hlavička

Stručný výkladový slovník

pro mladé a začínající zahrádkáře
Hesla začínající písmenem:
Hledat konkrétní heslo:

Vápník - Ca

Makroelement, vyšší potřeba tohoto prvku je u dvouděložných rostlin. V rostlinném organismu má především vliv na stabilitu buněčných stěn a membrán. Podstatně ovlivňuje tvorbu a růst kořenů (kořenového vlášení) důležitých pro bohatý příjem živin. Při jeho dostatku v rostlinných pletivech zvyšuje jejich odolnost proti nepříznivým vlivům (náhlým nízkým teplotám, napadení chorobami a škůdci). Důležitý je jeho dostatek u ovoce a plodů zeleniny, kde je podmínkou pro jejich přirozený přechod do konzumní zralosti, bez ztráty kvality.

Nedostatek Ca vyvolává u rostlin vážné fyziologické poruchy. U jablek při dozrávání a skladování - lenticelové jamky, pihovitost, předčasné dozrávání, moučnatění, pukání plodů až rozpad jejich dužniny, která hnědne a podléhá následně snadno hnilobám. U plodů rajčat zasychání a hniloba v místě okvětí. Vrcholová část plodů paprik hnědne až černá. U čínského a pekingského zelí je příčinou zpomaleného růstu a nekróz vrcholových částí listů.

Nadbytek vápníku v půdě většinou rostlinám nevadí. Pro zajištění harmonické výživy rostlin je dokonce důležitý dostatečný obsah Ca v půdním roztoku - kationt Ca2+ nemá výraznější antagonistické působení na ostatní ionty, proto se většině rostlin daří na i na karbonátových půdách. Důležitý je ale dostatek Ca v souvislosti s příznivou hodnotou pH půd, kdy omezuje příjem a tak i brání průniku rizikových (viz. toxických) prvků do potravního řetězce (hlavně Al, Fe, Mn, Pb, Cd aj.) a dalších látek, včetně reziduí chemických přípravků používaných v ochraně rostlin. Rostlinám škodí nadbytek vápníku vzniklý výraznou alkalizací půd (vyšší hodnota pH) - na půdách s vysokým podílem uhličitanů, půdy zasolené a po radikálním vápnění. Vlivem snížené rozpustnosti se stávají pro rostliny těžko přijatelnými železo, mangan a bór, a jejich nedostatek je provázen typickými chlorózami - viz. železo. Na nevhodných stanovištích nejvíce trpí nedostatkem Fe rostliny kyselinomilné (pěnišníky, azalky, vřes, borůvky, maliník), z ovocných stromů pak broskvoň. Po vápnění bývá snížena dostupnost Mn a u brambor je tím podporován výskyt obecné (aktinomykózní) strupovitosti hlíz.

(1475)

Výkladový slovník vychází z publikací Lexikon pro mladé a začínající zahrádkáře I-III a dalších zdrojů.

Slovník nyní obsahuje: 1676 hesel. Pokud vám některé heslo schází, napište nám abychom jej doplnili.

Zpět na výpis všech hesel

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.