Aktuality z ČZS

    Na této stránce Vás informujeme o těch nejdůležitějších informacích, které přináší oficiální Web ústředí Českého zahrádkářského svazu www.zahradkari.cz.

 

 23. ročník výstavy Květy bude v podání Českého zahrádkářského svazu

výstaviště Lysá nad Labem

 

 Výstava se každoročně stává svátkem pro všechny milovníky křehké krásy květin a vzhledem k prázdninovému termínu jsou právě Květy cílem příjemných dnů letní dovolené.
Voda základ života
   Přijďte s celou rodinou strávit letní prázdninový den k vodě na výstaviště v Lysé nad Labem!
Jak to? Jednoduše. Letošní v pořadí již 23. ročník výstavy Květy bude v podání Českého zahrádkářského svazu (ČZS) zpracován na palčivé téma Voda.
Po příchodu do pavilónu B, který se promění v názorný koloběh vody, se budete cítit jako kapka vody. Kapka, která stéká z ledovců do moří, plave v podmořském světě mezi korály a mořskou květenou, dále se vynořuje na pláži, kde si na chvilku před pokračováním ve své dlouhé cestě zařádí v brouzdališti pro děti a zalenoší v plážových lehátcích. Po krátkém relaxu se vydá do hustých tropických lesů, místy naštěstí ještě nepoznamenaných lidskou stopou až k monumentálnímu vodopádu uprostřed pralesa. Odtud jí čeká dlouhá pouť vzduchem v podobě vodní páry, která se sráží v oblacích. Nakonec padne jako déšť (nebo sníh) na plochu rybníků, polí nebo luk odkud se cestou přes mokřady posune potůčkem do řeky a následně dopluje utrmácená zpět tam, kde začala – k oceánu… Více ZDE


 

Televizní pořad o zahrádkaření na TV Relax

Vážení členové ČZS,
věříme, že tyto těžké okamžiky, způsobené probíhající epidemií, by Vám mohly zpříjemnit chvilky u televizního pořadu o zahrádkaření. O to víc, že na obrazovkách uvidíte naše vlastní odborníky Českého zahrádkářského svazu. Budou to odborný poradce Ivan Dvořák a floristky Pavlína Švecová a Jana Lapáčková, kteří se v jednotlivých dílech prostřídají.

    Po dlouhé době tak máme možnost se opět prezentovat na televizní obrazovce a také propagovat náš časopis Zahrádkář. Tento pořad se jmenuje PANÍ DOMU naleznete ho na televizní stanici TV Relax a to v premiéře každou sobotu ve 14,35 a nebo opakování v neděli v 6,30 a ve středu v 19,25.

   Zatím jsme natočili 6 dílů a pokud budeme mít kladné ohlasy a pozitivní odezvu i v redakci časopisu Zahrádkář, budeme ve spolupráci pokračovat. Budeme rádi, když nám po shlédnutí pořadu napíšete jak se Vám pořad líbil nebo i třeba náměty na další reportáže a co by se Vám líbilo.

    V příloze naleznete další informace a taky harmonogram vysílání dalších dílů.
Přejeme Vám úspěšné zvládnutí současné situace a příjemné chvíle při sledování našich reportáží v TV Relax.

Více se dozvíte Zde.


 

Propozice pro rok 2020 KATEGORIE SENIOR, JUNIOR, HOBBY 49. ročník

„Děčínská kotva kvete pro první linii!”

Děčínská kotva chce touto formou poděkovat našemu integrovanému záchrannému systému, vojákům, prodavačkám, pečovatelům, dobrovolníkům a všem, kteří zůstali statečně v první linii, abychom my mohli ve zdraví vázat kytice.

 

XLIX. ročník soutěže bude probíhat mimořádně na sociální síti. 

Pravidla účasti:

Pravidla hlasování:

TERMÍNY: Vyhlášení soutěže, zveřejnění propozic: 13. 4. 2020 Přijímání soutěžních fotografií na email: do 13.5.2020 Zveřejnění soutěžních fotografií pro veřejné hlasování: 23.5.2020 Veřejné hlasování: do 5. 6. 2020 Vyhlášení vítězných prací: 13. 6. 2020 ve 20 hod online

Místo konání: Facebooková stránka Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda Kategorie:    HOBBY –  žáci základních škol bez omezení věku, zahrádkáři, amatéři, soutěžní nováčci. JUNIOR –  žáci středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku  SENIOR – profesionální floristé, kteří již mají soutěžní zkušenosti.

Více se dozvíte Zde.


