UPOZORNĚNÍ !!!!!

OD 16. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDE KANCELÁŘ ÚS ČZS OSTRAVA UZAVŘENA
V ČERVENCI A SRPNU BUDE KANCELÁŘ ÚS UZAVŘENA

PEVNÁ LINKA JE K 1.10.2016 ZRUŠENA V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE NA ČÍSLO
ŠPAK ZDENĚK               737 567 731
ŘEZNÍČKOVÁ JARMILA   605 132 115 

zápisy z jednání ÚR ČZS OSTRAVA

Není vložena žádná aktualita

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266


 

 Usnesení

z 1. jednání ÚR ČZS OSTRAVA,

konané dne 18. 05. 2015 v sále sídla ÚS ČZS Ostrava, nám. Svatopluka Čecha 10.

I. ÚR ČZS schvaluje:

1.  Volbu pracovních komisí:

  Mandátová komise:  PhDr.  Jaromír Matýsek

  Zdislava Šotková

  Ludmila Müllerová

  Návrhová komise:  Pavel Ráček

  Zdeněk Špak

  RSDr.  Ivan Kauzlarič

2.  Kooptaci 2 členů do předsednictva ÚS ČZS Ostrava.

      Ing. Jarmila Mrázková

 Zdeněk Špak

3. Program jednání ÚR ČZS Ostrava.

 4. Zprávu o činnosti ÚS ČZS Ostrava za rok 2014 a plán práce na rok 2015.

5. Zprávu kontrolního orgánu o hospodaření ÚS ČZS Ostrava za rok 2014.

6. Zvolení Jiřiny Žabkové za člena kontrolního orgánu místo odstupujícího

  Leondharda Hudečka.

II. ÚR ČZS bere na vědomí:

1. Předání ocenění Republikové rady pro vyznamenané členy ČZS Ostrava

Ocenění členové:  Zdeněk Špak  ZO ČZS Krásné Pole  bronz

 Bohumil Balnar  ZO ČZS Poruba – Ves bronz

   Gabriela Čejková  ZO ČZS Výškovice  bronz

  Ing. Luděk Červený ZO ČZS Bartovice  bronz

  Šárka Struhalová  ZO ČZS Polanka n/Odrou  bronz

  Josef Janoš  ZO ČZS U Sádek  zlatá medaile

  Alfons Šmuch  ZO ČZS Petřkovice  zlatá medaile

    Jana Šeptáková  ZO ČZS Muglinov  kniha cti

  Pavla Majerová  ZO ČZS Radvanice  zz stříbro

  Waltr Sýkora  ZO ČZS Hošťálkovice  zz stříbro

   

     

III. ÚR ČZS ukládá:

1. Základním organizacím ČZS, aby dodaly všechny doklady, které jsou nutné k zápisu do spolkového rejstříku.

2. Základním organizacím ČZS, které si ještě nezakoupily známky, učinit tak do konce července 2015.

3.  Základním organizacím ČZS, vrátit neprodané členské známky do konce října 2015.

4. ÚS ČZS Ostrava, doporučit představenstvu Republikové rady vyjednat dotační tituly na podporu činnosti.  

5. ÚS ČZS Ostrava, pokračovat v jednání na Magistrátu města Ostravy k právní výpomoci ohledně odkoupení, převodů a nových smluv na pronájmy pozemků pro zahrádkáře.

6.  Základním organizacím, které tak ještě neučinily, předat na Územní sdružení zprávu o činnosti, která měla být dodána do konce února 2015.

Schváleno členy ÚR ČZS  pro :     24

      proti :  0

    zdrželi se:   3

Za návrhovou komisi:  Pavel Ráček

  Zdeněk Špak

  Ivan Kauzlarič

Schváleno Územní radou ČZS Ostrava dne 18. 5. 2015

Sepsáno dne 5. 6. 2015  Zapsal: Řezníčková Jarmila

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266

 

 Usnesení

z  jednání ÚR ČZS OSTRAVA,

konané dne 27. 04. 2016 v sále sídla ÚS ČZS Ostrava, nám. Svatopluka Čecha 10.

