Odborné poradny

Český zahrádkářský svaz poskytuje svým členům poradenství v problematice:

  • pěstitelské (je poskytováno pro členy a v některých případech i ostatní veřejnost)
  • právní (je poskytováno jen členům v rámci zahrádkářské a související problematiky - zdarma)
  • ekonomické (dostupné jen pro ZO v rámci činnosti ČZS)

následující
Pěstitelské odborné poradny

Zahrádkářské poradny jsou určeny především pro členy ČZS, jako základní pěstitelský servis, jsou provozovány na mnoha územních sdruženích, na ústředí ČZS a přechodně i při větších výstavách pořádaných Českým zahrádkářským svazem. Do poradny mohou přijít se svým dotazem všichni zájemci o pěstitelskou činnost. V Praze v budově ústředí působí odborné oddělení, kde je možné dohodnout telefonicky i individuální termín návštěvy, nebo můžete využít poradny ÚR Prahy západ.

Řadě problémů můžete včas předejít, pokud se budete pravidelně seznamovat s tím co vás v oblasti ochrany rostlin v daném měsíci čeká. Pravidelně aktualizované rady najdete v naší rubrice - aktuální rady, kterou připravuje ZO ČZS Vyškov pod souhrnným názvem KALENDÁŘNÍ PŘEHLED OCHRANY OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH KULTUR.

Mnoho základních informací najdete i v našem Kalendáriu. S kalendáriem je propojeno i několik zajímavých článků dříve uveřejněných v našich publikacích pro členy ČZS, ať jde již o Rukověť zahrádkáře nebo další drobná díla.

Pokud máte problém související se zahrádkou, doporučujeme vám vložit dotaz do našeho diskusního fóra, které je pod stálým dohledem odborníků a na váš dotaz mohou navíc reagovat i další zkušenější pěstitelé z řad zahrádkářů.

Od roku 2009 byla pro veřejnost uvolněna mezi zahrádkáři dobře známá publikace Metodiky ochrany zahradních plodin pro používání on-line přímo z těchto stránek. Obsahuje výčet škodlivých činitelů a prostředky určené k ochraně proti nim.

Pokud je váš pěstitelský problém složitější, můžete jej zaslat přímo na odborné oddělení ústředí ČZS prostřednictvím e-mailu, odpovědi jsou, ale řešeny postupně tak jak na ně přijde řada a také s ohledem na členství v ČZS - členové mají vždy přednost.

zpět