UPOZORNĚNÍ !!!!!

OD 16. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDE KANCELÁŘ ÚS ČZS OSTRAVA UZAVŘENA
V ČERVENCI A SRPNU BUDE KANCELÁŘ ÚS UZAVŘENA

PEVNÁ LINKA JE K 1.10.2016 ZRUŠENA V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE NA ČÍSLO
ŠPAK ZDENĚK               737 567 731
ŘEZNÍČKOVÁ JARMILA   605 132 115 

INFORMÁTOR

Čtvrtletník informací z činnosti ÚS ČZS OSTRAVA

 

 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ  INFORMÁTOR

Územního sdružení ČZS Ostrava

 

Číslo 1/2015

 

ZMĚNA ÚŘEDNÍHO DNE V ROCE 2015

PONDĚLÍ  14:00 – 18:00

Dne 16.6.2014 na volební konferenci Územního sdružení ČZS bylo zvoleno nové vedení ÚS ČZS na volební období 2014 – 2018.

Předseda ÚS ČZS :  př. NOVOTNÝ Zdeněk

Místopředsedové :       př. HOFBRUCKER Vilém

př. RÁČEK Pavel

Tajemník ÚS ČZS :  př. ŘEZNÍČKOVÁ Jarmila

Hospodář:                  př. ZÝSKALOVÁ Marie

 

Kontrolní komise ve složení :

Předseda:  př. KUBOSCHEK Jan

Členové :  př. FRANKO František

       př. HUDEČEK Leondhard

Dne 28. 11. – 29.11.2014 na ustavujícím zasedání Republikové rady ČZS v Hradci Králové bylo zvoleno nové vedení Českého zahrádkářského svazu na volební období 2015 – 2019.

Předseda ČZS :           př. KOZLÍK Stanislav

Místopředsedové :      př. doc. ERNEST Josef

                                  př. MVDr. KUBESA Stanislav

                                  př. Mgr. AMBROŽOVÁ Vlasta

Tajemník RR ČZS :      př. MATERNA Josef

Člen představenstva:   př. Ing. PAWLICOVÁ Marta

Kontrolní komise ve složení :

Předseda:  př. WOLOSZCUK Ladislav

Členové :                     př. Ing. KREJČÍ, PÁNEK, JANKŮ, BALÁŽ, KAŠPAR, PECH  a ŠMEJKALOVÁ.

Rozhodčí komise ve složení :

Předseda:  př. Ing. RUS Pavel

Členové :                     př. HRŮZA, SADOVSKÝ, POSEKANÝ, SLÁMA, JANDÍK, NOVOTNÝ.

Člen RR za Ostravu:  př. RÁČEK Pavel

Ostravská výstava ovoce a zeleniny.

 

26. 9. - 28. 9. 2014 se uskutečnila, na Výstavišti Ostrava - Černá louka, výstava „ Život na zahradě - podzimní výstava pro zahrádkáře, včelaře a chovatele.“

Ostravská část se konala pod záštitou Magistrátu města Ostravy, konkrétně náměstka Ing. Hrabiny.

Vystavovalo 73 vystavovatelů a výstavu navštívilo 12 583 návštěvníků. Vzhledem k tomu, že poprvé byla umístěna před hlavním pavilonem ve stanu kde byl malý prostor pro aranžmá, měla výstava negativní odezvu.

                   

Informace.

 

Vážení přátelé, dne 14. 2. 2015 pořádáme, tak jako každý rok

 „Setkání zahrádkářů v květech.“ Vstupné činí 230,- Kč. K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina „ MISTRÁL“

ZO ČZS Výškovice pořádá dne 30. 5. 2015 akci pro děti „Den dětí s Hopsalínem“

ÚS ČZS OSTRAVA schválilo na svém zasedání dne 3. 12. 2014 příspěvek na tuto akci ve výši 1000,- Kč.   


ÚS ČZS OSTRAVA Vám přeje úspěšný rok 2015

 

 

 

Za vedení ÚS ČZS Ostrava: Novotný Zdeněk

 

     

               

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ  INFORMÁTOR

Územního sdružení ČZS Ostrava

 

Číslo 2/2015

ZMĚNA ÚŘEDNÍHO DNE V ROCE 2015

PONDĚLÍ  14:00 – 18:00

 

 

V níže uvedené dny budou úřední hodiny jen do 17:00.        

