Rukověť zahrádkáře

Od roku 2003 vydává Český zahrádkářský svaz publikaci určenou všem členům ČZS. Vychází ke konci roku tak, aby si ji mohli zástupci ZO vyzvednout s členskými známkami na svých územních sdruženích. Přináší pravidelně pěstitelské a věkterých případechi i vnitrosvazové informace. Rukověť je určena všem členům bezplatně v rámci členského příspěvku.

1 2 3 4 (celkem: 19)

Rukověť zahrádkáře 2011

Stanovy Českého zahrádkářského svazu; Dřevěné pražce na zahrádkách jsou tikající bomba; Lákavá pestrost afrických fialek; Pnoucí růže na zahradě; Zdravotní problémy růží; Orienpety - lilie dominantní na zahradě; Pěstování mečíků; Šlechtění mečíků v Čechách a na Slovensku; Abeceda pěstování kosatců; Moderní denivky rostliny budoucnosti; Pěstování chryzantém; Co je dobré vědět o současných odrůdách jiřinek? Nechcete využít pomoci SZO ČZS Dagla? Výstava pelargónií - Loděnice; Šlechtění pelargonií v amatérských podmínkách; Klatovské karafiáty, historie, ošetřování; Recept na úspěšné pěstování citrusů.

číst dále
Rukověť zahrádkáře 2010

Zelenina ano či ne? Vlastnictví pozemků v zahrádkových osadách; Zelenina proti civilizačním chorobám; Dusičnany jako rizikový faktor v zelenině; Obecné problémy v ochraně zeleniny proti škodlivým činitelům; Biologická a fyzikální ochrana rostlin jako náhrada chemické; Můžeme očekávat změny v druhovém složení a významu škůdců zeleniny? Plzák španělský a omezení škodlivosti plžů; Dusíkaté vápno pro zdravou půdu a zdravé rostliny; Střídání zelenin na zahrádce; Méně známé listové zeleniny na zahrádce; Pěstujme brambory, ze zahrádky chutnají nejlépe; Pěstování brambor za použití netkané textilie a příprava sadby; Rajčata na zahradě, ano či ne;

číst dále
Rukověť zahrádkáře 2009

Významná výročí roku 2008; Vlastníci, sousedi, hosté, vetřelci nebo pomocníci na zahradě; Změny v registraci přípravků na ochranu rostlin; Pěstování drobného ovoce; Drobné ovoce a méně pěstované ovocné druhy na zahrádce; Vypěstujme více jahod na našich zahrádkách; Registrované odrůdy jahodníku; Moje zkušenosti s pěstováním některých druhů drobného ovoce; Sortiment odrůd rybízu pro zahrádku; Angrešt; Co víme, nebo dosud ještě nevíme o kříženci ´Josta´?; Stromek nebo keřík?; Sortiment odrůd maliníku, ostružiníku a jejich mezidruhových kříženců; Borůvky na zahrádce; Co je to Guinejská borůvka? Drobné ovoce s vysokou biologickou hodnotou.

číst dále
Rukověť zahrádkáře 2008

Úvod předsedy svazu; Některé zvláštnosti majetkoprávních vztahů a členství v ČZS; Neplacení nájemného, členských a účelových příspěvků a způsob jejich vymáhání; Obecné zásady postupu orgánů ČZS při uplatňování nároků na náhradu škody; Práce s mladou generací v ČZS; Regionální výstavy v ČZS; Společenská rubrika ročenky; O půdních vlastnostech ve vztahu ke zpracování půdy; Kompost v zahrádce; Výskyt škodlivých organizmů při kompostování; Kompostovatelné sáčky na biologický odpad; Vliv mulčování na půdu a rostliny; Zaléváme zahrádku; Poruchy zahradních rostlin způsobené nevhodnou výživou; Hnojení zelenou hmotou, "na zeleno"; Výběr minerálního hnojiva pro hnojivou zálivku; Hnojení ovocných stromů; Zahrada u rodinného domu; Zkouška klíčivosti osiva.

číst dále
Rukověť zahrádkáře 2007

Historické kořeny zahrádkářství a vznik ČZS; František MACHALA, 1. předseda Svazu (1958-1961); Českému zahrádkářskému svazu je padesát; Václav KOVANDA, 2. předseda Svazu (1961 - 1974); Spolupráca SZZ a ČZS na úseku odborného vzdelávania; Vlastimil JEŽEK, 3. předseda Svazu (1974 - 1989); Funkčnost soudobých zahrad a směřování odborné činnosti ČZS; Ing. Jiří ČADA, 4. předseda Svazu (1990 - 1999); Flora Olomouc 2006 přes značné problémy velký úspěch; Zahrádkáři a výstavy; RNDr. Josef KLIMEŠ, 5. předseda Svazu (1999 - 2004); Spolupráce ČZS s Českým rozhlasem; MUDr. Josef KŘÍŽ, 6. předseda Svazu; Zelenina na zahrádkách; Fazole na živý plot;

číst dále

1 2 3 4 (celkem: 19)

Rukověť zahrádkáře je u starších ročníků možné stáhnou z těchto stránek v podobě souboru PDF.

Expedici Rukověti pro jednotlivá uzemní sdružření lze sledovat na samostatné straně.