I. ÚR ČZS schvaluje:

1.  Volbu pracovních komisí:

  Mandátová a návrhová komise:    Ing. Jarmila Mrázková

  Zdislava Šotková

   RSDr. Ivan Kauzlarič

2. Program jednání ÚR ČZS Ostrava.

 3. Zprávu o činnosti ÚS ČZS Ostrava za rok 2015 a plán práce na rok 2016.

4. Zprávu o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016

 5. Zprávu kontrolního orgánu o hospodaření ÚS ČZS Ostrava za rok 2015 a plnění usnesení  z roku 2015.

II. ÚR ČZS bere na vědomí:

1. Předání ocenění Republikové rady pro vyznamenané členy ČZS Ostrava

Ocenění členové:  Ing. Bohuslav KokešZO ČZS U Korýtka  bronz

Ivo Hejný  ZO ČZS Odra    bronz

Jožka Malíková  ZO ČZS Zábřeh  bronz

Marie Krejčí  ZO ČZS Kamarýtova bronz

Otakar Vajda  ZO ČZS Poruba-Ves  bronz

Jan Kuboschek ZO ČZS Petřkovice  kniha cti

František Retich ZO ČZS Výškovice    zz stříbro

Pavel Blažek   ZO ČZS Hoštálkovice  zz stříbro

     

III. ÚR ČZS ukládá:

1. Základním organizacím ČZS, které tak ještě neučinily, dodat všechny doklady, které jsou nutné k zápisu do spolkového rejstříku.

2. Základním organizacím ČZS, které si ještě nezakoupily známky, učinit tak do konce července 2016.

3.  Základním organizacím ČZS, vrátit neprodané členské známky do konce října 2016.

4. ÚS ČZS Ostrava, doporučit představenstvu Republikové rady vyjednat dotační tituly na podporu činnosti.  

5. ÚS ČZS Ostrava, pokračovat v jednání na Magistrátu města Ostravy k právní výpomoci ohledně odkoupení, převodů a nových smluv na pronájmy pozemků pro zahrádkáře.

6.  Základním organizacím, které tak ještě neučinily, předat na Územní sdružení zprávu o činnosti, která měla být dodána do konce února 2016.

7. Základním organizacím ČZS, dodat na ÚS návrhy na vyznamenání členů ČZS do konce června 2016.

8. ÚS ČZS Ostrava, projednat stížnost př. Čejkové na př. Ráčka a vzniklou situaci řešit dle stanov.

Schváleno členy ÚR ČZS  pro : 33  proti : 0 zdrželi se: 1 

Za návrhovou komisi:    Ing. Jarmila Mrázková

    Zdislava Šotková

 RSDr. Ivan Kauzlarič


Schváleno Územní radou ČZS Ostrava dne 27. 4. 2016

Sepsáno dne 2. 5. 2016  Zapsal: Řezníčková Jarmila

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 596 248 266


 Usnesení

 z  jednání ÚR ČZS OSTRAVA,

konané dne 29. 05. 2017 v sále sídla ÚS ČZS Ostrava, nám. Svatopluka Čecha 10.

I. ÚR ČZS schvaluje:

1.  Volbu pracovních komisí:

  Mandátová komise:  PhDr.  Jaromír Matýsek

 Zdislava Šotková

  Ludmila Müllerová


  Návrhová komise: Ing. Jarmila Mrázková 

                                    Zdeněk Špak

                                    Marek Vjačka


2. Program jednání ÚR ČZS Ostrava. 

 


II. ÚR ČZS bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti ÚS ČZS Ostrava za rok 2016 a plán práce na rok 2017.

2. Zprávu kontrolního orgánu o hospodaření ÚS ČZS Ostrava za rok 2016.

3. Předání ocenění Republikové rady pro vyznamenané členy ČZS Ostrava


Ocenění členové: 

 Milan Blažma   ZO ČZS Výškovice  zz. stříbro 

 František Franko ZO ČZS Krásné Pole  zz. stříbro 

  Miroslava Pěčková ZO ČZS Radvanice  zz. stříbro 

 Petr Najvárek             ZO ČZS Hošťálkovice  zz. zlato 

  Jiří Filip                     ZO ČZS U Koupaliště  bronzová m. 

 Lev Kleimon ZO ČZS Plesenka  bronzová m. 

 Zdeněk Měrka  ZO ČZS U Sádek  bronzová m. 

 Zlata Olšáková ZO ČZS U Koupaliště bronzová m. 

 Jarmila Ožanová    ZO ČZS Kamarýtova  bronzová m. 

