Územní plán a připravovaný Metropolitní plán

Hlavní město ročně projedná stovky změn územního plánu. Na jaře roku 2018 by do projednávání měl vstoupit také návrh zcela nového územního plánu (tzv. Metropolitní plán). Územní plán je zásadním podkladem pro rozhodování o změnách v území. I proto je pro komunitu zahrádkářů důležitý.

 • Kde najdu platný územní plán?
 • Kde najdu návrh Metropolitního plánu?
 • Jak v něm najdu svoji osadu?
  • Ve vyhledávání podle adresy nebo katastrálního čísla
  • Možno využívat i aplikaci v mobilu ÚP Praha
  • Přímo v mapě, která se dá kolečkem myši přibližovat a tlačítkem myši posunovat
   - postupně se tak dá najít a zobrazit v detailu vaše osada.


Návrh MPP – definice zahrádkářských osad

 

 1. Zahrada či soubor zahrad, zpravidla oplocená či pod společným oplocením v souboru zahrad, využívané zejména za účelem zajištění samozásobení zemědělskými produkty či produkty okrasného zahradnictví, často doplněné drobnými stavbami zahradních domků a zahrádkářských chat sloužícími jako zázemí pro pěstitelství i k rekreačním účelům.
 2. Plochy podle odstavce 1 jsou jakožto ekologicky středně stabilní plochy zařazeny ve třetím stupni ekologické stability [3].
 3. Cílová charakteristika plochy: areál zahrady či souboru zahrad určený k samozásobení zemědělskými produkty či produkty okrasného zahradnictví a současně k rekreaci, přičemž umístění staveb, zařízení a jiných opatření je regulováno obecnou právní úpravou a diferencováno podle polohy v zastavitelném či nezastavitelném území.

Celkem:
Dnes:
On line:
163890
21
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.