Aktuální rady o opatřeních v ochraně rostlin

Kalendářní přehled ochrany ovocných plodin a zeleniny a révy vinné 2019

předchozí následující
Srpen

 • Průběžně ze zahrady odstraňujeme a následně likvidujeme opadané, většinou červivé a nahnilé plody ovoce.
 • U jabloní pokračujeme v opakovaných 14denních postřicích plodů k zamezení Ca-deficientní (hořké) skvrnitosti jablek. Používáme chlorid vápenatý v přípravcích Kalkosol 25, Kalkosan 30 či Kalcolit forte (0,5–1% roztok), Wuxal Sus Calcium, Lamag Ca či ledek vápenatý v 1% roztoku.
 • U maliníků plodících na dvouletých výhonech (např. odrůda Tulamen) odřežeme brzy u země po odplození loňské letorosty, nové by se měly ošetřit účinným fungicidem proti didymelovému odumírání maliníku, zvláště když odplozené letorosty vykazovaly známky postižení touto houbovou chorobou. V současné době je u nás ještě tato choroba pokryta dvěma ochrannými přípravky (Signum a Switch), které jsou již k dostání v zahrádkářském malobalení. Oba tyto přípravky jsou registrovány též i proti plísní šedé v jahodníku a v révě vinné a též proti této chorobě v maliníku a případně i v ostružiníku. Dávkování při použití přípravků Signum i Switch je 10g/ 3-10l vody/100 m2. Odrůdy remontantní (např. odrůda Polka) plodící na podzim na jednoletých a příští rok v létě na dvouletých výhonech - jednoleté výhony na podzim pouze zhakracujeme.
 • I v srpnu pokračujeme v zamezení vzniku pozdní červivosti plodů, kterou u jádrovin a peckovin způsobují druhé generace obaleče jablečného a švestkového. K ošetření stromů s podzimními a zimními odrůdami jádrovin lze využít neonikotinoid (Mospilan 20 SP) dále proti obaleči jablečnému lze použít SpinTor, který též dobře působí i proti slupkovým a pupenovým obalečům. Proti obaleči švestkovému i jablečnému a i proti obalečům na révě vinné a nakonec i proti obalečům slupkovým a pupenovým na jádrovinách dobře působí nově zavedený výše uvdený Spintor obsahující spinosad. Preparát Integro, dříve používaný má již bohužel ukončenou registraci I. V posledních letech v důsledku teplých nocí v září jsme byli svědky provleklého náletu obalečů samozřejmě s opakovaným poškozením plodů červivostí. Je proto racionální použít proti nim k opakovaným postřikům přípravky uvedené v červencové kapitole (Mospilan 20 SC, SpinTor.) Ekologové k ošetření stromů s podzimními a zimními odrůdami doporučují využít především přípravky SpinTor a Madex.
 • Při teplém a suchém počasí v červenci a v srpnu může dojít k přemnožení svilušek a hálčivců na jádrovinách a slivoních. Děje se to především tam, kde zahrádkář k likvidaci živočišných škůdců na ovocných kulturách použil neuváženě pyrethroidy, např. Decis AL, Decis Protech nebo Karate se Zeon technologií 5 CS. Jabloně, slivoně a černý rybíz při napadení sviluškami strádají, mají menší, svinuté listy šedobronzové barvy. Na rubu listů můžeme pozorovat pomocí lupy vajíčka, larvy a dospělce těchto roztočů. Za takovýchto okolností musíme pak stromy nejméně dvakrát po sobě ošetřit v intervalu 10–14 dnů akaricidním přípravkem Nissorun 10 WP (ekologové doporučují přípravek NeemAzal T/S). A konečně elegantní a především efektivní je introdukce do sadu dravého roztoče Typhlodromus pyri.
