Informace o činnosti Územního sdružení ČZS Mladá Beleslav

   Zde naleznete informace představenstva Územního sdružení ČZS, zprávy z "Jarních" a "Podzimních aktivů, které pořádá představenstvo Územního sdružení pro základní organizace. Naleznete zde také informace z konferencí a podobně.

 

 

 

Členské schůze základních organizací opět probíhají

   Koronavir zamotal hlavu nejedné naší organizaci (ZO ČZS). Omezení přišlo v nejnevhodnější dobu, kdy většina ZO buď připravovali, nebo již měli naplánovaný termín svých členských schůzí, které museli přeložit na neurčito. Konec měsíce květena přinesl částečné rozvolnění a tím se naskytla šance pro ZO svolat své členy a projednat klíčové oblasti, které organizace musí řešit nejen uvnitř své organizace, ale také směrem k našemu ústředí a k veřejnosti. Jednou z těchto ZO, které využila situace částečného rozvolnění, je také ZO 1. máj, Mladá Boleslav. Ta svolala své členy dne 30. května 2020 netradičně pod širým nebem na svém pozemku.

    Počasí se jim opravdu vydařilo. Za dodržení veškerých hygienických opatření, jako například povinnost nasazených roušek, rozestupů a dezinfekce, kterou výbor ZO zabezpečil pro své členy, čímž bylo možné členskou schůzi uskutečnit. Podívejte se na stránky ZO 1. máj Mladá Boleslav, kde ve fotogalerii https://www.zahradkari.cz/zo/1maj.mb/index.php?str=6587 naleznete pár záběrů z jejich členské schůze.

   Pokud také u Vás proběhla členská schůze, nebo se událo něco zajímavého, podělte se s ostatními a napište nám. Rádi zveřejníme Vaše články na tomto webu.

Admin 13.06.2020

Vážení přátelé,

 

po šesti týdnech platnosti nouzového stavu a mimořádných bezpečnostních opatření vlády k zabránění šíření koronaviru dochází k uvolnění některých opatření. Toto rozvolnění se dotýká i nás a opět tak mohou být svolávány schůze výborů a představenstev v počtu do 10-ti osob. Pokud se jedná o malé organizace do 10-ti členů (dle Stanov), tak by mohli již svolat i členskou schůzi. Aktuální stav uvolňování opatření se vztahem k ČZS máte v příloze.

 

Zároveň Vás bych chtěl informovat o novince, kterou připravilo představenstvo ČZS pro všechny členy ČZS. Na základě dotazů a poptávky z členské základny bylo v rámci zlepšení služeb pro členy sjednáno úrazové pojištění, které kryje poškození zdraví členů při akcích pořádaných ZO, ÚS nebo přímo ústředím. Je to zároveň samozřejmě i reakce na úpravu členského příspěvku od letošního roku, kdy jsme považovali za adekvátní poskytnout členům jakýsi bonus členství v ČZS. Zapadá to i do koncepce připravovaného systému výhod pro členy ČZS, který se bude týkat zvýhodněných nákupů zboží a služeb u vybraných dodavatelů. Věřím, že uvedené úrazové pojištění Vás bude zajímat a pokud nyní začíná opět pozvolna ožívat spolková činnost, je na místě informovat Vás nyní před rozjezdem schůzí výborů ZO a představenstev ÚS. Podrobnější informace naleznete opět v příloze.

 

V měsíci květnu vyjde Zpravodaj ČZS č. 1/2020 kde naleznete podrobné Informace o uplynulém půlroce od II. Sněmu ČZS. Vzhledem k nekonání jarní Republikové rady budou v tomto Zpravodaji uveřejněny i další informace a zprávy komisí, které by běžně byly předneseny na plénu RR, která se doufejme uskuteční v řádném podzimním termínu.

S pozdravem
Stanislav Kozlík | předseda ČZS, z.s.


!!! Důležité infornace !!!

Vážení přátelé,

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je nutné i v rámci našeho svazu učinit kroky k omezení šíření epidemie koronaviru.  V příloze naleznete aktuální informace a opatření. Situaci sledujeme a pokud dojde k dalším opatřením ze strany vlády, budeme reagovat a informovat Vás. Vzhledem k věkovému průměru našich členů patříme k nejohroženější skupině obyvatel.
Pamatujte především na zdraví nejen své a blízkých, ale i ostatních a buďte zodpovědní.

S pozdravem
Stanislav Kozlík | předseda ČZS, z.s.

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, č.j. 684/2020

Klikni. Klikni.


HLÁŠENÍ O ČINNOSTI ZO ČZS, z.s. za rok 2019

   Žádáme všechny ZO v působnosti ÚS Mladá Boleslav o zaslání "Hlášení o činnosti Zo" za rok 2019. Formulář je ke stažení na těchto stránkách. Vyplněné formuláře zasílejte na adresu zahradkari.mb@centrum.cz.

Pokud budete potřebovaj pomoc s vyplněním, rádi Vám poskytneme technickou pomoc.

Stažení formuláře Zde.


Přednášky pro ZO

Vážení členové Českého zahrádkářského svazu,

 

dovolte mi vám představit novinku roku 2020!!!

Tou je bakteriální přípravek ZDRAVÁ ZELENINA. Přípravek je vyvinut českou firmou Monas Technology, která má již mnoholeté zkušenosti s tímto typem přípravků pro profesní uživatele. V tomto roce se však podařilo vytvořit malobalení právě pro vás! Již zmiňovaný přípravek distribuuje firma Agrobio Opava a již teď ho můžete najít v mnohých prodejnách s obdobným zbožím (přípravky, hnojivy atd…). Více se dozvíte Zde.

Info z ústředí ČZS 28. 2. 2020


Orkán Sabina pustošil naše zahrady

   V pondělí 10. února 2020 se dosud výhodná poloha naší kolonie (uprostřed listnaté obory) ukázala jako velmi nebezpečná. První vlnu orkánu Sabine v brzkých ranních hodinách jsme ustáli bez větších škod, ale druhá vlna, která dorazila po dvanácté hodině polední, byla pro naši osadu ničivá. Pokud pominu drobnosti typu potrhaných střešních krytin, které se leckdy objevily na cizím pozemku, bylo pro nás zásadní poškození společného oplocení polámanými stromy. Při této nešťastné události se mi ale opět potvrdilo, že dobrých lidí je v naší kolonii stále dost. Pomáhali s odklízením spadlých stromů i s opravou plotu a dnes v neděli 16. února byste u nás nenašli téměř žádnou památku na orkán Sabine. Za to jim patří opravdu srdečné poděkování.
Předsedkyně Dana Chumlenová

ZO Pod Oborou T-5, Kosmonosy

               


 

Členská schůze ZO Úherce proběhla zdárně

   Základní organizace Úherce, která v současnosti slaví 55 let od svého založení, uspořádala dne 8. února 2020 od 17:00 hodin v restauraci U Kožichů členskou schůzi, která byla zároveň volební. Územní sdružení obdrželo pozvánku na členskou schůzi, které se zúčastnil předseda představenstva př. Michael Šilinger.

    Organizace čítá 49 členů a účast byla velká. Předseda představenstva ÚS př. Michael Šilinger členům a výboru ZO Úherce poděkoval za pozvání a představil hlavní programové body, které ÚS připravuje v nadcházejícím období. Nabídl pomoc výboru při realizaci různých akcí a zároveň poukázal na nutnost propagace práce ZO v rámci územního sdružení a ústředí ČZS. Dále poukázal na práci s mládeží a v neposlední řadě objasnil aktivitu ústředí ČZS ohledně přijetí zahrádkářského zákona a s tím související akcí na podporu přijetí tohoto zákona a tou je „Petice“.

   Závěrem popřál nově zvolenému výboru a kontrolní komisi hodně zdaru ve své práci.

         

Admin 10.01.2020


Zpravodaj 2/2019

   Ústředí ČZS vydalo nový Zpravodaj, tentokrát zaměřený na vše podstatné co bylo projednáno na tomto Sněmu. Jedná se především o nové znění STANOV, JEDNACÚHO A VOLEBNÍHO ŘÁDU a USNESENÍ ČZS. Obsahuje také ucelený přehled výstav a akcí pro rok 2020.

  Žádáme všechny Základní organizace v působnosti ÚS Mladá Boleslav a zejména funkcionáře o prostudování tohoto Zpravodaje.

Ve Zpravodaji naleznete podrobné informace k volbám a další podklady pro jednání sněmu. Stáhnout v PDF můžete Zde..

Admin 10.01.2020

Zpravodaj 2019/SNĚM

   Ústředí ČZS vydalo Zpravodaj, tentokrát zaměřený na již avizovaný SNĚM, který se uskuteční ve dnech 23 - 24. listopadu 2019 v Praze. Za Územní sdružení ČZS Mladá Boleslav se zůčastní předseda př. Michael Šilinger a o podrobnostech z jednání SNĚMU Vás bude informovat na "Podzimním Aktivu", který se koný 27. listopadu 2109. Místo konání bude upřesněno.

Ve Zpravodaji naleznete podrobné informace k volbám a další podklady pro jednání sněmu. Stáhnout v PDF můžete Zde..

Admin 13.11.2019


Video z národního kola Mladý zahrádkář, konaného v roce 2018 v Šumperku, je umístěno na stránkách ÚS ČZS  Šumperk-Jeseník (www.zahradkari.cz/us/sumperk).

(16. 1.)

Pěstitelské potřeby a pomůcky v ceně přes 1000 Kč se slevou 10% (krom zahr. substrátu a mulč. kůry) budou moci pro své členy naše ZO koupit u fy Chemicor v Obrubcích při zaslání objednávky s IČO předem (mail info@chemicor.cz) a platbě hotově (max. 5x v tomto roce).

(18. 1.)

   Ústředí vydalo DVD se záznamem školení instruktorů v Havlíčkově Brodu v létě 2018 o pěstování kořenové zeleniny a brambor. Zájemci ho mohou získat za režijní cenu 50 Kč běžným způsobem.


   Dle evidence ústředí členské příspěvky dosud neuhradily ZO Za Askem, Přepeře,  Kosmonosy U vodojemu, Pod oborou 2, Pod oborou 1-T a Podchlumí II - žádáme o urychlené zjednání nápravy.


   Také letos ústředí vyhlásilo floristickou soutěž 2019 pro kategorie Žáci (ZŠ), Junioři (SŠ) a Senioři (od 20 let).  Další informace najdete na stránkách ČZS.

(17. 4.)


   14. dubna 2019 ve věku 88 let zemřel př. RNDr. Stanislav Peleška, dlouholetý zasloužilý a všestranný funkcionář ĆZS.

(27. 4.)

   V sobotu 21. 9. bude v DK územní konference ÚS Mladá Boleslav. K jejímu zajištění bude mimořádná schůze PÚS v pondělí 5. 8. od 14:30 hod. Žádáme opět všechny ZO, aby nám do tohoto termínu aspoň e-mailem oznámily své delegáty, pokud možno i s návrhem vykonávané funkce. (Na každých počínajících 100 členů ZO je volen jeden delegát.)

(19. 6.)

   Členské příspěvky pro rok 2019 dosud neuhradily ZO Za Askem (32 ks, 1 920 Kč), Přepeře (40 ks, 2 400 Kč) a Podchlumí II (14 ks, 840 Kč).  Žádáme urychlené uhrazení dluhu, splnění oznamte př. Hozákové na mail zahradkari.mb@centrum.cz.

(21. 6.)

   MOŠTOVÁNÍ OVOCE, zeleniny, vína bude v Základní organizaci ČZS Benátky nad Jizerou v moštárně (za kostelem Benátky n/Jiz II) od 31. 8 do 9. 11. 2019:  

v sobotu od 9 do 12 hodin (po 12hod. se moštuje, dokud tam budou zájemci), 
v pondělí od 16 do 18 hodin (po 18hod. se moštuje, dokud tam budou zájemci).
Cena za 1 kg ovoce: 7,- Kč (členové 6,- Kč), hrozny 9,- Kč, nad 100 kg ovoce za 6,- Kč/kg.
Vlastní nádoby na vylisovaný mošt a na odpad přivezte s sebou.
(Telefon: 722937708, 728192644, 722282095)
(21. 6.)

   Fa Irimon nabízí závlahové vaky Tree Bag o objemu 50 - 110 l a další materiál pro závlahy. Katalogy, ceníky a další informace jsou ke stažení na www.irimon.cz.

(13. 9.)

 

Celkem:
Dnes:
On line:
31087
1
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Mladá Boleslav
Hana Hozáková, ČSLA 1247, 295 01 Mnichovo Hradiště, č.zo: 107000, IČO: 00433241, tel. 733 216 942, mail: zahradkari.mb@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.