Na vědomí RR, ÚS a ZO  

Aktualizováno k 16. 3. 2020

 

     Milí členové Českého zahrádkářského svazu, zahrádkáři,

 

jistě jste zaznamenali, že vláda zakázala s účinností od 16. března do 24. března 06:00 volný pohyb lidí po celé České republice. Během mimořádného zasedání vláda rovněž upřesnila opatření k zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.

Rádi bychom Vás informovali, že tato opatření, se díky včasnému apelu předsedy Českého zahrádkářského svazu, Stanislava Kozlíka, nově netýká prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb! Tudíž můžete nakoupit osivo, sadbu a další materiál, a pokud to počasí dovolí, můžete tyto těžké časy strávit při činnosti, kterou máte nejraději, na zahrádce. Alespoň částečně je tak možné přijít na jiné myšlenky v záplavě negativních zpráv. V takové době je důležitý i psychický stav, který se následně může odrazit v lepším zvládnutí kritického období.

Více informací naleznete v příloze Zde.


Soutěže pro mládež se na doporučení MŠMT ruší

V souvislosti se současnou mimořádnou situací doporučuje MŠMT zrušit všechny soutěže do konce školního roku 2019-2020.

ČZS tímto "RUŠÍ" Floristickou soutěž a soutěž Mladý zahrádkář. V současnosti tedy neplatí původní avizované termíny jednotlivých kol. V případě příznivějších zpráv, budeme ihned informovat o dalším postupu. Vše o soutěži se dozvíte na stránkách ústředí ČZS, z.s., ZDE.


 

Vážení přátelé,

 

S ohledem na zpřísnění bezpečnostních opatření jsme nuceni zareagovat a rovněž v uvnitř našeho svazu učinit závažné kroky a nepříjemná opatření týkající se:

 • Členských schůzí a schůzí ÚR
 • Společenských akcí
 • Oblastních porad
 • Celostátní výstavy vín
 • Provozu ústředí a redakce časopisu Zahrádkář

Více informací naleznete v příloze Zde.


Petice

k přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti,

(zahrádkářský zákon).

Vážení spoluobčané, zahrádkáři a milovníci přírody, Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen ČZS z.s.) usiluje řadu let o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činností (dále jen zahrádkářský zákon), který by právně posílil postavení početně nejsilnější zahrádkářské veřejnosti v ČR a současně garantoval zachování a další rozvoj zahrádkářské činnosti, umožnil získávání půdy od státu, zakládání nových zahrádkářských osad a současně vytvořil i legislativní překážku enormním snahám a zájmům developerů o pozemky stávajících zahrádkářských osad a jejich využití pro stavební účely. Návrh zahrádkářského zákona se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Usnesením II. Sněmu ČZS,z.s., konaného ve dnech 23.-24.11. 2019 v Praze bylo pověřeno představenstvo ČZS,z.s., aby na podporu přijetí zahrádkářského zákona byla sepsána Petice, adresovaná oběma komorám parlamentu ČR a prezidentu ČR, což tímto činíme, neboť jsme přesvědčeni o tom, že nemůžeme nadále zůstat lhostejnými k zanechanému dědictví předchozích generací zahrádkářů a zároveň cítíme také povinnost postarat se o budoucnost zahrádkaření v ČR se všemi souvisejícími aktivitami a výchovnými aspekty.

Za vaši podporu podpisem Petice děkujeme.

Praha 12.12. 2019 Představenstvo ČZS, z.s.


Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením

 Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz.

Předseda ČZS Stanislav Kozlík aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém právním řádu již několik let. Aktuální – již čtvrtý pokus uchopit zahrádkářskou činnost legislativně je prozatím, jak okolnosti nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020 posunuly do druhého čtení.

 

Nyní bude následovat posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů.

 

Tím, ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny. Úvodního slova, ve kterém přítomné seznámil se stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal předseda ČZS Stanislav Kozlík.

Více se dozvíte Zde.

Vyšel nová Zpravodaj 2/2019

II. Sněm ČZS 
Mladý zahrádkář 2019 
Celostátní kolo Floristické soutěže 2019 
X. zasedání Republikové rady ČZS 
Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období 
Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období 
K činnosti právní komise ČZS v období 2015–2019 
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019 
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu 
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015–2019 
Zpráva hospodářsko-finanční komise hospodaření ČZS 2015–2019 
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024 
USNESENÍ z 10. zasedání RR ČZS z.s 
USNESENÍ z II. zasedání Sněmu ČZS  
ZÁPIS o volbách provedených na II. Sněmu ČZS  
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost krajských koordinačních rad  
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS pro rok 2020 
Členění členského příspěvků od roku 2020 
Expedice Členských známek ČZS 
Termíny zasedání RR a PRR ČZS v roce 2020 
Vyznamenání schválená na rok 2020 
Výstavy v roce 2020 
Zahrada východních Čech se opět vydařila 
Jak jsme se poprali se suchem letošního roku 
Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech 
Výstava ovoce a zeleniny v Koclířově 
Podzimní výstava v Křenovicích 
60 let v Domažlicích  
Společenská rubrika  

