Návrh na vyznamnání 2023

Připomínáme všem ZO, že mohou do konce srpna podat návrh na vyznamenání členů na rok 2023.

Územní plán a jak ho ovlivnitHlavní město ročně projedná stovky změn územního plánu. Na jaře příštího roku by do projednávání měl vstoupit také návrh zcela nového územního plánu (tzv. Metropolitní plán). Územní plán je zásadním podkladem pro rozhodování o změnách v území. I proto je pro komunitu zahrádkářů důležitý.

Územní plán (ÚP) je dohoda o území. O tom, jak se má město rozvíjet, kde se stavět smí a kde nesmí, jak to smí být velké a za jakých podmínek se tak může stát. Jde o dokument, který se průběžně mění a upravuje. Je proto vhodné mít základní informace o tom, jak se plán a jeho změny připravují a jak jej může jednotlivec či spolek ovlivnit.

 

Všechny důležité informace jsou na webu

Platný územní plán se nejlépe prohlíží na adrese mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/index.html.
Webová stránka umožňuje vyhledávat podle adresy, parcelního čísla či podle čísla změny územního plánu. Je to prozatím nejlepší pomůcka pro monitoring právě probíhajících změn a kontrolu platného stavu. Zda se v daném území pořizuje nějaká změna územního plánu lze zjistit i proklikem na příslušné místo v této mapě. Webová stránka má i svoji mobilní aplikaci ke stažení s názvem „ÚP Praha“.

Ne příliš přehledný seznam projednávaných změn územního plánu najdete na stránkách Odboru územního rozvoje hlavního města Prahy. Stejně tak zde najdete i schéma celého procesu pořizování změny územního plánu.

http://www.praha.eu/.../zmeny_uzemniho_planu/

Pokud se město nebo vlastník pozemku rozhodne požádat o změnu územního plánu, úřad musí o všech důležitých úkonech spojených s procesem pořízení změny informovat občany na své úřední desce.

Pokud potřebujete odbornou konzultaci k obsahu některé konkrétní změny, je možné se obrátit na Odbor územního rozvoje hlavního města Prahy. Určitě je vhodné věc konzultovat také se zastupiteli dotčené městské části.

Zpracování změny územního plánu můžete iniciovat také vy, a to ve spolupráci s místním zastupitelstvem. Například když víte o pozemku, kde byste chtěli vytvořit novou osadu.


Nový plán chystá velké změny

Návrh nového územního plánu, tzv. Metropolitního plánu (MPP) je k nalezení na webu Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace (nyní nově na https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/). Lze v něm rovněž vyhledávat podle adresy či parcelního čísla. Při prohlížení je ale nutné mít na paměti, že se nejedná o hotový návrh a že Metropolitní plán v současnosti pod dohledem odborné magistrátní komise doznává ještě dalších změn.

Podle schváleného harmonogramu by se návrh MPP měl dostat do prvního kola projednání s veřejností v březnu příštího roku. V této fázi bude moci každý podávat připomínky a městské části a zástupci veřejnosti mohou podávat námitky. Čas na prostudování obsáhlého podkladu bude minimálně dva měsíce, již dnes však doporučujeme seznámit se s legendou a hlavní terminologií návrhu.

Veřejnost může vyjádřit svůj názor k územnímu plánování také na všech zasedáních Výboru pro územní rozvoj a na všech zasedáních Zastupitelstva hl. m. Prahy v rámci interpelací. Termíny zasedání lze průběžně najít na webu Prahy.

 

Zástupce veřejnosti – jak jej ustavit

Pokud se při pořizování ÚP objeví závažnější problém, mohou občané zmocnit zástupce veřejnosti. Jeho úkolem je chránit a prosazovat zájmy většího počtu občanů. Zástupce smí podávat námitky a může se aktivně účastnit veřejného projednání.

Mezi připomínkou a námitkou je zásadní rozdíl – k připomínkám k návrhu nového územního plánu Zastupitelstvo může (prostřednictvím pořizovatele) přihlédnout, námitky naproti tomu musí Zastupitelstvo vypořádat. Návrh vypořádání připravuje pořizovatel (IPR Praha) ve spolupráci s tzv. „určenou zastupitelkou“ hl. m. Prahy, kterou jsem v tomto volebním období já.

Zástupce veřejnosti je v praxi zmocněn 200 občany příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územního plánu. Vzor podání připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti najdete na adrese https://zmenyprahy.cz/uzemni-planovani/pripominky-a-namitky-obcanu

 

Jak si připravit připomínku a námitku

Aby námitka nebo připomínka měla skutečný dopad, je vhodné zapojit do přípravy právníka nebo územního plánovače. Odbornost a preciznost formulací včetně odůvodnění návrhu je totiž pro úřad, který připomínky a námitky vypořádává, rozhodující.

 

Mnoho užitečných informací k problematice připomínkování územně plánovací dokumentace najdete na stránkách odborných organizací Arnika (www.arnika.org) nebo Frank Bold (www.frankbold.org).

Velmi důležité je pokusit se získat na svou stranu zastupitelstvo vaší městské části, protože stanovisko podané přímo městskou části má silnou váhu a mnohem vyšší šanci na úspěch.


Doporučení pro ochranu vaší osady v územním plánu

·  Mějte ve své komunitě člověka, který se v problematice územního plánování již vyzná anebo se rozhodne si potřebné vědomosti osvojit (není to tak těžké).

 

·  Mějte na paměti, že odborná kvalita při připomínkování územního plánu je důležitá a nelze ji nahradit množstvím připomínek. Vyhledejte včas pomoc externího odborníka.

 

 

·  Pokud zjistíte, že návrh nového územního plánu se zachováním vaší osady nepočítá nebo víte o území, na kterém by bylo vhodné osadu nově založit, připravte si již nyní připomínku/námitku.

 

·  Pro budoucnost osady je důležité mít podporu v místním zastupitelstvu a u vlastníka pozemku – buďte s nimi v kontaktu.

 

·  Koordinujte se při připomínkování nového plánu s dalšími osadami v PrazePetra Kolínská, náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a územní plán