Zahrádkové osady:

 • ZO Drsnice - Vladimír Hroch, U Průhonu 29, 170 00 Praha 7, tel.:

Výstavy:

 • Skalničky - jarní (květen) a podzimní (září) etapa, Karlovo nám., Zahrada u Faustova domu, Klub skalničkářů Praha

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Botanická zahrada přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Na Slupi, Praha 2
 • Pražská botanická zahrada v Troji, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 (pro zájemce možnost ubytování v Camp-Sokol-Troja, Trojská 171a, tel.: 283 850 486 www.camp-sokol-troja.cz)
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha 6 - Ruzyně, Drnovská 507
 • Zemědělská univerzita Praha Suchdol, skleníky tropických rostlin
 • Výstava hub - celostátní, poslední víkend září, nebo zač. října, Palác Žofín Praha
 • PragaAgro - mezinárodní veletrh zemědělství a potravinářství, výstaviště PVA Letňany, říjen

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Podrobné informace a služby průvodce na tel. 12 444, PIS, Pražská informační služba
 • Pražské sady - Chotkovy sady, Petřínské sady (Rozarium, alpinum) a sad Na Nebozízku, Seminářská zahrada, Kinského zahrada, Sady na Kampě, Střelecký ostrov, Slovanský ostrov, sad na Karlově náměstí, sady na Vyšehradě, Vrchlického sady, Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, sady na vrchu Vítkově, Letenské sady, Stromovka, obora Hvězda, sad Santoška, sad Klamovka, přírodní park Divoká Šárka
 • Pražské historické zahrady - Královská zahrada u letohrádku Belveder, Valdštejnská zahrada, Vrtbovská zahrada, Zahrady na Valech, Ledeburská zahrada, Troja, Bertramka
 • Historické kulturní památky města - Pražský hrad, Vyšehrad, Karlův most, Staroměst. náměstí, Karolinum, Anežský areál, Klášter Na Slovanech, Betlémská kaple, Novoměstská radnice, Stavovské divadlo, Národní divadlo
 • Architektura domů - domy románské, gotické, renes., barokní, rokokové, klasicistní, empírové, secesní, moderní stavitelství
 • Hřbitovy - Slavín na Vyšehradě, Židovský, Olšanské, Malostranský, Břevnovský
 • Galerie - Hl.m.Prahy, V. Kramáře, bratří Čapků, F. Kavky, Mozart, výstavní síň Mánes, Vlasta, J. Uprky
 • Muzea - Národní, Národní technické, Národní zemědělské, Hl. m. Prahy, Vojenské, Letecké, MHD, Populární hudby, Mucha, Památník národního písemnictví, Pivovarské u Fleků, Umělecko průmyslové, Židovské, Voskových figurín

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Petřín - kabinovou lanovkou z Újezda (Malá Strana) na vrch Petřín (327 m), lidová hvězdárna M. R. Štefánika
 • Divoká Šárka - Chráněný přírodní výtvor (25 ha), soutěska Šáreckého potoka v buližníkových horninách, dubo-habrové háje s teplomilnou květenou
 • Koupaliště - Šeberák, Hostivař-přehrada (Praha 4), Džbán (Praha 6)
 • Zoologická zahrada - Praha 7 - Troja
Celkem:
Dnes:
On line:
177412
12
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.