Pozvánka na 65. výročí ČZS - Mlělník

Vážení zahrádkáři,

připomínáme Vám připravované oslavy 65. výročí Českého zahrádkářského svazu pořádané ve dnech 19. až 21. 8. 2022 na Mělníku (pozvánku s detaily naleznete v příloze tohoto mailu).

Jelikož jsme zjistili, že někteří z Vás měli problémy s registrací (přestože proběhla úspěšně), obracíme se na Vás s žádostí o její kontrolu:

1) Přihlaste se pod svým telefonním číslem, své registrace uvidíte vyznačené žlutě.

2) Zavolejte na telefonní číslo 770 602 120 (všední dny od 9:00 do 18:00), kde Vám s kontrolou či novou registrací rádi pomůžeme.

Registraci proveďte nejpozději do středy 17. 8. 2022. Více se dozvíte Zde.

Moštárny

více Benátky n.Jizerou

MAPAU kostela 107, Benátky nad Jizerou

Provozní doba
4.9.-13.11.2021 v sobotu a neděli vždy 9-12 hod. v případě zájmu i déle.

Cena a podmínky
Moštujeme ovoce, zeleninu a hrozny.

Za 1 kg ovoce 7,- Kč,
členové ČZS a zájemci s více než 100 kg 6 Kč/kg; 
mošt z vína 10,- Kč/kg;
Vlastní nádoby na vylisovaný mošt a odpad sebou.

Kontakt
722 937 708, 728 192 644, 722 282 095

Aktualizováno: 31. 8. 2021

více Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úherce

Úherce 134, Dobrovice

Provozní doba
Dle průběhu vegetace, obvykle září - říjen, sobota 8-12 a 13-17 hod., neděle 8 -12 hod.

Cena a podmínky
5,- Kč/1 litr - Jablečný mošt a Hruškový mošt, 7,- Kč/1 litr - Vinný mošt, 8,- Kč/1litr - Zeleninový mošt (mrkev …)
Ovoce musí být již umyté, lisujeme do donesených nádob, sterilace se neprovádí, každý dostane mošt z vlastního ovoce, odpad si každý odveze. Aktuální kontakt na provoz najdete na stránce https://www.zahradkariuherce.cz/cenik/       

Kontakt
Bližší a aktuální informace na 606 384 200

Aktualizováno: 16. 3. 2020

Provoz moštáren od 22.10. do 3. 11. 2020

Usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 vláda s účinností od 22. 10. 2020 do 03. 10. 2020 zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s výjimkou některých prodejen. 
Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. 
V provozovnách, jejichž provoz není zakázán, vláda nařizuje, aby provozovatel dodržoval následující pravidla: 
  • aktivně bránil tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, 
  • zajistil řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
  • umístil dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 
  • zajistil informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně. 
Pokud základní organizace svazu provozují moštárnu na základě živnosti podle živnostenského zákona, pak podle výše uvedeného usnesení je její činnost na dobu od 22. 10. 2020 – 03. 11. 2020 zakázána. 
Pokud základní organizace svazu provozují moštárnu jako vedlejší hospodářskou činnost k zahrádkářské činnosti podle § 2 odst. 4 písm. b) stanov svazu, tj. na základě činnosti, která není živností podle živnostenského zákona, tak se na tuto činnost zákaz nevztahuje. Nicméně je potřeba při provozu dodržet výše uvedená hygienická pravidla.

Úplné znění USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření i můžete stáhnout ZDE.

O aktuální provozní situaci se v případě zájmu o moštování informujte na konkrétní moštárně prostřednictvím kontaktních údajů, které najdete na této straně.