Aktualizace údajů o pozemcích užívaných ZO v roce 2017/2018

Vážení přátelé zahrádkáři

K dalšímu jednání s Magistrátem hl. m. Prahy potřebujeme znát aktuální stav a ohrožení vámi užívaných pozemků v ZO, zvláště těch, u kterých dochází k nežádoucí změně v novém metropolitním plánu. 

Stávající stav pozemků a navrhované změny jsou na předchozí stránce.

Obracíme se proto na vás s žádostí o pečlivé vyplnění tabulky za vaši ZO, kterou najdete zde:

http://www.zahradkari.cz/us/praha/soubor/osady_info_2017_p.xls

Prosíme o urychlené zaslání podkladů, původní termín do 3. 1. 2018 byl naštěstí posunut do konce ledna, proto je výzva stále aktuální.

Představenstvo ÚS Praha - město


Celkem:
Dnes:
On line:
142350
37
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Přetlucká 130, 100 00 Praha 10, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 720 970 264, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.