27.04.2015  14:00 - 17:00 

25.05.2015   14:00 - 17:00 

29.06.2015   14:00 - 17:00

14.09.2015   14:00 - 17:00

19.10.2015   14:00 - 17:00

23.11.2015   14:00 - 17:00

 

Akce pro mladé zahrádkáře:

 6. 5. 2015  - Vědomostní soutěž „Mladý zahrádkář“se uskuteční na školním statku Zahradnické školy v Nové Vsi..

 3. 6. 2015 -  je pro děti zajištěna odborná exkurze v Kroměříži.

Školení pro vedoucí pracovníky moštáren ČZS

proběhlo ve dnech 10. 4. - 11. 4. 2015 v Brandýse nad Labem

v budově integrované střední školy Františka Melichara.

Školení se zúčastnili Pavel Ráček, Miroslav Dlouhý a Pavel Metelka.

Dne 21.4.2015 se uskuteční v Olomouci oblastní porada

Budou projednávány otázky registrace do veřejného rejstříku Ministerstva spravedlnosti / JUDr Labuta/ a další otázky a informace o svazové činnosti /St. Kozlík/.

Oblastní porady se zúčastní: Zdeněk Novotný a Jarmila Řezníčková

 

Místní výstavy.

 ZO ČZS Bartovice pořádá v roce 2015 tyto akce:

24. 4. 2015 Zájezd na Flóru Olomouc

30. 4. 2015 Pálení čarodějnic v společenském domě od 17:00 hod.

29. 5. 2015 Svatodušní smažení vaječiny – dům zahrádkářů.

25. 6. 2015 Hurá na prázdniny – akce pro děti – společenský dům.

19. - 20. 6. 2015 výstava „Vyznání růžím“ spojená se setkáním jubilantů

   v klubu důchodců Ještěrka.

9. 10. nebo 16. 10. 2015 Štrůdlování se zpěvem a tancem čaje o páté

    v společenském domě.

 

24. 11. nebo 28. 11. 2015 Adventní vazba – dům zahrádkářů

SZO ČZS Citrusáři pořádá v roce 2015 akce v botanické zahradě

 Na souvrati 12 Slezská Ostrava:

18 . - 21 června  Výstava masožravých rostlin.

23. -26. července          Výstava fuchsií, léčivých rostlin a chilli papriček.

24. - 27. září                 Výstava sukulentů a kaktusů.

   

Sdělení.

Základní organizace, které pořádají výstavy svých výpěstků, ať sdělí termíny konání svých výstav na Územní sdružení ČZS, které rádi zveřejníme v dalším čísle Informátoru. Vydání příštího čísla plánujeme na začátek července 2015.

Informace.

Vážení přátelé, která organizace ještě nemá zakoupené členské známky, nechť tak učiní v co nejkratší době a to do konce července 2015. Neprodané známky můžete vrátit na ÚS ČZS do 31. 10. 2015.


 Jaro je tady!!!!!

 Všem zahrádkářům přejeme úrodný rok.                                        

Za vedení ÚS ČZS Ostrava: Jarmila Řezníčková

 

 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ  INFORMÁTOR

Územního sdružení ČZS Ostrava

 

Číslo 3/2015

ZMĚNA ÚŘEDNÍHO DNE V ROCE 2015

PONDĚLÍ  14:00 – 18:00

V níže uvedené dny budou úřední hodiny: 

14.09.2015   14:00 - 17:00

19.10.2015   14:00 - 17:00

23.11.2015   14:00 - 17:00

 

ŽIVOT NA ZAHRADĚ 2015

Otevírací doba

25. 9.  

10:00 - 18:00 hod.

26. 9. 

10:00 - 18:00 hod.

27. 9.

10:00 - 16:00 hod.Vstupné

Dospělí  

  80,- Kč

Senioři, studenti, děti, ZTP  

  60,- Kč

Hromadný vstup pro školy (minimálně 20 osob)    

  20,- Kč

3 denní vstupné

180,- Kč

Platí VIP karta 2015

 

Prezentace Českého zahrádkářského svazu a Českého svazu včelařů, polských a slovenských zahrádkářů. Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech; Soutěž pro děti "Světem včel"; Ochutnávka a prodej vína z jižní Moravy; Soutěž "O nejlepší med a medovinu Moravskoslezského kraje"; Poradny; Konzultace; Konference.

Místní výstavy.

 ZO ČZS Bartovice pořádá v roce 2015 tyto akce:

9. 10. nebo 16. 10. 2015 Štrůdlování se zpěvem a tancem čaje o páté

    v společenském domě.

