Od roku 2020 činí členský příspěvek 150 Kč za rok, tuto částku vyberte od svých členů.
Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:

  • 50 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
  • 40 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
  • 37 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
  • 7 Kč je určeno do fondu rozvoje,
  • 1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních)
  • 15 Kč je určeno do fondu aktivity ÚS (bude rozděleno na jednotlivá ÚS dle prokázané činnosti).

Z uvedeného je zřejmé že úhrada za známku od roku 2020 pro ZO činí nově 100 Kč 
a 50 Kč zůstává na provoz vaší ZO.
  • před vyzvednutím členských známek na ÚS doporučujeme provést platbu převodem z banky
  • poukažte (100 Kč za každého člena) na náš účet: 2201325986/2010 vedený u FIO banky
  • plaťte v dostatečném předstihu, abychom částku měli již připsanou 
  • jako variabilní symbol použijte číslo své ZO - je 6ti místné. 

V případě potřeby platit známky hotově nás prosím předem informujte.
Celkem:
Dnes:
On line:
172296
87
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.