Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí
Prosinec

  • V prosinci je většina prací na zahrádce již hotová, příprava na zimu je skončena, je tedy období bilancování a rozvahy nad úkoly v příštím roce. Je třeba především vyhodnotit průběh počasí (teplot a srážek) a s tím související průběh vegetace, zhodnotit pěstitelské výsledky a hlavně z hlediska rostlinolékařské ochrany stupeň a rozsah napadení rostlin na zahrádce chorobami a škůdci během proběhlého roku. Na základě tohoto vyhodnocení je potřeba promyslet a materiálově zajistit ochranná opatření na příští rok.
  • Z ovocných stromů by se měly odstranit mumifikované moniliniózní nebo i jinak poškozené zapomenuté plody, případně i zámotky housenek. Ale především je důležité odstranit všechny opadané plody ležící pod stromy.
  • Před příchodem mrazů musíme zkontrolovat uskladnění přípravků na ochranu rostlin. Práškové přípravky nesmí zvlhnout, tekuté zmrznout. Prostory s uskladněným ovocem je třeba pravidelně větrat a uložené ovoce kontrolovat. Plody napadené hnilobami ihned odstranit a zlikvidovat.
  • Před zimou vždy zkontrolujeme neporušenost oplocení zahrad, aby se do nich nedostala zvěř.
  • S předstihem si zajistíme program oblastního zahrádkářského školení a dle toho pak v zimních měsících navštěvujeme příslušné školicí akce.

zpět