24. 11. nebo 28. 11. 2015 Adventní vazba – dům zahrádkářů

SZO ČZS Citrusáři pořádá v roce 2015 akce v botanické zahradě

 Na souvrati 12 Slezská Ostrava:

24. - 27. září  Výstava sukulentů a kaktusů.

 

Moštárny a jejich provozní doba.

 

ZO ČZS Heřmanice: Provoz moštárny bude zajištěn každé pondělí od 15:00 do 18:00 hod.

Ostatní dny dle telefonické domluvy s předsedou tel: 724 777 494

ZO ČZS Muglinov: Provoz moštárny bude zajištěn každé pondělí od 14:00 do 18:00 hod.

Ostatní dny dle telefonické domluvy pan Hořínek tel: 704 034 236

ZO ČZS Michálkovice: Moštování bude zahájeno 14. 9. 2015 a to vždy v pondělí a sobotu po předešlé domluvě určitého dne a času na

 tel. 605 448 585

 ZO ČZS Poruba Ves: Provoz moštárny bude zajištěn v sobotu od 6:00 Ostatní dny po domluvě s paní Pivoňovou tel. 596 933 513

ZO ČZS Petřkovice: Provoz moštárny bude zajištěn v sobotu

od 8:00 do 12:00 Kontakt: př. Ivana Illová  732 987 933

      př. Antonín Kludka 732 923 612

ZO ČZS Svinov: Provoz moštárny bude zahájen v září. Moštárna bude v provozu PO. ST a ČT v odpoledních hodinách po předchozím objednání na tel. 776 217 947

 

 

 

   Život na zahradě v roce 2012

 

Všem zahrádkářům přejeme krásné zážitky z výstavy „Život na zahradě“.

 Za vedení ÚS ČZS Ostrava:  Jarmila Řezníčková

 

   

ZAHRÁDKÁŘSKÝ  INFORMÁTOR

Územního sdružení ČZS Ostrava

 

Číslo 4/2015

ZMĚNA ÚŘEDNÍHO DNE V ROCE 2015

PONDĚLÍ  14:00 – 18:00

V níže uvedené dny budou úřední hodiny: 

19. 10. 2015   14:00 - 17:00

23. 11. 2015   14:00 - 17:00

16. 12. 2015  14:00 - 17:00

 

 

Místní výstavy.

  ZO ČZS Bartovice pořádá:

24. 11. nebo 28. 11. 2015 Adventní vazba – dům zahrádkářů

 

 VÁNOČNÍ VÝSTAVKA A ŘEMESLNÝ JARMARK

ZO ČZS v Polance nad Odrou srdečně zve naše spoluobčany i širokou veřejnost na vánoční výstavku spojenou s tradiční prodejní akcí řemeslný jarmark. 

Výstavka  se uskuteční ve dnech 21.-.22.11.2015

v nových prostorách Dělnického domu, a to  od 9 hod do 16hod.

Vánoční dekorace, adventní věnce, zdobené vánoční stromečky, betlémy, voňavé perníčky a cukroví, výrobky dětí z MŠ a ZŠ Heleny Salichové a jiné motivy budou k nahlédnutí na této výstavce.

Přijděte se podívat, inspirovat a nasát vánoční atmosféru, zakoupit malé dárečky na řemeslném jarmarku a zahřát vánočním čajem v naší malé kavárničce.

Zastavte se v předvánočním shonu a přijměte naše pozvání.

  Zahrádkáři.

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ NA VÝSTAVĚŽIVOT NA ZAHRADĚ 2015“

 

 

ZO „U koupaliště  př. Tučný, př. Olšáková

ZO Ostrava Bartovice  př. Červený, př. Šotková, př. Havlásková, př.Čajková, Př. Hrubý, př. Mikulík, Př. Hála

ZO Krásné Pole  př. Bajgar M., Př. Bajgar J., př. Homola, př. Halátek L., př. Halátková, př. Špak, př. Skrinyarová, př. Halátek A., př. Dostálová, př. Špaková, mateřská škola Krásné Pole.

ZO Hošťálkovice   jména vystavovatelů nebyla uvedena.

ZO Zábřeh  př. Matýsek, př. Viliš, př. Hovorka, př.Trnková, př. Čolasová, př. Kunáthová, př. Thorová, př. Malíková, př. Domesová.

