Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
vítáme vásZahrádkaření má hluboké kořeny

Provází nás od počátků pěstování rostlin.

Již tehdy nás těšily zdra­vé porosty a kvetoucí rostliny - naznačovaly bohatou úrodu a tím větší šanci na přežití.

Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahra­dy zůstává.

Časopis Zahrádkář ČZS vydává od roku 1969 populární časopis, určený všem zahrádkářům

obr
Diskuse k zahrádkářskému zákonu se konala 4. 2. v poslanecké sněmovně

Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením

Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz.
Předseda ČZS Stanislav Kozlík aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém právním řádu již několik let. Aktuální – již čtvrtý pokus uchopit zahrádkářskou činnost legislativně je prozatím, jak okolnosti nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020 posunuly do druhého čtení. 

Nyní bude následovat posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů. 

Tím, ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny. Úvodního slova, ve kterém přítomné seznámil se stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal předseda ČZS Stanislav Kozlík.


obr
Zástupce ministerstva spravedlnosti vyjádřil snahu o odstranění legislativních nedostatků, které zazněly v rámci prvního čtení návrhu zákona. Předseda podvýboru zemědělského výboru pro spolky poslanec Ing. Pavel Kováčik opakovaně podpořil snahu o přijetí ZZ, stejně tak i JUDr. Jindřich Urfus, zástupce MZe, které se na konceptu vlastního znění zákona v určité míře podílelo. Diskuze ve formě kulatého stolu se nesla v konstruktivním duchu a řada sporných momentů návrhu zákona byla přímo na místě vydiskutována a tím vytvořen předpoklad pro možnou shodu při vypořádání pozměňovacích návrhů v rámci tzv. druhého čtení. Všichni diskutující se v podstatě shodli na zvyšujícím se zájmu o zahrádkaření a s ním i ekologického povědomí obyvatelstva, stejně tak na užitečnosti legislativního vymezení definic zahrádkářské činnosti vedoucí k opoře zahrádkářů.   

Podpořte Zahrádkářský zákon i Vy. Svým podpisem pod petici za přijetí zahrádkářského zákona. 
Více informací na www.zahradkari.cz/petice
Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.