Není Vám lhostejná budoucnost zahrádkových osad v Praze?

Potom si Vás jako představitele zahrádkových osad dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, který přispěje ke zjištění současného stavu a perspektivy zachování zahrádkových osad. Výzkum probíhá ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Magistrátu hl. m. Prahy a jeho výsledky budou použity ke zpracování koncepce rozvoje zahrádkových osad v Praze.

Výsledky budou součástí Generelu zahrádkových osad, proto Vám budeme vděční za jeho případné rozšíření i mezi další osady (svazové i nesvazové).

Dotazník pro představitele zahrádkových osad naleznete zde: Dotazník je zde

Nejste sice představitelem zahrádkové osady, ale zahrádku v zahrádkové osadě máte a chcete napomoci pochopení úlohy a hodnot zahrádkaření u nás a jejich dalšímu rozvíjení? Potom Vás prosíme o vyplnění individuálního dotazníku, zaměřeného na využívání zahrádkových osad, jejich funkci a úlohu ve městě. Dotazník je taktéž součástí výzkumu, probíhajícího na České zemědělské univerzitě v Praze.

Budeme Vám také velice vděční, pokud tento individuální dotazník pomůžete rozšířit mezi další zahrádkáře. Veškerá data jsou anonymní a budou použita pouze pro potřeby výzkumu.
Individuální dotazník naleznete zde: Individuální dotazník je zde

Celkem:
Dnes:
On line:
177413
13
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.