ZO Petřkovice  př. Vargová, př. Spyrová, př. Kuboszek, př. Hamerská, př. Cichovská, př. Illová, př. Gardiančík, př. Kludka, př. Sukač, př. Hamerský.

ZO Radvanice  př. Pěčka, př. Kuchař, př. Baušek, př. Majerová, př. Stankuš, př. Hofbrücker.

ZO Ferdinandova  př. Novotný

ZO Plesenka  př. Dlugoš, př. Smělík, př. Mrázek, př. Kováčová, př. Sládečková, př. Prokopičová, př. Mrázková.

ZO Michálkovice  př. Bogdová, př. Bombionka, př. Mozdřenová, př. Schneiderka, př. Ožanová, př. Futerková, př. Žvak.

ZO Na Salmě  př. Müllerová

ZO Poruba Ves samostatná expozice bez uvedení jmen vystavovatelů

 

 

 

  Život na zahradě v roce 2015

Vydařená práce dětí  ZŠ Radvanice

Za vedení ÚS ČZS Ostrava:   Jarmila Řezníčková

 

 

 

 

 

  

 

 

ZAHRÁDKÁŘSKÝ  INFORMÁTOR

Územního sdružení ČZS Ostrava

 

Číslo 1/2016

  

 ÚŘEDNÍ DEN V ROCE 2016

PONDĚLÍ  14:00 – 18:00

 

V níže uvedené dny budou úřední hodiny: 

18.1.2016  14:00 - 17:00  19.09.2016  14:00 - 17:00 

15.2.2016   14:00 - 17:00   17.10.2016   14:00 - 17:00 

14.3.2016   14:00 - 17:00  21.11.2016   14:00 - 17:00

18.4.2016   14:00 - 17:00  12.12.2016   14:00 - 17:00

16.5.2016   14:00 - 17:00 

20.6.2016   14:00 - 17:00


  Informace.

 

Vážení přátelé, dne 6.2.2016 pořádáme, tak jako každý rok

„Setkání zahrádkářů v květech.“

Vstupné činí 230,- Kč.

K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina „ MISTRÁL“

 

 

Místní výstavy.

 

JARNÍ VÝSTAVA SKALNIČEK

Ostrava-Poruba

7.4. - 9.4.2016

Pořádá Klub skalničkářů ADONIS-Ostrava ve výstavním sále

 Stanice mladých přírodovědců, ul. Čkalovova 10, Ostrava-Poruba

Na výstavě bude zajištěna odborná poradna a prodej rostlin.

Otevřen 9-17, v sobotu 9-12 hodin.

HLAVNÍ VÝSTAVA SKALNIČEK

Ostrava-Poruba

28.4. - 29.4.2016

Pořádá Klub skalničkářů ADONIS-Ostrava ve výstavním sále

 Stanice mladých přírodovědců, ul. Čkalovova 10, Ostrava-Poruba

Na výstavě bude zajištěna odborná poradna a prodej rostlin.

Otevřen  po oba dny 9-17 hodin.

 

 

Schválena vyznamenání na rok 2016

 

Ocenění členové: 

 

Ing. Bohuslav Kokeš  ZO ČZS U Korýtka      bronz

Ivo Hejný                  ZO ČZS Odra             bronz

Jožka Malíková           ZO ČZS Zábřeh         bronz

Marie Krejčí               ZO ČZS Kamarýtova  bronz

Otakar Vajda             ZO ČZS Poruba-Ves    bronz

Jan Kuboschek          ZO ČZS Petřkovice      kniha cti

František Retich        ZO ČZS Výškovice       zz stríbro

Pavel Blažek             ZO ČZSHoštálkovice    zz stříbro

 

 

   

SDĚLENÍ

Základní organizace, které ještě nemají vyřízené všechny doklady nutné k zápisu do Spolkového rejstříku (čestná prohlášení 3 členů výboru a předsedy kontrolního orgánu) žádám, aby tak učinily bez odkladu, protože od června 2016 bude tento zápis zpoplatněn a ZO si je budou muset zaplatit. Zápis osob do Spolkového rejstříku je nutný k podepisování smluv a jednání za ZO.