  Marta Pivoňková         ZO ČZS Poruba Ves  bronzová m. 

 Marta Vavřincová       ZO ČZS Bartovice  bronzová m. 

  Marta Škrinyarová  ZO ČZS Krásné Pole   bronzová m. 

 Anna Honajzrová  ZO ČZS Krásné Pole  bronzová m. 

 PhDr.  Jaromír Matýsek ZO ČZS Zábřeh stříbrná m. 

 Jaromír Žvak               ZO ČZS Michálkovice stříbrná m. 

 Vilém Hofbrucker ZO ČZS Radvanice  zápis do knihy cti


Oceněné organizace: 

 ZO ČZS Muglinov   zlatá medaile

 ZO ČZS Radvanice  zlatá medaile

 ZO ČZS Garáže   zlatá medaile

 ZO ČZS Květen  zlatá medaile

   

     

III. ÚR ČZS ukládá:

 1. Základním organizacím ČZS, seznámit členskou základnu s průběhem jednání ÚR ČZS.

2. Základním organizacím ČZS, které ještě nedodaly všechny doklady, které jsou nutné k zápisu do spolkového rejstříku, aby tak učinily v co nejkratším termínu.

3. Základním organizacím ČZS, které si ještě nezakoupily známky, učinit tak do konce července 2017.

4.  Základním organizacím ČZS, vrátit neprodané členské známky do konce září 2017.

5. ÚS ČZS Ostrava, doporučit představenstvu Republikové rady vyjednat dotační tituly na podporu činnosti.  

6.  Základním organizacím, které tak ještě neučinily, předat na Územní sdružení zprávu o činnosti, která měla být dodána do konce února 2017.

7.  ÚS ČZS Ostrava zjistit proč ZO ČZS Družba Pustkovec musí platit daň z nemovitosti.

8.  ÚS ČZS Ostrava vyvinout aktivitu k bezplatnému přidělení kontejnerů na bio odpad pro zahrádkářské osady.


Schváleno členy ÚR ČZS   pro :  25  

 proti :  0 

 zdrželi se:  0 

Za návrhovou komisi:  Jarmila Mrázková Ing.

                                  Zdeněk Špak

                                  Marek Vjačka


Schváleno Územní radou ČZS Ostrava dne 29. 5. 2017

Sepsáno dne 12. 6. 2017  Zapsal: Řezníčková Jarmila
ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 732 167 357

  605 132 115

 


 Usnesení

z  jednání ÚR ČZS OSTRAVA,

konané dne 28. 05. 2018 v sále sídla ÚS ČZS Ostrava, nám. Svatopluka Čecha 10.

I. ÚR ČZS schvaluje:

1.  Volbu pracovních komisí:

  Mandátová komise:  PhDr.  Jaromír Matýsek

                                               Zdislava Šotková

                                               Marek Vjačka


  Návrhová komise: Ing. Jarmila Mrázková     

                                         Zdeněk Špak

                                         Ludmila Müllerová

2. Program jednání ÚR ČZS Ostrava.

3. Kooptaci Jiřího Machaly na člena Kontrolní komise za zemřelého Františka Franka.

4. Hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018.


II. ÚR ČZS bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti ÚS ČZS Ostrava za rok 2017 a plán práce na rok 2018.

2. Zprávu kontrolního komise o hospodaření ÚS ČZS Ostrava za rok 2017.

3. Předání ocenění Republikové rady pro vyznamenané členy ČZS Ostrava

Ocenění členové: Alena Gotvaldova    ZO ČZS Michálkovice  zz. stříbro   

    Irena Hamrská  ZO ČZS Petřkovice  bronzová medaile

  Ivana Illová  ZO ČZS Petřkovice  bronzová medaile

    Věra Sládečkova    ZO ČZS Plesenka  bronzová medaile

    Marie Sniegoňová  ZO ČZS Bartovice  bronzová medaile

    Miroslav Hollý  ZO ČZS U Korýtka  stříbrná medaile

    Alexandra Rucká    ZO ČZS Radvanice  stříbrná medaile

4. Zprávu ze zasedání RR a postup při uchovávání osobních údajů.

 


III. ÚR ČZS ukládá:

1. Základním organizacím ČZS, seznámit členskou základnu s průběhem jednání ÚR ČZS.

2. Základním organizacím ČZS, které si ještě nezakoupily známky, učinit tak do konce července 2018.

3. Základním organizacím rozšířit přihlášku člena o souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.  Základním organizacím ČZS, vrátit neprodané členské známky do konce září 2018.