Vložené přílohy k vyjmutí 
- Hlášení o činnosti ZO ČZS 
- Stanovy ČZS 
- Jednací řád a volební řád ČZS 
- Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

Zpravodaj vyšel 18. 12. 2019

Zpravodaj 2/2019 ve formátu .PDF ke stažení

 

Přílohy:

Stanovy ČZS
stanovy_czs_2020.pdf

Jednací řád a volební řád od orgánů ČZS
jednaci_volebni_rad_czs_2020.pdf

Petice za přijetí Zahrádkářského zákona

petice_za_zahradkarsky_zakon.pdf

Hlášení o činnosti ZO ČZS
hlaseni_zo.pdf


Soutěž "Mladý zahrádkář" 2020

 Nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž, která byla poprvé vyhlášena v roce 1977. Nejprve se uskutečnila na místní úrovni a v roce 1981 se pak poprvé sjela soutěžní družstva z 12 okresů na celostátní soutěži.

Soutěž probíhá každoročně v základních organizacích, pokračuje na územních sdruženích ČZS a vrcholí národním kolem. Počet územních rad, které vysílají vítěze okresních kol soutěže do národního kola stále stoupá.

Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na našich stránkách.

Naší snahou je vždy zapojit do jednotlivých soutěží co nejvíce dětí bez ohledu na to, zda jsou organizovány v kroužcích při základních organizacích, územních radách ČZS nebo v přírodovědných kroužcích při školách a stanicích mladých přírodovědců.

Cílem soutěže Mladý zahrádkář je podpořit zájem mládeže o přírodní vědy, botaniku, ochranu přírody a krajiny. Soutěž rozvíjí znalosti a dovednosti dětí v těchto oborech a propojuje nabyté znalosti v systému základního školství s praxí. Soutěž podporuje a rozvíjí nadání mladých talentů a napomáhá s volbou jejich dalšího studijního a odborného zaměření. Klade důraz na výchovně vzdělávací práci s talentovanou mládeží. Účastníci soutěže se s úspěchem zapojují i do dalších mimoškolních aktivit, řada z nich jsou i úspěšní řešitelé například biologických olympiád.

Více se můžete o soutěži dozvědět Zde


Skončil II. Sněm Českého zahrádkářského svazu

   Ve dnech 22. až 24. listopadu se do hotelu Pramen v Praze 9 sjeli zástupci zahrádkářů ze všech okresů ČR, aby se zúčastnili Republikové rady a následně jako delegáti II. Sněmu ČZS. Na Sněmu, který se koná jednou za 5 let byl volen nový předseda na další volební období a nové představenstvo. Předsedou ČZS se stal opět Stanislav Kozlík, který Svaz úspěšně řídil i v minulém volebním období, což dokazuje i fakt, že neměl žádného protikandidáta a byl zvolen jednomyslně. Hlavním cílem nového vedení je přijetí zahrádkářského zákona, který by konečně naši činnost jasně definoval. Podporu zahrádkářskému zákonu vyslovil i premiér Andrej Babiš, který delegáty Sněmu v sobotu po oběde navštívil a přes hodinu odpovídal na četné dotazy. Projednávání zahrádkářského zákona na vládě přislíbil hned na následující pondělí 25. 11. Zákon by částečně zmírnil značnou nejistotu ve které zahrádkáři žijí. Sám se přiznal že za mlada býval zahrádkářem, když musel svému otci který byl vyhlášený šlechtitel mečíků často pomáhat na zahradě a dobře ví jaká je to pak radost, když vše dobře rostlo a kvetlo.

Informace převzata z portálu ČZS

Krátký videozáznam z vystoupení vzácných hostů jednání účastníků Sněmu je ke zhlédnutí Zde.
Další informace k tématu zahrádkářského zákonu si můžete přečíst Zde.

II. Sněm Českého zahrádkářského svazu

   Sněm Českého zahrádkářského svazu je nejvyšší orgán svazu a koná se dle Stanov ČZS platných od r. 2014 vždy jedenkrát za 5 let - na počátku nového volebního období. Delegáty sněmu volí zprostředkovaně všichni členové svazu na územních konferencích. Sněm rozhoduje o koncepčním a hlavním zaměření svazu pro následující volební období a mimo jiné volí republikovou radu, představenstvo svazu a kontrolní a rozhodčí komisi svazu. Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Výše členského příspěvku

   Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je vždy stanovena rozhodnutím Republikové rady (dříve, před rokem 1995 rozhodnutím Ústředního výboru ČZS).
Informace o případné změně hodnoty členského příspěvku je včas zveřejněna ve Věstníku ČZS.

