Pozvánka na 65. výročí ČZS - Mlělník

Vážení zahrádkáři,

připomínáme Vám připravované oslavy 65. výročí Českého zahrádkářského svazu pořádané ve dnech 19. až 21. 8. 2022 na Mělníku (pozvánku s detaily naleznete v příloze tohoto mailu).

Jelikož jsme zjistili, že někteří z Vás měli problémy s registrací (přestože proběhla úspěšně), obracíme se na Vás s žádostí o její kontrolu:

1) Přihlaste se pod svým telefonním číslem, své registrace uvidíte vyznačené žlutě.

2) Zavolejte na telefonní číslo 770 602 120 (všední dny od 9:00 do 18:00), kde Vám s kontrolou či novou registrací rádi pomůžeme.

Registraci proveďte nejpozději do středy 17. 8. 2022. Více se dozvíte Zde.

Informační sdělení PÚS - Dokumenty ke stažení

   Na této stránce naleznete Důležitá "Informační sdělení" PÚS ČZS Mladá Boleslav a dokumenty ke stažení, které mají vysokou důležitost a jsou jednotlivým ZO ČZS v působnosti Představenstva ÚS Mladá Boleslav distribuovány prostřednictvím elektronické pošty k ZO, které mají nahlášenou elektronickou adresu pro komunikaci s ÚS ČZS Mladá Boleslav.

   Těm ZO, které doposud nemají možnost elektronické komunikace bude vždy zaslána SMS se sdělením, že v této sekci je nový dokument.

 

Jednotlivá "Informační sdělení PÚS" obsahují:

- Pořadové číslo "Informačního sdělení PÚS" jsou očíslovány.

- Datum vydání Informačního sdělení.

- Číslo jednací Informačního sdělení.

- Stručný obsah Informačního sdělení.

 

   Žádáme všechny ZO v působnosti PÚS ČZS Mladá Boleslav o pravidelnou kontrolu této sekce a zpětnou vazbu na Email (nebo SMS), že se s novým "Informačním sdělením" pověřený zástupce za ZO seznámil a předal k vyřízení výboru své ZO.

Informační sdělení číslo 001, Č.j.: OP5/2021/USMB, ze dne 23.07.2021

Na vědomí všem ZO v působnosti PÚS Mladá Boleslav.

Průvodní dopis k ÚZ za 2017 až 2020 Č. j.: OP5/2021/ÚSMB

Informace od PÚS ČZS MB ohledně přehledu o majetku a závazcích (Účetních závěrek) s určením pro jednotlivé ZO v působnosti PÚS ČZS.

další
Přehled o majetku a závazcích 2017.xlsx

Formulář k vyplnění v Excelu.

další
Přehled o majetku a závazcích 2018.xlsx

Formulář k vyplnění v Excelu.

další
Přehled o majetku a závazcích 2019.xlsx

Formulář k vyplnění v Excelu.

další
Přehled o majetku a závazcích 2020.xlsx

Formulář k vyplnění v Excelu.

další
Informační sdělení číslo 002, Č.j.: OP6/2021/USMB, ze dne 07.09.2021.

Na vědomí všem ZO v působnosti PÚS Mladá Boleslav.

Informace pro předsedy ZO ČZS Mladá Boleslav o uvolněných funkcích v Představenstvu ÚS Mladá Boleslav.

Informační dopis pro předsedům ZO k projednání na svých výborových schůzích ZO.

další
Informační sdělení 003, Č. j.: OP7/2021/ÚSMB ze dne 16. listopadu 2021

Informační sdělení členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav v rámci distančního zasedání "per rollam"

Informace všem členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav, ohledně konání podzimního zasedání ÚR

Informace ohledně průběhu konání podzimního distančního zasedání "per rollam" - Termínový harmonogram průběhu evidováno pod Č. j.: OP7/2021/ÚSMB

další
Informační sdělení 004, Č. j.: OP8/2021/ÚSMB ze dne 27. listopadu 2021

Na vědomí všem členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav

Informace pro členy územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav

Hlasování per rollam v rámci distančního podzimního zasedání ÚR ČZS, z. s. Mladá Boleslav.

další
Zpráva předsedy PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim

další
Zpráva tajemníka PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim

další
Zpráva ekonoma PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim

Zprávu zpracoval tajemník PÚS Mladá Boleslav

další
Zpráva předsedy KK PÚS ČZS Mladá Boleslav pro distanční zasedání ÚR Mladá Boleslav - podzim

další
Per rollam rozhodovaní ÚR ČZS Mladá Boleslav (2021-11-29)

Hlasovací formulář

další
Návrh usnedení ÚR ČZS Mladá Boleslav (2021-12-17)

další
Informační sdělení 005, Č. j.: OP10/2022/ÚSMB ze dne 27. února 2022

Informační sdělení všem ZO (výboru a kontrolní komisi) v působnosti představenstva územního sdružení Mladá Boleslav.

Zaslání informací z ústředí ČZS

Věc: Státní pozemkový úřad - informační povinnost ZO, které mají pozemky státu v pronájmu

další
Informační sdělení 006, Č. j.: OP11/2022/ÚSMB ze dne 28. února 2022

Na vědomí všem členům územní rady ČZS, z.s., Mladá Boleslav

Program zasedání územní rady ÚS ČZS, z.s., Mladá Boleslav

Zasedání se uskuteční dne 26. 3. 2022 od 10:00 hodin v Domě kultury, Plzeňský šenk.

další
Informační sdělení 006, Č. j.: OP11/2022/ÚSMB ze dne 28. února 2022

Podrobné informace pro členy ÚR - případně zástupce.

další