 • U plodů jádrovin je vhodné v lokalitách, kde se sazovitost vyskytuje téměř každoročně realizovat od začátku srpna opatření, která omezí výskyt nejen sazovitosti jablek ale i skládkových hnilob a skládkové strupovitosti u plodů určených ke skladování. Je zde možno použít přípravky běžně účinné proti strupovitosti, jež mají vedlejší účinnost proti těmto chorobám, např. Discus, Merpan 80 WG (k použití 35 dnů před sklizní), dále Dithane DG Neotec (21 dnů před sklizní). Ale v rizikových lokalitách (uzavřená vlhká údolí např. u řeky, výskyt neošetřovaných sadů v blízkém okolí či dokonce v sousedství) musíme použít dokonce i kombinace, kdy stromy s vyvinutými jablky nejprve postříkáme 35 dnů před sklizní kombinací přípravků Discus + event. Merpan 80 WG a poté nejpozději 3 týdny před sklizní provést ošetření zaregistrovaným přípravkem specielně proti skládkovým chorobám včetně sazovitosti s názvem Flint Plus, obsahující kaptan, což je účinná složka Merpanu 80 WG a trifloxystrobin, což je účinná složka přípravku Zato 50 WG. Tento přípravek byl přechodně k dostání dokonce i v malobalení a ukazalo se, že tato kombinace s OL 14 dnů, je velmi účinná a je pro výše uvedené choroby jádrovin optimální. Bohužel platnost registrace pro malobalení skončila 31.7.2016, přičemž zásoby bylo povoleno spotřebovat do 31.1.2018. Nadále je registrováno pouze velkobalení, s protichůdným dodatkem - bez omezením použití – tedy i pro zahradkáře (neprofesionály). Ale nakonec byl pro zahrádkáře v malobalení registrován přípravek Bellis s účinnými látkami boscalid a pyraclostrobín s OL 10 dnů a to do jádrovin proti skládkovým chorobám, jabloňovému padlí a proti strupovitosti jádrovin. Sazovitost se především silně projeví na plodech jabloní a hrušní při deštivých a relativně teplých podzimních měsících, zvláště při teplém a vlhkém září. Ekologové doporučují jako možnou alternativu použít postřik přípravkem Vitisan + Kumulus WG a nakonec uvádějí, že pro prevenci skládkových chorob a sazovitosti je vhodné použít i přípravek Myco-sin.
 • Obyčejně v první polovině srpna, při zaměkání bobulí révy vinné, je třeba provést základní postřik proti šedé hnilobě hroznů (botrytidě). K dispozici jsou dva specifické účinné přípravky – pro první ošetření Mythos 30 SC a poté pro eventuální druhé ošetření za 14 dnů Teldor 500 SC. Ekologové naopak doporučují použít kombinaci přípravků Vitisan + Altela. Ohroženy touto hnilobou jsou především náchylné odrůdy s hustými hrozny při vydatnějších dešťových srážkách. Ve stejné době provádíme i závěrečný postřik proti peronospoře a padlí (použijeme přípravek na bázi mědi např. Champion 50 WG a přípravek na bázi elementární síry Kumulus WG.
 • V horkých a suchých letních obdobích se může také výrazně přemnožit na zelenině sviluška chmelová, především na okurkách a paprikách. Na listech vyvolává skvrnité či okrajové žloutnutí listů, které se nakonec zbarví do šedohněda a usychají. Rovněž i zde lze pozorovat na rubu listů kromě pavučinky i různá vývojová stadia svilušek. Mnohým zahrádkářům poničily už v červenci venkovní okurkový porost, a to již v době, kdy se u nás ještě ani nevyskytla plíseň okurky. Specifický přípravek proti svilušce chmelové je Nissorun 10 WP. Nejvíce však sviluška chmelová škodí u skleníkových porostů okurek. Na postižené skleníkové kultury je však účinný i preparát Vertimec 1.8 EC. Lze jej využít i během sklizně, neboť má krátkou ochrannou lhůtu – u okurek, paprik a rajčat je pouze 3 dny. Akaricidy proti sviluškám je nutné vždy aplikovat opakovaně (dvakrát až třikrát v intervalu 7–10 dnů). Při výskytu svilušky chmelové u rajčat, okurek, papriky případně i u jahodníku by se dal použít i nově zaváděný akaricid Floramite 240 SC, který je k dispozici i v malobalení a bez omezen i ve velkobaeníí, čili i pro neprofesionály. Ekologové používají na postižené venkovní i skleníkové kultury plodové zeleniny postřik Kumulus WG. U okurek pěstovaných venku lze využít pouze tento postřik, u okurek pěstovaných pouze ve skleníku lze t proti sviluškám lze dle ekologů aplikovat pouze dravého roztoče Phytoseiulus persimilis a nesmí se zde používat konvenční chemické postřiky, neboť jejich působení zahubí i užitečné organismy.
