti ZO - formulář k vyjmutí
Vzorový osadní řád
Vzorová smlouva o užívání společných zařízení
Schválená vyznamenání na rok 2017
Zákon o evidenci tržeb a jeho dopad na spolky
Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem
Pět bodů, které byste měli vědět o EET a neziskových organizacích
EET pro řadového zahrádkáře,
Pokladna pro EET,
Informační oznámení provozovny podléhající EET
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Přehled celostátně pořádaných soutěží pro děti a mládež
Čeští zahrádkáři oslaví 60. let své novodobé existence
Životní jubilea; Odešli z našich řad
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Vinařské publikace se slevou jen pro členy ČZS
číst dále

Zpravodaj 1/2016

III. Zasedání Republikové rady ČZS
Celostátní výstava vín - Břeclav 2016
Problémy s energetickou soustavou by měli zaplatit především ti, kteří je způsobili
Dešťovka na zahradě
V Přerově rozkvetly zahrady již v únoru
Fotografická soutěž 2016
Co jsou komunitní zahrady
Velikonoční jarmark v Dětmarovicích
Usnesení z 3. zasedání RR ČZS
Postup při zrušení základní organizace ČZS
Zpráva předsedy ČZS
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost KKR
K návrhu zahrádkářského zákona
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Jednoduché účetnictví od roku 2016
Změny v podvojném účetnictví
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2016
Příloha k účetní závěrce
Vyúčtování dotace Mze za rok 2016
Informace k elektronické evidenci tržeb pro zahrádkáře
Uzavírání dohod mimo pracovní poměr
Cestovní náhrady
Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS - návrh
Zásady pro použití prostředků z fondu rozvoje a rizikového fondu ČZS
Úhrada členských známek ZO a ÚS za r. 2016
Mezinárodní degustace jablek v Dobré u Frýdku Místku
Naše práce s dětmi a mládeží
Výstavy a příbuzné akce v roce 2016
Webové stránky základních organizací
Evidence členů v ZO ČZS
Zájem o floristický kurz ČZS předčil očekávání
Výtvarná soutěž 2016
Hospodaření odborových organizací a spolků
Návrhy na ocenění k 60. výročí ČZS
Společenská rubrika

číst dále

Zpravodaj 2/2015

II. Zasedání Republikové rady ČZS
ČZS a zahrádkářské výstavy
V Tachově ocenili vítěze výtvarné soutěže
Mariánské Lázně patřily zahrádkářům
Kooptace členů republikových orgánů
Doplnění Stanov Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Floristický kurz ČZS i v roce 2016
Úvodní zpráva předsedy na zasedání Republikové rady
Usnesení z II. zasedání Republikové rady ČZS
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Schválená vyznamenání na rok 2016
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2014
Ekonomické informace
    (Kdy musí zaměstnanci podávat daňové přiznání?
    Zdanění příležitostného příjmu.
    Srážková a zálohová daň v roce 2015.
    Povinnost vydat a doručit zápočtový list.)
K podkladům pro registraci pobočných spolků ve spolkovém rejstříku
Ptáte se – odpovídáme
Zahrádkářské výstavy v roce 2016
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Práce s dětmi a mládeží
Termíny zasedání RR a Představenstva RR ČZS v roce 2016
Mezinárodní soutěž dětí v Ostravě
Život na zahradě
Z činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Celostátní výstava vín 2016
Společenská rubrika
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Kalendář Práce na zahrádce na rok 2016
Závěr předsedy ČZS
číst dále

Zpravodaj 1/2015

Úvodní slovo předsedy ČZS
Baví vás floristika - přidejte se k nám
Odborné DVD o roubování
Metodiky ochrany zahradních plodin
Výtvarná soutěž 2015 vyhodnocena
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2016
Už máte Zahrádkáře za polovinu?
Usnesení z 1Zasedání RR ČZS
Schválené příspěvky z fondů ČZS
O rozpočtu Ústředí ČZS
Republiková rada ČZS
Oprava zápisu o průběhu konání voleb
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS
do spolkového rejstříku
K problematice užívání a převodu státních pozemků do vlastnictví ZO
Směrnice pro rozhodčí řízení v ČZS
Vyhláška - o změně sazby náhrady za motorová vozidla a stravného
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Zahrádkářské výstavy
Výstavy v roce 2015 spolupořádané RR ČZS
Oblastní školení ČZS v Ostravě slaví jubileum
Fotografická soutěž 2015
Kytice kvetly v Přerově na vernisáži výtvarné soutěže pro děti
Oresní kola floristické soutěže probíhají
Den otevřených dveří v SEMO
Expozice ČZS na jarní Floře zaujala
Společenská rubrika
číst dále

1 2 3 4 5 (celkem: 23)