Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí následující
Listopad

  • U všech ovocných stromů a keřů provádíme těsně po opadu listů tzv. podzimní asanační postřik bakteriostatickým a fungicidním měďnatým přípravkem. Touto aplikační kapalinou ošetříme nejen stromy a keře, ale i zbylé opadané listy pod stromy. Takové ošetření např. Championem 50 WG je zvláště potřebné u broskvoní, kde pak podstatně omezí výskyt kadeřavosti v příštím roce, dále omezí výskyt korových nekróz peckovin a i jádrovin dále navíc účinně zasáhne i proti rozšířené chorobě tzv. suché skvrnitosti listů a plodů peckovin. Toto houbové onemocnění se během vegetace projevuje především dírkovitostí listů až jejich opadem, dále suchou skvrnitostí plodů. V zimním období se manifestuje především odumíráním pupenů a nekrózou pletiv na jednoletých výhonech kolem odumřelých pupenů. Infekce touto houbou (Stigmina carpophila) pak dovede podstatně oslabit kondici a úrodnost stromů, především broskvoní, ale i ostatních peckovin. Právě na podzim, v době opadů listů, mohou vzniknout podmínky příznivé pro infekci letorostů touto houbou přes jizvy po listových řapících. Optimální pro vznik této infekce v tomto období je častý déšť a příznivé teploty. Stačí, když jsou lehce nad nulou (2–3 °C). Samotný postřik mědnatým přípravkem provádíme zásadně za suchého počasí a při teplotách nad 7 °C.
  • Spadlé listy ze stromů a keřů na podzim shrabujeme. Listy napadené minujícími živočišnými škůdci likvidujeme, nejlépe pálením. Pokud jsou napadeny pouze listovými chorobami, zarýváme je na záhony, zakopáváme do země nebo je můžeme i zkompostovat. Podmínkou však je, aby poslední vrstva listí na kompostu byla dokonale překryta vrstvou zeminy nebo jiného materiálu (např. posečené trávy).
  • V listopadu můžeme ničit i vlnatku krvavou, a to tak, že k patám jabloní nasypeme prachové pálené vápno. V něm uhynou i larvy vlnatky krvavé, které se sem stěhují k přezimování.
  • V listopadu, nejlépe těsně před nástupem mrazíků vysazujeme na záhony česnek. Je třeba jej před výsadbou vždy namořit proti vlnovníku česnekovému a proti houbovým chorobám. Vlnovník je spolehlivě likvidován přípravkem Sulka obsahující polysulfid síry. Registrace původní Sulky bohužel skončila, na trhu je však náhrada pod názvy Síra SK 520, Sulka K, Sulka New a Sulka Extra.Tyto přípravky jsou vedeny jako hnojivo, obsahují kromě polysulfidické síry dusík a bezchloridový draslík. Dle etiket jsou vhodné kromě půdního hnojení i na moření česneku. Zde stačí k efektu proti vlnovníku 4% suspenze (40 ml/1 l vody) a délka moření 2-3 hodiny. Od prosince 2010 byl sice znovu povolen přípravek Rovral Aquaflo s účinnou látkou iprodione k moření proti houbovým chorobám česneku, údajně měla stačit 0,4% suspenze a délka moření 20 minut. S konečnou platností byl nyní Rovral stažen natrvalo z trhu, důvod - neúčinnost základní látky. Místo něho se doporučuje proti houbovým hnilobám těsně před výsadbou namořit uvedené stroužky biologickým přípravkem Gliorex nebo Clonoplus. Oba obsahují spory hub, které napadají v půdě patogenní houby škodící česneku (Sclerotinia, Botrytis a dále Verticilium a Claviceps). Oba přípravky jsou k dispozici pro zahrádkáře v desetigramovém balení, které stačí k namoření 1kg česneku.
  • V této době odstraňujeme ze zahrady staré a nemocné stromy a keře. Zvláště radikálně je třeba likvidovat peckoviny postižené virovou šarkou, dále pak jabloně postižené fytoplazmovou proliferací, případně hrušně postižené fytoplasmovým chřadnutím, dále maliník se známkami fytoplazmové zakrslosti s metlovitostí, meruňky a broskvoně postižené evropskou žloutenkou peckovin (ESFY) a konečně ve vinohradu keře révy vinné postižené fytoplazmovým žloutnutím a červenáním listů (čili stolburem bramboru). Pozor, ze země musíme odstraňovat všechny, dokonce i drobnější kořeny, z nichž by mohly vyrůst postižené podnože.
  • Po provedení podzimního asanačního postřiku měďnatým fungicidem vyčistíme postřikovač a uložíme ho spolu s ochrannými přípravky do suché místnosti, kde teplota přes zimu neklesne pod bod mrazu.

zpět