 • Koncem srpna a především v září se mšice vracejí zpět z bylinných hostitelů na ovocné stromy a keře. Pokud stav nelze vyřešit ostříháním napadených částí větviček, musíme použít obezřetně buď Mospilan 20 SP G samozřejmě se smáčedlem (0,1–0,15 %) nebo Neudosan AF. Ekologové doporučují použít proti mšicím pouze přírodní insekticidy NemAzal T/S, a Neudosan.
 • V srpnu začínáme s obnovou výsadby nových jahodníkových porostů. Vzhledem k tomu, že většina starších porostů je napadena červenou hnilobou kořenů nebo fytoftorovou hnilobou jahodníku, musí se především použít zdravá sadba, střídat místa k osázení jahodníkem a eventuálně navíc všechny nově vysazované sazenice namáčet neméně 20 minut do suspenze přípravku Polyversum Biogarden. Jak k namáčení, tak i k pásové zálivce doporučuje 0,05% koncentrace. Obě ošetření se provádějí pouze jednou, šířka ošetřených pásů by měla být 20 cm.Přípravek Aliette byl pro zahrádkáře restringován
 • Pěstitelé zeleniny a brambor musí při deštivém a teplém počasí v srpnu nadále sledovat kultury, protože předpokladem úspěchu je pouze včasné preventivní ošetřování porostů brambor a zeleniny proti plísním a houbovým chorobám. Během probíhající sklizně musíme k ochraně používat jen přípravky s krátkou ochrannou lhůtou (3–7 dnů). Pokud jsou porosty bez chorob, můžeme použít z kontaktních přípravků při slabém infekčním tlaku i ve druhé polovině postřikové sezóny a v systémech ekologického zemědělství pouze kontaktní přípravky Kumulus WG a Champion 50 WG. Měděné přípravky však prodlužují vegetační dobu a oddalují dozrávání plodů. Naopak při již prvních zjištěných známkách nákazy plísněmi může pomoci u zeleniny už jen systémový přípravek s preventivně-léčebnou účinností - Ridomil Gold MZ Pepite (0,25 %). Ten má u cibule ochrannou lhůtu 7 dnů, u rajčat a okurek 3 dny. U brambor se však ukázal při jasných známkách nákazy plísní bramborovou v tomto období při silném infekčním tlaku přípravek Ridomil Gold MZ Pepite jako nedostatečně účinný. Naopak výborně působil nověji registrovaný Infinito, který se v rostlině šíří translaminárně a systémově a kromě preventivního účinku je schopen účinně zasáhnout léčebně 24 - 48 hodin od začátku plísňové infekce na listech. Má ochrannou lhůtu 7 dnů a lze ho použít až 4x za sezonu. Při eventuálním výskytu padlí okurky aplikujeme přípravek na bázi elementární síry (Kumulus WG). Mrkev a petržel je třeba též ošetřit při prvních příznacích výskytu padlí miříkovitých opakovaně též preparátem Kumulus WG. Celer se musí za deštivého počasí chránit proti septoriové skvrnitosti listů celeru organickým fungicidem Score 250 EC (0,02 %). Nově je zde povolen k použití i strobilurin Ortiva.
 • Všechny výše uvedené přípravky na ochranu rostlin je nutné používat v souladu s přiloženým návodem k použití a respektovat přitom ochranné lhůty.

zpět