hlavika

Odborné a informační materiály na CD a DVD

pro členy Českého zahrádkářského svazu

Pro zvyšování odborné úrovně vydává Český zahrádkářský svaz informační materiály i na CD či DVD. Jde většinou o materiály určené k prohlížení v PC, u některých videozáznamů je brán ohled i na novější DVD playery, které podporují formát AVI - DivX. Kromě DVD vyšla i knižní publikace Metodiky ochrany rostlin, další tištěné publikace zajišťujeme formou slev v nakladatelství Baštan a informujeme o nich v aktualitách.

předchozí další

Výživa a ochrana rostlin - Poděbrady 2019

 

Obr: 289.jpg

Školení pro odborné instruktory ČZS - Poděbrady 2019

Ve dnech 2.-4. srpna 2019 se ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole Poděbrady konalo pravidelné školení Českého zahrádkářského svazu pořádané Ústředím ČZS na téma ochrana rostlin, kterému předcházely přednášky o výživě a hnojení rostlin a bylo zakončeno exkurzí do sadů firmy Fytos.cz - pracoviště Vlkov nad Lesy.

Výživa a hnojení rostlin
  - prof. Ing. Václav Vaněk, CSc. - Česká zemědělská univerzita - Praha Suchdol
Neinfekční poruchy rostlin
  - Ing. Jaroslav Rod, CSc. - emeritní rostlinolékař ÚKZÚZ, instruktor ČZS
Aktuální hrozby našich zahrádek
  - Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno
Choroby a škůdci ovocných dřevin
  - Ing. Petr Ackermann, CSc. - emeritní rostlinolékař ÚKZÚZ
Symptomatologie
  - Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno
Rizika šíření škodlivých organismů mezi zahrádkáři
  - Ing. Vladislav Rašovský - ÚKZÚZ Brno
Správné používání přípravků na ochranu rostlin doma a na zahrádce
  - Ing. Jaroslav Rod, CSc. - emeritní rostlinolékař ÚKZÚZ, instruktor ČZS
Rostlinolékařský portál, nástroj v ochraně rostlin
  - Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno
Exkurze ve firmě FYTOS - sad Vlkov nad Lesy
  - Ing. Pavel Voráček - majitel firmy
Škůdci okrasných keřů
  - Ing. Jakub Beránek, Ph.D. - ÚKZÚZ Brno
Rozpoznání nevhodného česneku k výsadbě podle podpučí při sklizni
  - Jaroslav Matejsek - instruktor ČZS

DVD je určeno k prohlížení na PC, ale videosoubory lze 
přehrávat i na přehrávačích a televizorech podporující HEVC 
prezentace jsou uloženy v souborech PDF.

zpět -->

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.