Zahrádkové osady na rozcestí – co udělat pro jejich zachování a rozvoj

 

Zahrádkové osady mají pro život ve městě celou řadu přínosů, ať už v rovině environmentální, hospodářské či společenské. Jsou plnohodnotnou součástí systému městské zeleně, šetří veřejné finance, obohacují městský životní styl a vytváří místní komunity přístupné lidem různého věku a sociálního zázemí.

Přesto je existence osad v rámci města či městských částí mnohdy komplikovaná, nejistá nebo přímo ohrožená. Budoucnost zahrádkových osad záleží mimo jiné na tom, jak jejich užitečnost bude vnímat širší okolí, tedy nejen obyvatelé příslušných čtvrtí, ale i majitelé sousedních pozemků a také radnice, které často bývají majitelem či správcem pozemků, na kterých se osady nacházejí.

V tomto článku poradíme, jak získat důvěru radnice i sousedů, jak zvýšit popularitu své osady a tím upevnit její postavení v rámci místních vztahů. Argumenty proti zahrádkovým osadám často hovoří o jejich „nefunkčnosti“, uzavřenosti, o „falešné“ zeleni, ze které veřejnost nic nemá apod. Nenechte tyto představy mluvit za vás, ukažte svým sousedům a radním, proč stojí za to, Vás podporovat.

 

Jak zlepšit obraz osady v očích městského úřadu a veřejnosti?

 

Kontaktujte starostu a členy rady, kteří mají na starost územní rozvoj a životní prostředí.

 • seznamte je s tradicí své osady a pozvěte je na některou ze svých akcí.
 • vysvětlete jim pravidla, která jsou závazná pro členy vaší osady – např. jak funguje prevence proti přestavbě chatek na obytné domy.
 • informujte je o vašich aktivitách, které se dotýkají obecních zájmů – např. jarní úklidové brigády přilehlých prostor, ochrana specifických druhů v lokalitě, spolupráce s jinými spolky apod.

 

Pozvěte přímo do osady členy komise pro životní prostředí a komise pro územní rozvoj.

 • proveďte je zahrádkami (ideálně v období, kdy jsou nejhezčí), představte některé členy Vaší kolonie, sdělte zajímavosti ze života osady a komentujte vazby na okolí

 

Nabídněte radnici spolupráci, která bude veřejností přijímána pozitivně.

 • zajímavou variantou může být spolupráce s mateřskými školkami či školami – uspořádejte pro děti např. malou poznávací exkurzi, jak se na jaře zahrada probouzí a na podzim usíná, pozvěte je na setkání u ohníčků, nabídněte školce pěstební přebytky, případně využití volného záhonu malými zahradníky

 

Uspořádejte pravidelně den otevřených dveří.

 • kromě dne otevřeného dveří můžete uspořádat menší akci např. na den dětí, čarodějnice, konec školního roku nebo státní svátek, zvláště rodiny s malými dětmi to mohou velmi ocenit a třeba i posílit vaše řady
 • pokud máte obavu otevřít svou osadu veřejnosti (např. pro špatnou zkušenost s vykrádáním), zkuste pro začátek malou zkušební akci, kterou budete mít plně pod kontrolou, příležitostí k tomu může být třeba celorepublikový Víkend otevřených zahrad
 • pokud hledáte ujištění, radu či inspiraci, poraďte se s jinými osadami, které mají s pořádáním sousedských akcí již větší zkušenosti

Shromažďujte kontakty na nové zájemce o pronájem zahrádky a předejte je radnici.

 • nejde přece jen o zachování Vaší stávající osady, důležitá je také vzájemná podpora a snaha o zakládání osad nových
 • zájem o městské zahradničení, zvláště mezi mladými rodinami, v současné době roste, poptávka však často převyšuje nabídku možností – snaha o upevnění pozice Vaší osady může mít za cíl i pomoci připravit podmínky pro založení nové osady nebo komunitní zahrady – čím víc Vás ve městě bude, tím silnější pozici můžete společně mít

 

Sledujte činnost podobně zaměřených spolků a organizací, inspirujte se a spolupracujte.

 • buďte v kontaktu s Českým zahrádkářským svazem www.zahradkari.cz
 • navštivte webové stránky městských komunitních zahrad, podívejte se, jak fungují, jací lidé je navštěvují a jak se snaží pěstovat vztahy s veřejností a úřady (v Praze např. Zahrada Smetanka www.zahradasmetanka.cz)
 • seznamte se se sdružením Kokoza, které pomáhá se zakládáním komunitních zahrad www.kokoza.cz

 

Petra Kolínská, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a územní plán

Celkem:
Dnes:
On line:
172300
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.