hlavička

Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí další

Únor

 

  • V únoru lze navázat na opatření uvedená pro měsíce prosinec a leden. Tento měsíc je také nejzazší termín, kdy je třeba odstranit ručně, pomocí nůžek či houseníku (jde o stříhací zařízení upevněné na delší tyči) mumifikované moniliózní plody a zámotky housenek. Tento materiál je pak nutné zlikvidovat nejlépe spálením.
  • Pokud sejde sníh již koncem února, je třeba shrabat a rovněž zlikvidovat zbylé spadané listí.
  • Na starých stromech odstraňujeme odumřelou borku – je totiž úkrytem mnoha škůdců, především housenek obaleče jablečného a larev vlnatky krvavé. Na hrušních ukrývá dospělce mery skvrnité, ale naopak je také i úkrytem mnoha užitečných a indiferentních živočichů.
  • Kmeny a silnější větve ovocných stromů lze natřít vápenným mlékem, abychom zabránili praskání kůry a mrazovým deskám, které mohou být způsobeny většími teplotními výkyvy mezi slunečným dnem a mrazivou nocí. Účinnější je však zakrývání kmenů, především z jižní strany, různým materiálem – prkny, speciálními chrániči, chvojím, papírem apod.
  • Průběžně i v únoru kontrolujeme uskladněné ovoce a skladovací prostory za příznivého počasí větráme.
  • Vzcházející podzimní výsadby česneku ošetřujeme proti houbomilce česnekové. Lze to provést dvojím způsobem – mechanicky, kdy celý záhon pokryjeme hned po výsadbě anebo nejpozději v únoru bílou netkanou textilií, kterou odstraňujeme až v dubnu. Nebo postřikem - ten je třeba provést již v době, kdy teplota vzduchu vystoupí nad 10 °C. Ošetřujeme dvakrát po 14 dnech, a to přípravkem Neudosan nebo Neudosan AF. Pracovníci, kteří nabízejí a zavádějí do praxe prostředky ekologicklé ochrany proti škůdcům a chorobám (respektive i v biologické ochraně) doporučují k tomuto účelu 2x použít fungicid na bázi síry (Kumulus WG) neboť splňuje podmínky použití v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady i Komise (ES) č.889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Tyto přípravky ekologické případně biologické ochrany budou dále v textu zvýrazněny červeným písmem!
  • Nakonec uvádím, že zimní měsíce jsou ideálním obdobím pro introdukci dravého roztoče Typhlodromus pyri (Biolaagens TP) proti vlnovníkům, hálčivcům, sviluškám a dalším škůdcům ovocných stromů a keřů. Aplikace se provádí prostřednictvím plstěných pásků, které obsahují samice tohoto roztoče v hibernovaném stavu.  Tyto se připevní na větve stromů nebo na keře sponkovačkou  nebo se připevní drátkem či motouzem.

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.