Návrh složení představenstva ÚS Praha město na nové volební období 2019-2024

Uvedený návrh je konečný především s ohledem na potřebný počet členů, ten je dán i finančními možnostmi ÚS.

V případě návrhu jiných kandidátů budou do voleb zařazeni jako protikandidáti na navržené pozice a o výsledném složení představenstva rozhodne hlasováním Konference ÚS. 

Připomínáme, že do představenstva může dle stanov ČZS kandidovat jen člen (nově zvolené) Rady ÚS.

Předseda: Ing. Marta Pawlicová ZO 806 001

Místopředseda pro odbornou činnost: Bedřich Posekaný ZO 808 014

Místopředseda pro finance a ekonomiku: Ivana Nussberger, ZO 805 030

Místopředseda pro organizační záležitosti: Jarmila Starcová 803 003

Členové:

Odborná komise (soutěže dětí) – Ing. Karel Poukar. ZO 809 018

Odborná komise (školení) - Josef Vrlík ZO 806 026

Odborná komise (organizace školení) - Milan Žigo, ZO 810 009

Odborná komise pro ekonomiku - Ing. Rostislav Otřísal, CSc.,  ZO 807 002

Právní poradna JUDr. Anna Reličová,  ZO 806 012

Procházka, ZO 806 006

 

 

Kontrolní komise:

Předseda s právem poradního hlasu : Ing. Margita Brožová, ZO 804 020

Členové:

Zdeňka Kopecká. ZO 808 006

PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA, ZO 809 047

Celkem:
Dnes:
On line:
148164
31
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Přihlásit
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha - město
Rokycanova 15, 130 00 Praha 3, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 602 530 717, mail: usczs.praha@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.