Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „rejstříkový zákon“) a ve smyslu § 229 odst. 1 občanského zákoníku musí být každý pobočný spolek (organizační jednotka ČZS jako hlavního spolku) veden ve spolkovém rejstříku.

Návrh zápisu pobočného spolku předkládá rejstříkovému soudu podle § 26 odst. 2 rejstříkového zákona hlavní spolek - Ústředí ČZS.

Pro zápis, změnu, nebo výmaz pobočného spolku postupujte podle následujících pokynů.

Celkem:
Dnes:
On line:
177411
11
3
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.