Informace určené pro základní organizace ÚS Mladá Boleslav

Probíhá rekonstrukce stránek ÚS ČZS Mladá Boleslav - pro dotazy použijte e-mail zahradkari.mb@centrum.cz
(9. 10.)

Výše členského příspěvku

   Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je vždy stanovena rozhodnutím Republikové rady (dříve, před rokem 1995 rozhodnutím Ústředního výboru ČZS).
Informace o případné změně hodnoty členského příspěvku je včas zveřejněna ve Věstníku ČZS.

 

Od roku 2020 činí členský příspěvek 150 Kč za rok. Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:

  • 50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
  • 40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
  • 37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
  • 7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
  • 1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
  • 15 Kč je určeno do fondu aktivity ÚS (bude rozděleno na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti). Více informací po kliknutí naleznete Zde.

"Podzimní aktiv 2019"

Vážení přátelé.
 
   Máme tu opět společné setkání představenstva Územního svazu Mladá Boleslav se zástupci základních organizací ČZS, působících na mladoboleslavsku. Oproti termínovému kalendáři na rok 2019 viz Zde, se termín posunul o týden později a to na 27. listopadu 2019. Je to z důvodu konání Republikové rady ČZS, kterého se účastní náš předseda ÚS v termínu 23 a 24. listopadu 2019 v Praze a bude Vás tam moci informovat o nejaktuálnějším dění ve svazu. Došlo také na změnu času konání. Nově se sejdeme od 15:30 hodin. Vzhledem k tomu, že salonek v KB Mladá Boleslav v tomto termínu je již dlouhodobě obsazen, došlo také na změnu místa konání. To se uskuteční v Restauraci Rychta, ulice Boleslavská 160/22, Kosmonosy (odkaz Zde). Doufáme, že tato změna nebude dělat účastníkům problém a sejdeme se v hojném počtu. Kompletní program "Podzimního aktivu 2019" naleznete Zde. Žádáme Vás o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 25. listopadu 2019 na adresu E-Mail: zahradkari.mb@centrum.cz     
Děkujeme za Vaši účast.
Předseda ÚS ČZS Mladá Boleslav

 Oslovení všech výborů ZO v působnosti ÚS ČZS Mladá Boleslav

 

    Podzim zaklepal na dveře a s tím také souvisí spoustu práce a starostí s přípravou pozemků na zimní období.

 

   Nedílnou součástí je také koncem roku zvýšená administrativní činnost všech výborů ať se již jedná o uzavření finančního roku, prodloužení nájemních smluv, zaslání různých hlášení objednání členských známek a podobně.

   S tím ovšem také souvisí termín konání a účast na "Podzimního aktivu" (PA) zástupců ZO ČZS v působnosti ÚS Mladá Boleslav. Představenstvo ÚS (PÚS) již zahájilo svou činnost, proběhla ustanovující schůze představenstva, volba jednotlivých členů PÚS do funkcí a pod. Mimo jiné se již zahájila příprava "Podzimního aktivu", který se opět uskuteční v salonku restaurace KD Mladá Boleslav. O termínu budou všechny ZO informovány prostřednictvím E-mailu a termín bude také zveřejněn na tomto Webu.

 

   Program aktivu - jeho náplň připravujeme tak, aby byl zajímavý a přínosný pro činnost výboru ZO. Případné náměty pro projednání na (PA) může kterákoli ZO ČZS v působnosti ÚS Mladá Boleslav vznést prostřednictvím E-mailu - pro dotazy použijte e-mail zahradkari.mb@centrum.cz , nebo přímo na Email předsedy představenstva ČZS ÚS Mladá Boleslav predseda.czsusmb@centrum.cz , který se bude dotazy a požadavky zabývat a přednese je k projednání na zasedání ÚS. O výsledku Vás bude informovat konkrétní člen PÚS v co nejkratší době.

   Závěrem Vám přeji hodně zdraví a spokojenosti, klidné prožití zbytku roku a budu se na Vás těšit při setkání na "Podzimním aktivu" v KD Mladá Boleslav.

Předseda ČZS ÚS Mladá Boleslav

(23. 10.)

Kalendář pro členy ČZS pro rok 2020

Vážení přátelé,

podařilo se nám pro Vás opět zajistit týdenní stolní kalendář Zahrádkářův rok 2020 za velmi nízkou cenu. Jde o stejný kalendář, který bude vkládán k lednovému vydání časopisu Zahrádkář pro přímé předplatitele.

Pro členy ČZS platí jednotná cena bez ohledu na objednané kusy 1 ks za 35,-- Kč

Objednávky za Vaši organizaci zasílejte na adresu Vašeho Územního sdružení  ČZS, při větší objednávce přímo na adresu ústředí ČZS : Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, nebo e-mailem : ustredi@zahradkari.cz

Konec citace  z informačního sdělení ústředí ČZS.

Více o možnosti objednání se dozvíte ZDE.

                  

Admin 29.10.2019

 

Celkem:
Dnes:
On line:
28041
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Mladá Boleslav
Hana Hozáková, ČSLA 1247, 295 01 Mnichovo Hradiště, č.zo: 107000, IČO: 00433241, tel. 733 216 942, mail: zahradkari.mb@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.