Směrnice pro provádění odborných degustací brambor

K pořádání degustací brambor v ČZS vypracovala pěstitelská komise za výrazného přispění Miroslava Mušky z ÚS ČZS Třebíč následující směrnici.

Jako základ pro směrnici byly použity materiály ÚKZUZ, referát brambor Lípa, ve zkrácené formě.

Tato smernice obsahuje zásady a postupy, které při dodržení vedou k srovnatelnsti výsledků.

Směrnice pro varné a chuťové zkoušky s konzumními brambory

Technika vaření
Brambory na loupačku se vaří v páře. K vaření jsou používána stejná varná místa a stejné hrnce s pařáčky. Hlízy nemají přijít do styku s vodou a vaří se bez soli neoloupané a nerozřezané. Dle pevně stanoveného popisu jsou zkoušené vlastnosti bonifikovány do výrazových stupňů 1-9

Pevnost dužniny – Konzistence
Konzistence je míra pro pevnost dužniny a zjišťuje se tlakem prstu.  Přitom se hodnotí následně:
1 nebo 2 = hlíza se úplně rozdrobí
3 nebo 4 = hlíza se rozpadne, díly zůstanou pohromadě
5             = hlíza je sice povolená, vykazuje ale ještě soudržnost
6             = soudržnost je pevnější
7             = hlíza zůstane pohromadě, trhá se zcela lehce v místě vpíchnutí
8             = hlíza zůstane pohromadě
9             = hlíza zůstane pohromadě, nevykazuje žádné trhliny u vpíchnutí
                       
Moučnatost
Tento znak se zjišťuje zkouškou jazykem.
1 = velmi slabé, není viditelné zrnění
5 = střední
9 = velmi silné, zrnění je silně viditelné

Nedostatky v chuti
Je vyjadřováno individuálními chuťovými doporučeními zkoušejícího. Zkoušející nesmí být ani hladový a ani přejedený.
1 - 3 = typická, vlastní druhu, vyvážená bramborová chuť, výrazná
4    =  to dobré je trochu méně zvýrazněno
5    =  fádní, neutrální, žádný výraz, lehce nasládlá
6 - 9 = hořká, hrubá, ostrá, škrabavá, bodavá, odporná, nepříjemná v chuti, sladká

Výsledná bodová hodnota každého sledovaného kritéria je rovna aritmetickému průměru
(celkový počet bodových hodnot dělený počtem hodnotitelů).
U jednotlivých sledovaných kritérií (s výjimkou konzistence) se určí pro každou odrůdu pořadí podle vypočteného aritmetickému průměru od nejmenší hodnoty k hodnotě nejvyšší.
U kritéria konzistence je pořadí opačné, tzn. že odrůda s největším aritmetickým průměrem je považována za nejlepší.

Celkové pořadí odrůd je dáno součtem pořadí podle jednotlivých kritérií.
Nejlepší odrůdou je ta odrůda, která má součet těchto pořadí nejmenší.

Pro pořádání degustací doporučujeme použít degustační metodiku (tabulku v PDF).
Degustační listinu pro hodnocení jednotlivých odrůd - soubor .DOC.