Pozvánka na 65. výročí ČZS - Mlělník

Vážení zahrádkáři,

připomínáme Vám připravované oslavy 65. výročí Českého zahrádkářského svazu pořádané ve dnech 19. až 21. 8. 2022 na Mělníku (pozvánku s detaily naleznete v příloze tohoto mailu).

Jelikož jsme zjistili, že někteří z Vás měli problémy s registrací (přestože proběhla úspěšně), obracíme se na Vás s žádostí o její kontrolu:

1) Přihlaste se pod svým telefonním číslem, své registrace uvidíte vyznačené žlutě.

2) Zavolejte na telefonní číslo 770 602 120 (všední dny od 9:00 do 18:00), kde Vám s kontrolou či novou registrací rádi pomůžeme.

Registraci proveďte nejpozději do středy 17. 8. 2022. Více se dozvíte Zde.

Ke stažení - Dokumenty - Formuláře - Různé

   Zde naleznete některé důležité formuláře, žádosti, hlášení a podobně. Dokumenty jsou určeny pro vnitřní potřebu organizací ČZS, z.s. a jsou k dispozici ve formátu PDF, Docs a Xlsx. Některé formuláře mohou být ve formátu Xlsx uzamčeny a nebo obsahují heslo pro jeho otevření. V takovém případě prosím kontaktujte správce Webu, pokud není uvedeno jinak.

 

Další formuláře a vzory ke stažení naleznete na stránce ČZS Zde.

Datum

 NÁZEV DOKUMENTU

Vydal

Listů 

Form 

10/2019

Prezenční listina PÚS (ZD)                                                  

 ÚS MB

1

PDF

2019

Přihláška za člena ČZS - s možností editace hlavičky

ČZS

1

Doc

2019

Předpis upravující nakládání s osobními údaji v rámci ČZS

ČZS

1

PDF

2019

Formulář GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů (pro ČZS, US, ZO)

ČZS

1

Doc

2019

Formulář GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů

ÚS MB

1

Doc

2019

Formulář GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů 

ÚS MB

1

PDF

2019

Formulář Souhlas s použitím fotografie a údajů mládež

ČZS

1

Doc

2019

Čestné prohlášení člena statutárního (kontrolního) orgánu pobočného spolku ÚS

ÚS MB

1

Doc

2019

Čestné prohlášení člena statutárního (kontrolního) orgánu pobočného spolku ÚS

ÚS MB

1

PDF

2019 Čestné prohlášení člena statutárního (kontrolního) orgánu pobočného spolku ZO ČZS 1 Doc
2019 Čestné prohlášení člena statutárního (kontrolního) orgánu pobočného spolku ZO ČZS 1 PDF

2019

Registrační list

ČZS

2

Xls

2019

Registrační list

ČZS

2

PDF

2019

Výklad k Registračnímu listu

ČZS

1

PDF

2019

Formulář Souhlas vlastníka nemov. věci s umístěním sídla pob. spolku ČZS

ČZS

1

Doc

2019

Formulář Souhlas vlastníka nemov. věci s umístěním sídla pob. spolku ČZS

ČZS

1

PDF

2019

Přehled o činnosti ZO ČZS za rok 20 . . (stav k 31.12.)

ČZS

1

Doc

2021 Manuál k vyplnění přehledu o majetku a závazcích ZO za roky 2017 - 2020 ČZS 1 PDF
2021 Přehled o majetku a závazcích ČZS 1 Doc
2022 Dohoda o hmotné odpovědnosti pro ÚS ČZS ÚS MB 1

Doc

2022 Dohoda o hmotné odpovědnosti pro ZO ČZS ÚS MB 1 Doc
         

 

Další formuláře a vzory ke stažení naleznete na stránce ČZS Zde.