Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
vítáme vásZahrádkaření má hluboké kořeny

Provází nás od počátků pěstování rostlin.

Již tehdy nás těšily zdra­vé porosty a kvetoucí rostliny - naznačovaly bohatou úrodu a tím větší šanci na přežití.

Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahra­dy zůstává.

Časopis Zahrádkář ČZS vydává od roku 1969 populární časopis, určený všem zahrádkářům

obr
Diskuse k zahrádkářskému zákonu se konala 4. 2. v poslanecké sněmovně

Zahrádkářský zákon prošel druhým čtením

Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz.
Předseda ČZS Stanislav Kozlík aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém právním řádu již několik let. Aktuální – již čtvrtý pokus uchopit zahrádkářskou činnost legislativně je prozatím, jak okolnosti nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020 posunuly do druhého čtení, které bylo oddáleno Covidem. 

Nyní bude následovat posouzení zemědělským výborem a výborem pro veřejnou správu, vypořádání připomínek a pozměňovacích návrhů. 

Tím, ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem zákona Adamem Kalousem seminář v prostorách poslanecké sněmovny. Úvodního slova, ve kterém přítomné seznámil se stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal předseda ČZS Stanislav Kozlík.

Nakonec 3. 12. 2020 prošel i druhým čtením a je šance že bude schválen v tomto volebním období..

obr
Zástupce ministerstva spravedlnosti vyjádřil snahu o odstranění legislativních nedostatků, které zazněly v rámci prvního čtení návrhu zákona. Předseda podvýboru zemědělského výboru pro spolky poslanec Ing. Pavel Kováčik opakovaně podpořil snahu o přijetí ZZ, stejně tak i JUDr. Jindřich Urfus, zástupce MZe, které se na konceptu vlastního znění zákona v určité míře podílelo. Diskuze ve formě kulatého stolu se nesla v konstruktivním duchu a řada sporných momentů návrhu zákona byla přímo na místě vydiskutována a tím vytvořen předpoklad pro možnou shodu při vypořádání pozměňovacích návrhů v rámci tzv. druhého čtení. Všichni diskutující se v podstatě shodli na zvyšujícím se zájmu o zahrádkaření a s ním i ekologického povědomí obyvatelstva, stejně tak na užitečnosti legislativního vymezení definic zahrádkářské činnosti vedoucí k opoře zahrádkářů.   

Podpořte Zahrádkářský zákon i Vy. Svým podpisem pod petici za přijetí zahrádkářského zákona. 
Více informací na www.zahradkari.cz/petice
Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.