Informace k petici

PETIČNÍ MÍSTO

Pomozte nám sbírat podpisy tím, že vytvoříte petiční místo, které budou moci vyhledat zájemci o podpis petice. Může to být adresa kanceláře územního sdružení, základní organizace, soukromý byt nebo třeba místo, kde pracujete (obchod, podatelna úřadu apod.) včetně doby, kdy je možné místo navštívit. Adresy budou zveřejněny na webových stránkách svazu v sekci Petiční místa. Na petičním místě musí být k dispozici: 1. Text petice, 2. Podpisový arch. Volitelně může být i znění zákona, ale to již není povinné.
 

NÁVRH ZAHRÁDKÁŘSKÉHO ZÁKONA

Aktuálně je návrh zákona před vstupem do sněmovny. Návrh zákona předkládá skupina poslanců okolo zemědělského výboru a podvýboru pro spolky, tedy návrh poslanců Adama Kalouse, Pavla Kováčika, Jana Volného, Jana Pošváře, Zdeňka Podala, Antonína Staňka, Jany Krutákové a dalších. Na návrhu zákona jsme spolupracovali společně s legislativci MZe. Je však nutné si uvědomit, že během legislativního procesu může vlivem pozměňovacích návrhů návrh zákona doznat změn a to dost možná i zásadních. Berte tedy prosím tento návrh jako jakési vodítko, jaká je nyní všeobecně akceptovatelná forma pohledu na uzákonění zahrádkářské činnosti. Petiční akce, kterou jsme spustili, má za cíl ukázat politikům, že existuje početná skupina občanů ČR, kteří požadují legislativně ukotvit zahrádkářskou činnost do právního řádu ČR jako veřejně prospěšnou, požadují zvýšení ochrany zemědělské půdy především ve velkých městech a podporu ze strany orgánů státní správy a samosprávy. Podpisem dáváme na vědomí, že nám není lhostejná tato situace, kdy jsou zahrádkářské osady v podstatě v právním vakuu, tato oblast nepodléhá žádné legislativě, což nahrává developerům a jiným zájmovým skupinám, pro které jsou pozemky osad lákavým soustem. Tato situace způsobila mimo jiné to, že za posledních 10 let bylo v ČR zrušeno ca. 2000 zahrádkářských osad. ZASTAVME TO!

 

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PODEPSANÝCH PETIČNÍCH ARCHŮ

Naším cílem je sesbírat v co nejkratší době co nejvíce podpisů s tím, že bychom rádi využili celé jarní období členských schůzí, kde je možné zajistit nejvíce podpisů. Samozřejmě petici nemusí podepsat jen členové svazu přítomni na schůzi, každý si může vzít arch domů a zajistit podpisy v rodině, v práci, na společenských akcích nebo třeba na náměstí. Každý podpis se počítá. Každý se však smí podepsat jen jedenkrát! Členské schůze probíhají většinou od února do května, takže máte možnost využít celé první pololetí. Archy posílejte průběžně po štočcích. Nečekejte, až se vrátí všechny rozdané archy a klidně i po odeslání pokračujte ve sběru.

V červnu provedeme vyhodnocení, a pokud se splní naše očekávání, tak bychom chtěli v prvním kole petici odevzdat do srpna před parlamentními prázdninami nebo hned po parlamentních prázdninách. Tím bychom zákon podpořili v druhém čtení.

Se sběrem podpisů ale prosím pokračujte dále i v druhé polovině roku, např. při četných zahrádkářských výstavách, které se konají koncem léta a na podzim. Tyto podpisy můžeme k petici doplnit dodatečně a podpořit tak třetí čtení zákona, které bude ještě důležitější.

Hlavně při sběru pamatujte, že se každý může pod petici podepsat jen jedenkrát, proto se v dalším období ptejte každého, zda již svůj podpis na petici nepřipojil v předchozím období.


POŘADOVÁ ČÍSLA ŘÁDKŮ NA PODPISOVÝCH ARŠÍCH

Nezasahujte do podpisových archů a nesnažte se upravovat pořadová čísla řádků, pokud rozdáváte více archů. Každý podpisový arch je samostatný a má očíslované řádky pro snazší počítání, pokud není plný. Proto pokud archy kopírujete, vezměte arch, který byl publikován, a bez úprav ho okopírujte.

Nevytvářejte vlastní podpisové archy! Petiční arch má náležitosti stanovené zákonem a nelze ho libovolně upravovat.