Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

1 2 3 4 (celkem: 20)

Zpravodaj 2/2015

II. Zasedání Republikové rady ČZS
ČZS a zahrádkářské výstavy
V Tachově ocenili vítěze výtvarné soutěže
Mariánské Lázně patřily zahrádkářům
Kooptace členů republikových orgánů
Doplnění Stanov Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Floristický kurz ČZS i v roce 2016
Úvodní zpráva předsedy na zasedání Republikové rady
Usnesení z II. zasedání Republikové rady ČZS
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Schválená vyznamenání na rok 2016
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2014
Ekonomické informace
    (Kdy musí zaměstnanci podávat daňové přiznání?
    Zdanění příležitostného příjmu.
    Srážková a zálohová daň v roce 2015.
    Povinnost vydat a doručit zápočtový list.)
K podkladům pro registraci pobočných spolků ve spolkovém rejstříku
Ptáte se – odpovídáme
Zahrádkářské výstavy v roce 2016
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Práce s dětmi a mládeží
Termíny zasedání RR a Představenstva RR ČZS v roce 2016
Mezinárodní soutěž dětí v Ostravě
Život na zahradě
Z činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Celostátní výstava vín 2016
Společenská rubrika
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Kalendář Práce na zahrádce na rok 2016
Závěr předsedy ČZS

číst dále
Zpravodaj 1/2015

Úvodní slovo předsedy ČZS
Baví vás floristika - přidejte se k nám
Odborné DVD o roubování
Metodiky ochrany zahradních plodin
Výtvarná soutěž 2015 vyhodnocena
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2016
Už máte Zahrádkáře za polovinu?
Usnesení z 1Zasedání RR ČZS
Schválené příspěvky z fondů ČZS
O rozpočtu Ústředí ČZS
Republiková rada ČZS
Oprava zápisu o průběhu konání voleb
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS
do spolkového rejstříku
K problematice užívání a převodu státních pozemků do vlastnictví ZO
Směrnice pro rozhodčí řízení v ČZS
Vyhláška - o změně sazby náhrady za motorová vozidla a stravného
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Zahrádkářské výstavy
Výstavy v roce 2015 spolupořádané RR ČZS
Oblastní školení ČZS v Ostravě slaví jubileum
Fotografická soutěž 2015
Kytice kvetly v Přerově na vernisáži výtvarné soutěže pro děti
Oresní kola floristické soutěže probíhají
Den otevřených dveří v SEMO
Expozice ČZS na jarní Floře zaujala
Společenská rubrika

číst dále
Zpravodaj 3/2014

I. sněm Českého zahrádkářského svazu
Úvodní slovo nového předsedy ČZS
Usnesení z mimořádného zasedání RR ČZS
Zhodnocení uplynulého volebního období 2010-2014
Usnesení ze sněmu ČZS
Programová orientace ČZS na období let 2015-2019
Schválená vyznamenání na rok 2015
Spolupráce s výstavišti v roce 2015

číst dále
Zpravodaj 2/2014

Sněm Českého zahrádkářského svazu
Rukověť zahrádkáře 2015
Kalendář ČZS 2015
Předání cen výtvarné soutěže v Prostějově
Kácení neovocných stromů opět jen s povolením
Zelinářské školení ČZS
Výstavy pořádané RR ČZS v roce 2014
Ochrana ovocných stromů před mrazem
Jiřiny 2014 v Kojetíně
Hodnocení uplynulého volebního období
Registrace organizaních jednotek ČZS ve spolkovém rejstříku
Jak jsou využity prostředky z členských příspěvků
Využijte pro práci s dětmi Lexikony ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2013
Zásady pro poskytování státní dotace dle projektu "Rozvoj zahrádkářské činnosti"
Nová pravidla pro uplatnění slevy na dani pro důchodce
Sleva na předplatné časopisu Zahrádkář pro ZO a ÚS ČZS na rok 2015
Společenská rubrika
Novodobá tradice zahrádkářských výstav v Děčíně
Šlechtění květin a výstavy va Šlapanicích
Zahrada Východních Čech, přehlídka krásy, radosti, užitku
Jiřinky na zámku v Zákupech
ČZS poprvé na Venkovských veletrzích v Lipové u Chebu
30 let Moštárny ve Fryčovicích

číst dále
Zpravodaj 1/2014

V Pardubicích zasedala RR ČZS
Zpravodaj nahradil původní Věstník
Bruntálští ocenili Milana Janošíka za přínos městu
Zahrádkáři zachraňují památné stromy obce Loděnice
Zahrádkářské muzeum v 15. roce své existence
Výstavy, které v letošním roce spolupořádá ČZS
Výtvarná soutěž ČZS 2014 vyhodnocena
Výsledková listina výtvarné soutěže 2014
Usnesení z 9. zasedání RR ČZS z.s.
Závaznost osadního řádu
Solidarita zahrádkářů
Zelinářské školení pro odborné instruktory
Odborná CD a DVD
Výstavy a příbuzné akce pro zahrádkáře
Společenská rubrika
Má členství v ČZS své výhody?
Webové stránky pro ZO a SZO ČZS
Nové čestné uznání a diplom ČZS
Zápis z oblastních porad ČZS
Vyhlášení soutěží ČZS na rok 2015
Hlinsko a chryzantémy patří již dlouho k sobě
Výstavy ve Starém Kolíně
Jak znalostní test zapojil mládež do zahrádkření v Liberci
Besední dům v Ivančicích vždy koncem října rozkvete chryzantémami
Fotografická soutěž ČZS 2014 vyhodnocena

číst dále

1 2 3 4 (celkem: 20)