Usnesení Republikové rady

1 2 (celkem: 9)

USNESENÍ z 1. zasedání RR ČZS, z.s. (2015-2019) konaného dne 21. 3. 2015 v hotelu TRIM v Pardubicích

I. zasedání se zúčastnilo 60 členů, tj. 80 %; 14 členů bylo omluveno, 1 náhradník za člena RR bez hlasovacího práva. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 52    diskusních příspěvků, 1. zasedání RR ČZS: 1. Bere na
8. 1. 2016 -

číst více
USNESENÍ Z 10. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RR ČZS z.s. KONANÉHO DNE 28. 11. 2014 v hotelu Černigov v Hradci Králové

10. zasedání se zúčastnilo 70 členů, tj. 93 %, 5 členů bylo omlu­veno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 61 dis­kus­ních příspěvků, 9. zasedání RR ČZS: 1. Bere na vědomí: že informaci o
8. 9. 2015 -

číst více
USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ RR ČZS z.s. KONANÉHO VE DNECH 14.–15. 3. 2014 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích

9. zasedání se zúčastnilo 70 členů, tj. 93 %, 5 členů bylo omlu­veno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 61 dis­kus­ních příspěvků, 9. zasedání RR ČZS: 1. Bere na vědomí: předběžnou informaci o
8. 9. 2015 -

číst více
USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS o.s. KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích

8. zasedání se zúčastnilo 70 členů, tj. 92 %, 6 členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 23 diskusních příspěvků, 8. zasedání RR ČZS: 1. Bere na vědomí: informaci o stavu neuhrazených členských
8. 9. 2015 -

číst více

1 2 (celkem: 9)