Návrh na vyznamnání 2023

Připomínáme všem ZO, že mohou do konce srpna podat návrh na vyznamenání členů na rok 2023.

Není Vám lhostejná budoucnost zahrádkových osad v Praze?

Potom si Vás jako představitele zahrádkových osad dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, který přispěje ke zjištění současného stavu a perspektivy zachování zahrádkových osad. Výzkum probíhá ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy a jeho výsledky budou použity ke zpracování koncepce rozvoje zahrádkových osad v Praze.

Výsledky budou součástí Generelu zahrádkových osad, proto Vám budeme vděční za jeho případné rozšíření i mezi další osady (svazové i nesvazové).

Dotazník pro představitele zahrádkových osad naleznete zde: Dotazník je zde

Nejste sice představitelem zahrádkové osady, ale zahrádku v zahrádkové osadě máte a chcete napomoci pochopení úlohy a hodnot zahrádkaření u nás a jejich dalšímu rozvíjení? Potom Vás prosíme o vyplnění individuálního dotazníku, zaměřeného na využívání zahrádkových osad, jejich funkci a úlohu ve městě. Dotazník je taktéž součástí výzkumu, probíhajícího na České zemědělské univerzitě v Praze.

Budeme Vám také velice vděční, pokud tento individuální dotazník pomůžete rozšířit mezi další zahrádkáře. Veškerá data jsou anonymní a budou použita pouze pro potřeby výzkumu.
Individuální dotazník naleznete zde: Individuální dotazník je zde