Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí následující
Říjen

  • Po sklizni ovoce obnovujeme na kmenech slivoní lepové pásy (případně znovu obnovujeme lep (Chemstop-ecofix) natřený přímo na kmeny). Tím zabraňujeme bezkřídlé samičce píďalky podzimní vylézt po kmeni a naklást v koruně stromu vajíčka. Z kmenů jádrovin pak likvidujeme (pálíme) pásy z vlnité lepenky a tím ničíme zde ukrytá různá vývojová stadia škodlivého hmyzu.
  • Po sklizni ovoce navíc vždy vyčistíme plochy pod ovocnými stromy od veškerého spadlého, červivého a nahnilého ovoce. U peckovin ze stromů odstraníme „mumifikované plody“, které často pevně lpí k přilehlé větvičce, neboť tyto jsou zdrojem infekce pro moniliniovou spálu a pro moniliniovou hnilobu ovoce v následujícím roce.
  • Nebezpečnou strupovitost u ovocných stromů lze v příštím roce významně omezit postřikem 5% roztokem močoviny provedeným, asi týden před opadem listů (nikdy však ne dříve!).
  • Koncem října je ještě možné ničit vlnatku krvavou na stromech. Lze použít při silném výskytu vlnatky krvavé Mospilan 20 SP. Do postřiku vždy přidáváme smáčedlo. Ekologové doporučují pro likvidaci vlnatky NeemAzal T/S se smáčedlem a přípravek Altela jako prevence proti houbovým chorobám.

zpět