Návrh na vyznamnání 2023

Připomínáme všem ZO, že mohou do konce srpna podat návrh na vyznamenání členů na rok 2023.

Začíná projednávání Metropolitního plánu

Vážení přátelé zahrádkáři,

připomínáme, že od 27.6.2018 je možné dávat připomínky k Metropolitnímu plánu a je na to poměrně málo času - konečný termín pro podání připomínek je stanoven na 26.7.2018.

Pozor! Dříve podané připomínky nebudou akceptovány, je nutné je podat znovu.

Zároveň nám přišla pozvánka k zahájení jednání o Metropolitním plánu http://www.iprpraha.cz/clanek/1812/pozvanka-na-spolecne-jednani-o-navrhu-metropolitniho-planu které se koná 27. 6. 2018, 9:00 – 18:00 hodin v Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7.

Pro ZO, které považují změnu využití území pod svou osadou za nevhodnou a usilují o změnu by bylo dobré se zúčastnit a zvláště se seznámit s webovou aplikací pro podávání připomínek (jeden z bodů programu cca od 12.30).

M. Kožešník
Vážení zahrádkáři,
zasílám vám prezentaci k MPP kterou si můžete stáhnout zde. Další materiály – Podrobnější harmonogram akcí, přehled zastavení mobilního infostánku, Brožuru Návrh Metropolitního plánu – Otázky0 a odpovědi pro první kolo veřejného projednání lze stáhnout z adresáře zde: https://drive.google.com/open?id=1dwraK-QLE74cnJDKRxnqEjXZVl2lWDqz.
Text je součástí stránek http://metropolitniplan.praha.eu.

V souvislosti se zveřejněním oficiálního návrhu nového územního plánu 16. 4. 2018 si dovolím zmínit několik doporučení.

Sledujte webovou stránku pořizovatele (Odboru územního rozvoje MHMP), který je zodpovědný za splnění zákonných náležitostí projednávání návrhu a má informace vždy jako první a věcně správné a přesné. Zde je také nyní návrh plánu ke stažení.
Na úřední desce MHMP pořizovatel zveřejňuje oficiální oznámení a veřejné vyhlášky – viz úřední deska

Hlavní webové stránky města s informacemi k MPP:

  1. Stránky k MPP Odboru územního rozvoje: zde
  2. Úřední deska MHMP - úřední deska metropolitní plán - Stránky hlavního města Prahy, které nabízejí přehled všech potřebných informací k MPP, program akcí, informační brožuru, časté otázky, krátká videa k představení plánu a odkazy na další stránky.
  3. plan.iprpraha.cz – Stránky IPR Praha, který plán zpracovává. V tuto chvíli jsou stránky v přípravě, prosíme proto o trpělivost. Najdete zde v dohledné době prohlížení celého návrhu plánu on-line s možností hledání dle adresy, názvu lokality, parcely; návrh plánu plán ke stažení, harmonogram pořizování a informačních akcí, související dokumenty, posudky plánu od architektů, urbanistů a dalších odborníků, časté otázky.

O dalších termínech Vás budeme včas informovat.

S přátelským pozdravem

Petra Kolínská