Návrh na vyznamnání 2023

Připomínáme všem ZO, že mohou do konce srpna podat návrh na vyznamenání členů na rok 2023.

Floristická soutěž

Naše územní sdružení se již od počátku účastní Floristické soutěže, která je určena všem žákům a studentům, ale do kategorie senioři se mouhou přihlásit i dospělí zahrádkáři (neprofesionálové).

Městské kolo soutěž pořádá Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu hlavního města Prahy ve spolupráci s Stanicí přírodovědců DDM hlavního města Prahy.

Zájemci o účast v soutěži se nejprve přihlásí na Stanici přírodovědců, (případně na územním sdružení). Samotná soutěž je tříkolová.

Floristická soutěž 2020

S ohledem na mimořádná opatření byla floristická soutěž ÚS ČZS Praha přesunuta na

18. září 2020

Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).

Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kolo ÚS Praha město se koná 18. září 2020 od 8.30 hod.
 • České zemské kolo se koná 25. září 2020 od 10.00 hod. v Praze (Stanice přírodovědců, DDM hl. m. Prahy) 
 • Celostátní kolo se koná 2. října 2020 na výstavišti Flóra Olomouc

číst dále
Floristická soutěž 2019

Floristická soutěž se konala 25. 4. 2019 ve Stanici přírodovědců v Praze 5. Do soutěže dorazilo 13 žáků a 9 středoškoláků. Kategorie Seniorů zůstala neobsazena.

Pro soutěž byla dodána jednotně zeleň a květiny, k doplnění si soutěžící donesli vlastní přízdoby.
Za úkol měli vytvořit vypichovanou misku a kytici na položení. Hodnotil se nejen vzhled ale i technické provedení. 

číst dále
ČZS vyhlásil 8. ročník Floristické soutěže 2019

Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola pořádají příslušná Územní sdružení ČZS.
 • Zemské kolo se uskuteční 31. 5. v Praze na Střední odborné škole Jarov
 • Celostátní kolo na výstavě Květy 19. července 2019 v Lysé nad Labem.
ÚS Praha-město pořádá soutěž 25. dubna společně se Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5. Soutěž je určená pouze amatérům v oboru - žákům, studentům a dospělým (Senioři – soutěžící od 20 let) se zájmem o aranžování.

Škola deleguje do soutěže své žáky a studenty sama. V každé z kategorií (Žáci – ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií, Junioři – studenti SŠ a Gymnázií) se může za školu účastnit maximálně 5 soutěžících.

Případní zájemci o účast v soutěži musí kontaktovat koordinátora odborných soutěží Michala Hrdinu na hrdina@ddmpraha.cz Uzávěrka přihlášek je 17. 4. 2018.

číst dále
Floristická soutěž 2018

Floristická soutěž se konala opět v úzké spolupráci se Stanicí přírodovědců DDM hl.m. Prahy. Soutěžící se shromáždili uprostřed tropické zeleně poblíž ještěrů, želv a hadů v prostorách skleníku SP DDM, kde celá soutěž probíhala.

Do soutěže se přihlásilo celkem 26 účastníků. Po mírných změnách dorazilo 13 žáků, 5 juniorů a 6 dospělých. 

Na programu byla opět vypichovaná miska a kulatá kytice z dodaného materiálu, doplňkový materiál si soutěžící mohli vzít vlastní. 

Soutěžící se nejprve seznámili s pravidly soutěže a pak měli hodinu na vytvoření kytice a další hodinu na vypichovanou misku. 

Po dokončení první soutěžní disciplíny si členové odborné poroty - každý nezávisle obodovali jednotlivé práce a součet pak určil výsledné pořadí. 

Základem hodnocení bylo: 

 1. splnění zadání - kulatá kytice a vypichovaná oboustranná miska, 
 2. technické provedení (úprava úvazku, pevnost, začištění stonků, zakrytí aranžovací hmoty) 
 3. estetické ztvárnění

Ve volném čase, kdy se čekalo na vyhodnocení se soutěžící věnovali prohlídce celé stanice, která je tvořena malou zoologickou a botanickou zahradou. Někteří účastníci si na památku odnesli i různé zajímavé výpěstky ze skleníků stanice.
Výsledné hodnocení je v následující výsledkové tabulce

číst dále
ČZS vyhlásil 7. ročník Floristické soutěže 2018

Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola pořádají příslušná Územní sdružení ČZS.
 • Zemská kola (Praha a Prostějov)
 • Celostátní kolo na výstavě Květy 13. července 2018 v Lysé nad Labem.
ÚS Praha-město pořádá soutěž 3. května společně se Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5. Soutěž je určená pouze amatérům v oboru - žákům, studentům a dospělým (Senioři – soutěžící od 20 let) se zájmem o aranžování.

Škola deleguje do soutěže své žáky a studenty sama. V každé z kategorií (Žáci – ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií, Junioři – studenti SŠ a Gymnázií) se může za školu účastnit maximálně 5 soutěžících.

Případní zájemci o účast v soutěži musí kontaktovat koordinátora odborných soutěží Michala Hrdinu na hrdina@ddmpraha.cz Uzávěrka přihlášek je 22. 4. 2018.
Miloš Kožešník

číst dále
Floristická soutěž 2017

Do pražského městského kola se přihlásilo celkem 30 účastníků. Do soutěže po mírných změnách dorazilo 13 žáků, 11 juniorů a 5 dospělých. 

Na programu byla opět vypichovaná miska a kulatá kytice z dodaného materiálu, doplňkový materiál si soutěžící mohli vzít vlastní. 


Hodnocení je v následující výsledkové listině. 

číst dále
Floristická soutěž 2016

Do letošního městského kola se přihlásilo rekordních 64 účastníků z nichž nakonec do soutěže dorazilo 34 žáků, 15 juniorů a 7 dospělých. Na programu byla opět vypichovaná miska a kytice z dodaného materiálu, doplňkový materiál si soutěžící mohli vzít vlastní.
Hodnocení je v následující výsledkové listině.

M. Kožešník

číst dále
Kategorie:
 1. žáci - žáci ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií
 2. junioři - studenti SŠ a gymnázií
 3. senioři (dospělí od 20 let - členové ČZS a amátéři v oboru)