Soutěž Mladý zahrádkář 2020 se nekoná

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se soutěž Mladý zahrádkář v tomto roce konat nebude. Zvídavým dětem nabízíme možnost si prověřit své schopnosti na otázkách z minulých ročníků, které najdou na webových stránkách ČZS, kde jsou i správné odpovědi. Dobrým vodítkem jsou i online testy pro juniory a výkladový slovník zahrádkářských pojmů.

celý text -->

Soutěž Mladý zahrádkář 2019

Soutěž se konala 26. 4. 2019 v Stanici přírodovědců v Praze 5. Soutěže se zúčastnilo 11 mladších a 8 starších žáků. Soutěž byla opět rozdělena na dvě části. Základem byl znalostní test s čtyřmi možnostmi z nich jen jedny byla správně a dále poznávačka rostlin, která se konala ve skleníku. 

U testu byl vždy jeden bod za správně zvolenou odpověď (jen jedna z možných odpovědí) u poznávačky byl udělen jeden bod za správné určení druhu a dále doplňkové body za uvedení druhového názvu a nebo latinského názvu, případně 2 doplňkové body při uvedení obojího. Pořadí bylo určeno součtem bodů a u stejných počtů se přihlíželo k doplňkovým bodům.

celý text -->

ČZS vyhlásil soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2019

Soutěž je tříkolová:

  1. kolo - školní
  2. kolo - okresní (4. května)
  3. kolo - národní (červen)
    Nově je zařazena kategorie STŘEDOŠKOLÁCI.
ÚS Praha-město pořádá soutěž 26. dubna společně se Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5. Soutěž je určená žákům ve dvou kategoriích (mladší žáci - 4 až 6 třída, starší žáci - 7 až 9 třída).

Škola deleguje své žáky a studenty sama a může jich do soutěže vyslat až 5 v každé ze dvou kategorií (Mladší žáci - 4 až 6 třída, Starší žáci - 7 až 9 třída).

Případní zájemci o účast v soutěži musí kontaktovat koordinátora odborných soutěží Michala Hrdinu na hrdina@ddmpraha.cz  Uzávěrka přihlášek je 17. 4. 2018.

celý text -->

Soutěž Mladý zahrádkář 2018

Městské kolo soutěže se konalo 4. 5. 2018 ve Stanici přírodovědců DDM hl.m. Prahy v Praze 5, Drtinova 1a. 
Celou soutěž organizovalo Územní sdružení Praha město v úzké spolupráci se Stanicí přírodovědců.
Do soutěže se původně přihlásilo 30 soutěžících ale nakonec dorazilo jen 7 mladších žáků a 14 starších žáků. Soutěž se skládala opět z písemného testu - 40 otázek a volbou jedné správné odpovědi z 3-4 připravených odpovědí. Po testu následovala poznávačka 20 rostlin.
Ve volném čase, kdy se čekalo na vyhodnocení se soutěžící věnovali prohlídce celé stanice, která je tvořena malou zoologickou a botanickou zahradou. Někteří účastníci si na památku odnesli i různé zajímavé výpěstky ze skleníků stanice.
Na závěr soutěže při vyhlášení vítězů všichni obdrželi hodnotné ceny. 

Na konečné pořadí a body se můžete podívat v připojené výsledkové tabulce.

celý text -->

ČZS vyhlásil soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2018

Soutěž je tříkolová:

  1. kolo - školní
  2. kolo - okresní (4. května)
  3. kolo - národní (červen)
    Nově je zařazena kategorie STŘEDOŠKOLÁCI.
ÚS Praha-město pořádá soutěž 3. května společně se Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5. Soutěž je určená žákům ve dvou kategoriích (mladší žáci - 4 až 6 třída, starší žáci - 7 až 9 třída).

Škola deleguje své žáky a studenty sama a může jich do soutěže vyslat až 5 v každé ze dvou kategorií (Mladší žáci - 4 až 6 třída, Starší žáci - 7 až 9 třída).

Případní zájemci o účast v soutěži musí kontaktovat koordinátora odborných soutěží Michala Hrdinu na hrdina@ddmpraha.cz  Uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2018.

Autor: Miloš Kožešník
celý text -->

Soutěž Mladý zahrádkář 2016

Městské kolo soutěže se konalo 11. 5. 2016 ve Stanici přírodovědců v Praze 5, Drtinova 1a.
Celou soutěž organizovalo Územní sdružení Praha město za významné podpory vedení Stanice přírodovědců.
Soutěž za komisi pro mláděž u ÚS Praha řídil Rudolf Peterek, za pomoci ostatních členů představenstva ÚS a pedagogů Stanice přírodovědců Aleny Žbirkové a Michala Hrdiny za což jim ÚS děkuje.
Do soutěže dorazilo 12 dětí ve věkové skupině A a 15 dětí ve skupině B. Soutěž se setávala opět z písemného testu po kterém následovala poznávačka rostlin. Ve volném čase, kdy se čekalo na dokončení poznávačky všemi účastníky se soutěžící věnovali prohlídce celé stanice, která je tvořena malou zologickou a botanickou zahradou. Někteří účastníci si na památku odnesli i různé zajímavé výpěstky ze skleníků stanice. Na závěr soutěže při vyhlášení vítězů všichni obdrželi hodnotné ceny. Na konečné výsledky se můžete podívat v připojené výsledkové listině.

Autor: M. Kožešník
celý text -->

Soutěžní kategorie:
Kategorie A (mladší žáci): 4. - 6. třída ZŠ
  nebo ekvivalentní u víceletých gymnázií  
Kategorie B (starší žáci): 7. - 9. třída ZŠ
  nebo ekvivalentní u víceletých gymnázií

Soutěž tvoří část teoretická, která probíhá formou testu,
a část praktická - určování rostlin (plevele, stromy, keře, pokojové rostliny, zelenina, bylinky, semena).

Tato soutěž se řídí celostátními pravidly, které vyhlásil ČZS a jsou zveřejněny na webových stránkách ČZS.
Celkem:
Dnes:
On line:
172296
87
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.