hlavika

STANOVY

Českého zahrádkářského svazu, z.s.
 

Stanovy jsou nejvyšším právním předpisem ČZS, tvoří právní základ Svazu, vymezují místo a předmět činnosti, upravují vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů. Aktuální stanovy jsou uloženy v rámci registrace zapsaného spolku pod spisovou značkou L 1147 vedenou u Městského soudu v Praze a jsou veřejně dostupné ve sbírce listin.

předchozí další

Stanovy Českého zahrádkářského svazu

 

Účinné v letech 2000-2004

Vstoupily v platnost schválením Republikovou radou ČZS dne 18. prosince 1999.
Byly registrovány MV ČR dne 17. 1. 2000 pod čj. VSP/1-2622/90-R.
Byly zrušeny Republikovou radou ČZS dne 11. prosince 2004.

zpět -->

Chronologický seznam stanov ČZS
 1. Stanovy Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů ze dne 29.9.1957
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 26.3.1957 pod čj. NV/2-2524/57 a dne 6.2.1958 pod čj. NV/2-780/58
 2. Stanovy Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 8. a 9.4.1961
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 5.5.1961 pod čj. NV/2-4173/61
 3. Stanovy Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 10. a 11.4.1965
    - schváleny Ministerstvem vnitra 28.5.1965 pod čj. 6705/65
 4. Stanovy Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu ze dne 18. a 19.7.1970
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 20.10.1970 pod čj. VS/3-1300/70
 5. Stanovy Českého a ovocnářského zahrádkářského svazu ze dne 23. a 24.11.1974
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 24.4.1975 pod čj. VS1-3219-75
 6. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 24. a 25.11.1979
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 2.1.1980 pod čj. VS/1-14166/79
 7. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 8. a 9. 12.1984
    - schváleny Ministerstvem vnitra dne 25.1.1985 pod čj. VS/1-1427/84
 8. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 4.3.1990
    - registrovány MV dne 2.10.1991 pod čj. VSP/ 1-2622/90-R
 9. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 17.12.1994.
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 4.1.1995 pod čj.VSC/12622/90-R
 10. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 18.12. 1999
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 17.1.2000 pod čj. VSP/1-2622/90-R
 11. Stanovy Českého zahrádkářského svazu ze dne 11.12. 2004
    - změna stanov vzata na vědomí MV dne 22.12.2004 pod čj. VSP/1-2622/90-R
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit