Registrace pobočných spolků ČZS u spolkového rejstříku

Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) a ve smyslu § 229 odst. 1 občanského zákoníku musí být každý pobočný spolek (organizační jednotka ČZS jako hlavního spolku) veden ve spolkovém rejstříku.

Návrh zápisu pobočného spolku předkládá rejstříkovému soudu podle § 26 odst. 2 rejstříkového zákona hlavní spolek - Ústředí ČZS.

Pro zápis, změnu, nebo výmaz pobočného spolku postupujte podle následujících pokynů.

Celkem:
Dnes:
On line:
139016
41
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Přetlucká 130, 100 00 Praha 10, č: 800000, IČO: 00433161, tel. 720 970 264, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné informace, kalendárium, diskusní fórum, iZahradkar