Co je Územní sdružená ČZS?

   Územní sdružení je řízeno Radou územního sdružení ČZS, která je tvořena volenými zástupci z členů delegovaných jednotlivými základními organizacemi ČZS příslušného území.


   Všeobecně rozvíjejí a propagují zahrádkářskou činnost, vytvářejí k ní potřebné podmínky, hájí a uspokojují zájmy svých členů, podílejí se na tvorbě a ochraně životního prostředí, usilují o získávání nových členů a pozemků pro zahrádkářské organizace.

   Za tímto účelem spolupracují s ostatními občanskými sdruženími a místními orgány státní správy. Pro členy a ostatní zájemce poskytují odborné a organizační porady, zřizují odborné poradny, organizují činnost svých odborných instruktorů, vytvářejí zájmové kroužky mládeže, pořádají přednášky, školení, výstavy, soutěže, zájezdy a jiné společenské akce. 

O nás

   Jsme Územní sdružení Českého zahrádkářského sdružení, z.s., Mladá Boleslav, č. org.: 107000, IČO: 00433241. Představenstvo našeho ÚS bylo řádně zvoleno delegáty konference na zasedání dne 21. září 2019, kde bylo také přijato Usnesení ÚS ČZS Mladá Boleslav všemi přítomnými delegáty základních organizací ČZS, působících na mladoboleslavsku a sdružených pod našim Územním sdružením.

   Z
astupujeme 32 základních organizací ČZS, které čítá bezmála 1300 členů. Některé organizace také v rámci své činnosti provozují moštárny nejen pro své členy, ale také pro veřejnost. O činnosti našich základních organizací Vás budeme pravidelně informovat na těchto stránkách. Zároveň děkujeme všem našim podporovatelům, městu Mladá Boleslav, spřáteleným organizacím a sponzorům.

   Z
vláštní poděkování patří všem těm, kteří aktivně pracují s mládeží a prosazují dobré jméno Českého zahrádkářského svazu. Všem těm děkujeme a jsme tu pro Vás.

Představenstvo ÚS Mladá Boleslav


  Weby základních organizací ÚS Mladá Boleslav   


Pokud hledáte více informací o Mladé Boleslavi, klikněte na ikonu Wikipedie

  

Celkem:
Dnes:
On line:
50033
196
9
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Mladá Boleslav,  č.ús: 107
Pavel SEDLÁČEK, Obruby 82, 294 03 Obruby, IČO: 00433241, tel. 733 216 942, mail: zahradkari.mb@centrum.cz
Vedené ve Veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze 3 pod spisovou značkou: L 43689