5. ÚS ČZS Ostrava, doporučit představenstvu Republikové rady vyjednat dotační tituly na podporu činnosti. 

6.  Základním organizacím, které tak ještě neučinily, předat na Územní sdružení zprávu o činnosti, která měla být dodána do konce února 2018.

7. Základním organizacím ČZS zvolit si matrikáře, který bude spravovat osobní údaje členů ZO ČZS, jak ukládá zákon o ochraně osobních údajů (GDPR) platný od 25. 5. 2018.

8.  Základní organizacím ČZS seznámit členskou základnu s jednáním RR.


Schváleno členy ÚR ČZS   pro : 32 

                                        proti :  0 

                                 zdrželi se:  1 

Za návrhovou komisi:  Jarmila Mrázková Ing.

    Zdeněk Špak

    Ludmila Müllerová 

Schváleno Územní radou ČZS Ostrava dne 28. 5. 2018

Sepsáno dne 1. 6. 2018  Zapsal: Řezníčková JarmilaÚZEMNÍ SDRUŽENÍ

ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU OSTRAVA

702 00 OSTRAVA 1, NÁM. SVATOPLUKA ČECHA 10 tel: 737 567 731

                                                                                         605 132 115

 Usnesení

 

z  jednání ÚR ČZS OSTRAVA,

konané dne 17. 06. 2019 v sále sídla ÚS ČZS Ostrava, nám. Svatopluka Čecha 10.

I. ÚR ČZS schvaluje:

1.  Volbu pracovních komisí:

  Mandátová komise:  PhDr.  Jaromír Matýsek

                                               Zdislava Šotková

                                               Marek Vjačka

 

Návrhová komise:                 Pavel Ráček   

                                               Ludmila Müllerová

                                              Josef Vybíral

 

Volební komise:                    Ing. Jarmila Mrázková

                                              Ing. Anna Hálová

                                              Roman Mikolajek

2. Program jednání ÚR ČZS Ostrava.

3. Volbu členů ÚR, ÚS, kontrolní komise, předsedy a tajemníka ÚS ČZS.

4. Delegáti územní konference neschvalují revizi účetnictví ÚS, auditorskou firmou, za roky 2015, 2016, 2017, 2018.

5. Schvaluje zprávu volební komise o průběhu voleb.

II. ÚR ČZS bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti ÚS ČZS Ostrava za rok 2018 za volební období 2015 - 2018.

2. Zprávu kontrolního komise o hospodaření ÚS ČZS Ostrava k 31.10.2018. 

3. Předání ocenění Republikové rady pro vyznamenané členy ČZS Ostrava

Ocenění členové:  Lucie Vajtauerová    ZO ČZS U sádek  bronzová medaile   

                              Antonín Kludka  ZO ČZS Petřkovice  zz stříbro

                              ZO ČZS Heřmanice        bronzová medaile

  

     

III. ÚR ČZS ukládá:

 

1. Základním organizacím ČZS, seznámit členskou základnu s průběhem jednání ÚR ČZS.

2. Základním organizacím ČZS, které si ještě nezakoupily známky, učinit tak do konce července 2019.

4.  Základním organizacím ČZS, vrátit neprodané členské známky do konce září 2019.

5. ÚS ČZS Ostrava, doporučit představenstvu Republikové rady vyjednat dotační tituly na podporu činnosti.  

6.  ÚS ČZS Ostrava udělat taková opatření, aby se minimalizovaly finanční škody vzniklé neprůhledným hospodařením s finančními prostředky ÚS ČZS

7.Dodělat řádné hospodaření za roky 2015 – 2018 do konce září 2019 včetně výstupů ke zveřejnění u Městského soudu v Praze.

8.  Základním organizacím ČZS seznámit členskou základnu s jednáním ÚR.

 

Schváleno členy ÚR ČZS   pro :  29 

                                        proti :  1 

                                 zdrželi se:  0   

 

Za návrhovou komisi:  Pavel Ráček

                                     Josef Vybíral     

                                     Ludmila Müllerová

Schváleno Územní radou ČZS Ostrava dne 17. 6. 2019

Sepsáno dne 17. 6. 2019  Zapsal: Řezníčková Jarmila