Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí následující
Květen

  • V období kvetení jádrovin musíme se věnovat především v ochraně jádrovin současně proti strupovitosti a i proti padlí jabloně. Doposud se používaly v období maximálního výletu askospor (před květem, těsně po odkvětu a potom za 14 dnů) k ošetření strobilurin Discus případně Zato 50 WG v kombinaci s kontaktními přípravky, např. s Dithanem DG Neotec či s Merpanem 80 WG. Nyní strobiluriny ponecháváme v reservě pro pozdější ošetření jádrovin a místo toho se ty to kontaktní přípravky kombinovaly se systémovými triazolovými fungicidy (např. Talent, Topas 100 EC). Konečně se objevil na trhu povolený přípravek pro zahrádkáře s názvem Sercadis, který působí preventivě i léčebně nejen proti padlí ale též proti strupovitosti jádrovin. Bude jednodušší dosavadní kombinaci kontaktních a systémových fungicidů nahradit Sercadisem. Účinnou látkou je zde fungicid fluxapyroxad, přípravek má dlouhou ochrannou lhůtu (35 dnů) takže se hodí především na začátek vegetace, navíc je třeba respektovat návod k používání, především že ho lze použít pouze 3x během vegetačního období. Pro ekologickou produkci ekologové doporučují v době maximálního rozkvětu jabloní použít k ošetření proti strupovitosti přípravek Myco-sin a proti padlí VitiSan nebo síru (Kumulus WG). V dalším období, kdy už maximální výlet askospor (pohlavních výtrusů) houby způsobující strupovitost pominul, pak stačí používat preventivně samotné kontaktní přípravky, jako jsou např. Dithane DG Neotec, Merpan 80 WG a to pravidelně, maximálně v desetidenních intervalech. Naopak při deštivém a teplém počasí či při silném infekčním tlaku houbových chorob se musíme přechodně vrátit k původní kombinaci výše uvedených systémových přípravků s kontaktními anebo by se ještě mohl použít nověji registrovaný přípravek Tercel, což je kombinace kontaktního dithianonu (což je účinná látka Delanu) se systémovou léčebně působící látkou – pyraclostrobin
  • V sadech, kde u jabloní bývají na plodech projevy poškození pilatkou jablečnou je vhodné provést těsně po odkvětu ošetření proti tzv. rané červivosti. Použijeme buď SpinTor případně Mospilan 20 SP. Pokud chceme mít dostatečnou úrodu u slivoní, musíme již při dokvétání (čili jakmile začnou opadávat okvětní plátky) provést rozhodující postřik k likvidaci pilatky švestkové a žluté! Nálet pilatek na slivoních lze zjistit vyvěšením bílých lepových desek do korun stromů. V současné době jsou k ošetření povoleny dva přípravky. Je to Mospilan 20 SP a nově SpinTor. Mospilan 20 SP, který je již povolen u slivoní proti zobonoskám a u peckovin proti štítence zhoubné v dávce 2,5 g/10l vody. Mospilan je rovněž neonikotinoidem jako dříve povolené Calypso, má stejný způsob účinku na škůdce a navíc při správné aplikace neškodí včelám. Ekologové doporučují proti pilatkám jablečným i slivoňovým postřik výluhem z tropického keře Quassia amara v kombinaci s biopreparátem Madex.
  • V průběhu měsíce včas ošetřujeme ovocné dřeviny proti listovým mšicím (Pirimor 50 WG je povolen pouze velkopěstitelům, zahradářům zbývá Mospilam 20 SC), dále pak jádroviny proti merám (SpinTor, Vertimec 1.8 SC) a jabloně proti vlnatce krvavé (Mospilan 20 SC, vždy s přídavkem smáčedla). Přítomnost mer na stromech (na jabloních mera jabloňová, na hrušních zákeřnější méra skvrnitá) zjistíme pomocí poklepu na větve stromu. Po tomto manévru okřídlení jedinci odskakují z větví, chvíli poletují v okolí a znovu se usazují na strom. Listy napadených stromů jsou pokryté medovicí a později černěmi, listy na hrušních se posléze krabatí a při vysokém postižení odumírají. Plody jsou rzivé a stromy celkově chátrají. Ekologové proti vlnatce krvavé doporučují Neudosan a proti listovým mšicím přírodní rostlinný insekticid NeemAzal T/S.