 

Od roku 2020 činí členský příspěvek 150 Kč za rok. Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:

 • 50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
 • 40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
 • 37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
 • 7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
 • 1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
 • 15 Kč je určeno do fondu aktivity ÚS (bude rozděleno na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti).

Členské příspěvky nehradí členové mladší 15 let. Rozhodnutí o členství je výhradně v pravomoci ZO a  příslušného Územního sdružení. Členové mladší 15 let neobdrží členskou známku, neboť členská známka je doklad o uhrazení členského příspěvku.

Členové ve věku 15-18 let hradí členský příspěvek ve výši 20-40 Kč, o konkrétní výši rozhodne základní organizace. Takto stanovené členské příspěvky se nezahrnují do odvodů za ZO - jsou plně určeny k využití v základní organizací, neposkytují se za ně ani členské známky, uhrazení příspěvku ZO pouze vyznačí do členské legitimace.
 
Členské příspěvky právnických osob
Na právnické osoby se uvedená výše členského příspěvku řadových členů nevztahuje. Členský příspěvek je pro právnické osoby stanoven individuálně na základě dohody.
Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Zahrádkářský zákon bude?

   Že jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která nemá zahrádkaření zakotveno v zákonech, ví už nyní i pan premiér Andrej Babiš, který při své návštěvě zahrádkářské výstavy v Častolovicích opakovaně přislíbil plnou podporu tomuto zákonu. To že náš zákon provázela smůla, kdy byl nejprve zcela odmítnut, v druhé verzi nepodepsán prezidentem Klausem, vědí díky Zpravodaji snad všichni aktivní zahrádkáři. Nyní se Ústředí s týmem právníků vybavilo znalostmi z minulých nezdarů a připravilo zákon, který by konečně díky podpoře ANO mohl postavit zahrádkaření na úroveň obdobnou jako v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku a další většině Evropských států. Více informací po kliknutí naleznete Zde.

Zpravodaj SNĚM/2019

Mimořádné vydání Zpravodaje určené pro účastníky Sněmu ČZS v roce 2019.

Obsah tohoto Zpravodaje bude součástí Zpravodaje 2019/2 které bude vydáno po Sněmu.

 

Zpráva o činnosti ČZS za uplynulé volební období

Zpráva kontrolní komise Svazu za uplynulé volební období
K činnosti právní komise ČZS v období 2015-2019
Výsledky činnosti Rozhodčí komise za uplynulé volební období 2014-2019
Zpráva komise pro odbornou činnost Českého zahrádkářského svazu
Zpráva o činnosti komise pro práci s dětmi a mládeží za období 2015-2019
Zpráva HFK o hospodaření za období 2015-2019
Návrh hlavních programových cílů ČZS pro období let 2019–2024

Přílohy
Stanovy ke schválení na Sněmu
Jednací a volební řád ČZS

 

Vyšel 11. 11. 2019

Zpravodaj snem 2019 .PDF ke stažení

Přílohy ke stažení

Stanovy pro snem 2019 .PDF

Jednací a volební řád pro snem 2019 .PDF


Atlasy chorob a škůdců

   ČZS nabízí obrazové atlasy abiotických poruch, chorob a škůdců, doplněné o povolené přípravky na webových stránkách. Atlasy obsahují téměř 3 000 fotografií, více než 700 nejdůležitějších poruch, chorob a škůdců zahradních rostlin.

 Jednotlivé atlasy jsou pravidelně aktualizovány, proto při opakovaném použití doporučujeme zkontrolovat, zda již nabyla zveřejněna nová verze a to zvláště s ohledem na nově registrované přípravky. Uvedené atlasy lze získat i na CD. Více informací po kliknutí naleznete Zde.


Sledujte s námi Zahrádkářské tipy na Českém rozhlasu

 

   Vždy v pátek v 10:10 se na Českém rozhlasu Region - Praha a střední Čechy dozvíte aktuální rady co máte dělat v danou dobu na zahrádce a na co nezapomenout. Do poradny přispívá Ivan Dvořák z Ústředí ČZS. Na Zahrádkářské tipy se v textové podobě můžete podívat také na stránky ČR, kde najdete i minulé příspěvky. Více informací po kliknutí naleznete Zde.

Celkem:
Dnes:
On line:
31138
2
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Mladá Boleslav
Hana Hozáková, ČSLA 1247, 295 01 Mnichovo Hradiště, č.zo: 107000, IČO: 00433241, tel. 733 216 942, mail: zahradkari.mb@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.