hlavika

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

předchozí další

Floristická soutěž 2018 - celostátní kolo

 

Obr: 223.jpg

Finále soutěže se již tradičně konalo v pátek 13.7. na výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem. Do soutěže se sjelo 18 nejlepších soutěžících ze zemských kol. Výstava se letos nesla ve stylu hippies a tomu byla podřízena i celá soutěž. Hlavní floristka ČZS Pavlína Švecová ve svém pestrobarevném hávu plně zapadla do hippies expozice zahrádkářského svazu.
Soutěž zahájila Vlasta Ambrožová, předsedkyně komise pro mládež, dále předseda ČZS Stanislav Kozlík, starosta města Lysé n.L. Karel Otava, ředitel výstaviště Ondřej Matouš a za Středočeský kraj Simona Jandurová. Nakonec soutěžícím popřál dobré výsledky Josef Ernest, místopředseda svazu.


Nad soutěží převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a Středošeský kraj věnoval do soutěže vítězům hezké věcné ceny.
Na soutěžící pak čekaly dvě soutěžní disciplíny. První byla společná pro všechny kategorie - uvázání luční kytice z dodaného materiálu, samozřejmě tak trochu ve stylu hippies. Soutěžícím bylo povoleno použít drobné vlastní doplňky z neživého materiálu, jen senioři mohli použít i své živé květy.
Další disciplína již byla rozdělena. Žáci vytvářeli věneček do vlasů – mohl být celý vázaný nebo zhotovený na vlastní konstrukci, pro připevnění bylo k dispozici nově lepidlo na živé květy. Kategorie juniorů měla za úkol zhotovit přízdobu proutěného věnce, který všichni dostali stejný a senioři měli za úkol přizdobit maketu kytary, tu bylo možné i nasprejovat různými barvami tak aby opět splňovala styl hippies.

Kategorie žáci
1. Alexandra Gregorová Frýdek-Místek
2. Tereza Šnýdrová Most
3. Kateřina Říčařová Rychnov n. Kněž.
4. Eliška Ganzarová Prostějov
5. Daniela Cedivodová Ostrava
6. Magdalena Midlochová Kolín
Kategorie junioři
1. Pavlína Málková Chrudim
2. Tereza Bartolšicová Frýdek-Místek
3. Tereza Spurná Prostějov
4. Nela Štampachová Praha
5. Marek Kyncl Chrudim
Kategorie senioři
1. Petra Dlouhá Karlovy Vary
2. Jana Skotková Kroměříž
3. Vlasta Šlezingerová Ústí nad Orlicí
4. Erika Pumprlová Kroměříž
5. Helena Foukalová Šumperk
6. Jitka Jarešová Plzeň

zpět -->


Podívejte se na hotové práce

nic následující
Obr: 703.jpg Obr: 704.jpg Obr: 705.jpg Obr: 706.jpg Obr: 707.jpg
Obr: 708.jpg Obr: 709.jpg Obr: 710.jpg Obr: 711.jpg Obr: 712.jpg

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVÉTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit