hlavička
placená inzerce reklama

Bezplatná inzerce

Vložení nového inzerátu

Závazné podmínky využívání Bezplatné nekomerční inzerce Českého zahrádkářského svazu.

 1. Provozovatelem a správcem služby Bezplatná nekomerční inzerce (dále jen inzertní služba) je Český zahrádkářský svaz, z.s. (dále jen provozovatel).
 2. Uživatelem inzertní služby je každá osoba, která službu použije ke zveřejnění své nabídky či poptávky a souhlasí s těmito podmínkami.
 3. V rámci inzertní služby poskytuje provozovatel uživateli možnost uveřejnit bezplatně inzerci nekomerční povahy v textové podobě na svých webových stránkách po dobu 90 dnů. Po 90 dnech bude inzerát odstraněn.
 4. Pro využití inzertní služby musí uživatel zadat svou platnou a funkční e-mailovou adresu. Obsah inzerce musí souviset se zahrádkářskou činností, nesmí být komerční povahy a nesmí odporovat platným zákonům ČR. Stejný inzerát nesmí být vložen současně do více rubrik.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo přesunout inzerát do jiné kategorie, pokud kategorie neodpovídá obsahu inzerce, nebo inzerát odstranit pokud odporuje uvedeným podmínkám.
 6. Uživatel má právo během doby zveřejnění inzerce text upravovat v souladu s bodem 4 těchto podmínek, nebo inzerát odstranit. Doba zveřejnění inzerátu se jeho úpravou nemění.
 7. K úpravě nebo smazání inzerátu slouží e-mail s heslem zaslaný provozovatelem na zadanou e-mailovou adresu, proto musí uživatel zadat vždy platný e-mail a heslo. Heslo má být dlouhé minimálně 6 nejvýše však 12 znaků bez použití diakritiky.
 8. Uživatel tímto vyslovuje souhlas s propojením stránek inzertní služby s jinými webovými servery, jejichž obsah není provozovatelem kontrolován a provozovatel za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.
 9. Provozovatel inzertní služby, kromě e-mailu, neshromažďuje a nezveřejňuje žádná data osobní povahy, tak jak jsou definovány v zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Pokud uživatel osobní data do inzerátu uvede, činí tak ve svém vlastním zájmu na základě svého svobodného rozhodnutí a provozovatel za to nenese žádnou odpovědnost.
 10. Provozovatel na uvedený e-mail nebude zasílat žádné inzertní ani reklamní zprávy, ani e-mailové adresy nepřenechá žádnému jinému subjektu k dalšímu použití. Zadaný e-mail provozovatel použije jen v nezbytném případě souvisejícím s bodem 5. těchto podmínek, nebo v případě potřeby pro zlepšení vlastních služeb.
 11. Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne do inzerce mohou být zneužita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné počínání třetích osob.
 12. Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem, aby byla chráněna jeho práva.
 13. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů inzertní služby, ani za způsob jakým službu využívají. Rovněž nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním inzertní služby, nebo z důvodu její nefunkčnosti.
 14. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním a mohou být provozovatelem dále upravovány. Uživatel je proto povinen se s nimi seznámit vždy při každém zadání inzerátu.
Jméno
e-mail
text inzarátu
délka inzerátu:  (max. 600 znaků)
kategorie Oblast:
heslo zadejte pro pozdější opravu či zrušení.
Přidat obrázek:
opište kód z obrázku:
souhlasím s podmínkami
Zpět na úvod inzerce (bez uložení!).
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.