  • U meruněk hrozí již začátkem května při vlhkém a teplém počasí výskyt závažné houbové choroby hnědnutí listů meruňky. Pokud se po odkvětu meruněk vyskytne takovéto počasí, musíme stromy nejméně dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů ošetřit buď Dithanem DG Neotec nebo účinnějším přípravkem Talent. Za deštivého počasí je potřeba ošetřit meruňky již krátce po odkvětu. Ekoterapeuti stav řeší pomocí přípravku Vitisan.
  • U révy vinné ve vývojové fázi 5–6 listů je třeba provést první ošetření proti padlí révy a proti plísni révy. Obvykle na začátku sezony upřednostňujeme kontaktní, preventivně působící přípravky, především kombinaci Folpan 80 WG + Kumulus WG. Přípravek Folpan je ze všech kontaktních preventivně působících fungicidů nejvhodnější, neboť zpevňuje pletiva a zvyšuje odolnost proti padlí, omezuje výskyt botryotiniové plísně květenství (šedé hniloby) a naopak neomezuje u révy vinné populaci dravého roztoče Typhlodromus pyri. V této době též začíná let první generace obalečů. Je třeba urychleně dokončit vyvěšení feromonových lapáků (Deltastop EA, LB) a zahájit sledování letu. Proti první generaci se ošetřují pouze významně ohrožené porosty při silném výskytu jedinců. Zpravidla i tak stačí pouze jedna aplikace. Většinou se pak ošetřuje 8–10 dnů po vrcholu letu ekologicky přijatelnými přípravky s larvicidním účinkem (SpinTor). Během vegetace při silném tlaku obalečů lze výjimečně použít i selektivní biologický insekticidní přípravek Lepinox Plus (jde vlastně o Biobit XL s trojnásobně zvýšeným obsahem účinných látek - Bacillus thuringiensis), který se aplikuje 3–5 dnů po vrcholu náletu obalečů.
  • Na začátku kvetení jahodníku a poté za 7 dní provádíme zejména za deštivého počasí zpravidla dva postřiky proti šedé hnilobě jahod. Použijeme nejlépe nejprve místo Rovralu Aquaflo, který bylo stažen z registrace a z trhu pro neúčinnost, buď Mythos 30 SC, nebo přípravek Signum a ke druhému postřiku při dokvétání Teldor 500 SC. Teldor má velmi krátkou ochrannou lhůtu – pouze 3 dny, a proto se může dokonce použít ještě i k ošetření nazrávajících plodů. Smí se však použít maximálně dvakrát za vegetaci a samozřejmě nejpozději 3 dny před sklizní! Ekologové k řešení této situace používají postřik Vitasanem.
  •  Zaseté a vysásázené zeleniny jsou ohroženy výskytem plžů – slimáčků, slimáků a plzáků. Tito plži škodí nejvíce na jaře a na podzim. Ekologové doporučují biologický přípravek Nemaslug (parazitické hlístice Phasmarahbditis hermaphrodita), který se ve formě zálivky vpravuje do půdy. Přípravek působí 6 týdnů. Za nejméně toxický z chemických přípravků lze považovat Feramol nebo Sluxx HP s obsahem fosforečnanu železitého. Jde o granulovanou návnadu, která se aplikuje ručním rozhozem na povrch půdy mezi pěstované rostliny a kolem záhonků. Maximálně se může použít za vegetace 4x. Další doplňkovou metodou je použití pastí na slimáky a plzáky s atrakantem. Zahrádkáři často s úspěchem používají laický způsob hubení plžů a to tak, že je lákají do sklenic, které jsou částečně naplněné pivem a zapuštěné do země.

zpět