Odborné poradny

Český zahrádkářský svaz poskytuje svým členům poradenství v problematice:

  • pěstitelské (je poskytováno pro členy a v některých případech i ostatní veřejnost)
  • právní (je poskytováno jen členům v rámci zahrádkářské a související problematiky - zdarma)
  • ekonomické (dostupné jen pro ZO v rámci činnosti ČZS)

předchozí následující
Právní poradna

Ústředí ČZS zajišťuje v rámci odborného poradenství i právní pomoc v problémech souvisejících výhradně se zahrádkářskou činností svým základním organizacím a jednotlivým členům. Právní poradna je k dispozici v budově ústředí ČZS.

Poradna funguje zpravidla ve čtvrtek od 13.00 - pouze po předchozí objednávce.

Právní porady jsou členům ČZS poskytovány bezplatně pokud se problematika týká zahrádkaření, členové se prokáží členským průkazem a předem zašlou písemně své dotazy na pravnik@zahradkari.cz. 

Bezplatné služby jsou poskytovány jen v rozsahu běžné právní porady jednoduchého charakteru, bez nutnosti vyhotovení písemností, tedy jen ústním způsobem.

Návštěvu poradny na ústředí nebo poskytnutí rady je nutné předem dohodnout na sekretariátu ústředí - na tel.: 222 782 710.

zpět