 

Podrobné informace najdete na webových stránkách svazu. http://www.zahradkari.cz/zpravodaje/zpravodaj_2015_2.pdf

 

Nebo se můžete informovat u tajemnice ÚS ČZS OSTRAVA Jarmily Řezníčkové - 

tel: 605 132 115

 

ÚS ČZS OSTRAVA Vám přeje úspěšný rok 2016

  Za vedení ÚS ČZS Ostrava: Řezníčková Jarmila

 ZAHRÁDKÁŘSKÝ  INFORMÁTOR

Územního sdružení ČZS Ostrava

 

Číslo 2/2016

 

 ÚŘEDNÍ DEN V ROCE 2016

KAŽDÉ PONDĚLÍ  14:00 – 18:00

 

V níže uvedené dny budou úřední hodiny: 

18.1.2016  14:00 - 17:00   19.09.2016  14:00 - 17:00 

15.2.2016   14:00 - 17:00   17.10.2016   14:00 - 17:00 

14.3.2016   14:00 - 17:00  21.11.2016   14:00 - 17:00

18.4.2016   14:00 - 17:00  12.12.2016   14:00 - 17:00

16.5.2016   14:00 - 17:00 

20.6.2016   14:00 - 17:00

 

Akce pro mladé zahrádkáře:

 19. 4. 016 se na školním statku Zahradnické školy v Nové Vsi uskutečnila vědomostní soutěž „Mladý zahrádkář“

17. 5. 2016 se uskuteční odborná exkurze pro děti ze Zahradnické školy do arboreta Paseky a na hrad Sovinec.

 Sdělení.

Základní organizace, které pořádají výstavy svých výpěstků, ať sdělí termíny konání svých výstav na Územní sdružení ČZS, které rádi zveřejníme v dalším čísle Informátoru. Vydání příštího čísla plánujeme na začátek červenec 2016

 

Základní organizace, které ještě nemají vyřízené všechny doklady nutné k zápisu do Spolkového rejstříku (čestná prohlášení 3 členů výboru a předsedy kontrolního orgánu) žádám, aby tak učinily bez odkladu, protože od července 2016 bude tento zápis zpoplatněn a ZO si je budou muset zaplatit. Zápis osob do Spolkového rejstříku je nutný k podepisování smluv a jednání za ZO.

Podrobné informace najdete na webových stránkách svazu. http://www.zahradkari.cz/zpravodaje/zpravodaj_2015_2.pdf

 Nebo se můžete informovat u tajemnice ÚS ČZS OSTRAVA Jarmily Řezníčkové -  tel: 605 132 115

Informace.

Vážení přátelé, která organizace ještě nemá zakoupené členské známky, nechť tak učiní v co nejkratší době a to do konce července 2016. Neprodané známky můžete vrátit na ÚS ČZS do 31. 10. 2016.

 Japonské rostliny u nás

Opava

24 . - 26. 6. 2016

SZO ČZS Iris Hlučín, spolu se Středoevropskou kosatcovou společností (MEIS)

 a specializovanými pěstiteli pořádají ve dnech 24. – 26. 6. 2016 v

Masarykově střední zemědělské škole v Opavě výstavu Japonské rostliny u nás.
Otevřeno 24. 6. od 13 do 17 hodin, další dny od 10 do 17 hodin.

 

 

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ 2016

Soutěž je rozdělena na tři kategorie:
1. kategorie ZŠ a odpovídající ročníky G
2. kategorie střední školy
3. kategorie senioři zahrádkáři - musí být člen ČZS a nesmí být profesionál

Zemská kola soutěže proběhnou:


V Praze - ZO ČZS Skalka - Zemské kolo bude v pátek 20.5.2016

 

V ProstějověZemské kolo bude v pátek 3.6.2016


Téma na zemském kole: vypichovaná miska + kytice.


Soutěžící mohou používat vlastní nářadí a vlastní přízdobový materiál

(NE ROSTLINNÝ).

 
Finále soutěže proběhne 15. 7. 2016 na výstavě "Květy 2016" Lysá nad Labem

v expozici výstavy ČZS - prezence od 9.00 hodin.
Slavnostní zahájení: 10.00 hodin
Vyhlášení výsledků bude až po 13.00 hod.

Do přihlášky nezapomeňte vyplnit adresu, datum narození, název školy, telefon

  e-mail soutěžících i doprovodu. Jakékoli změny v účasti hlaste na ústředí ČZS o.s.

, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 telefonem: 222 782 710 nebo

e-mailem sekretariat@zahradkari.cz.

 

 Jaro je tady!!!!!

 Všem zahrádkářům přejeme úrodný rok.

 Za vedení ÚS ČZS Ostrava:  Jarmila Řezníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Všem zahrádkářům přejeme pěknou sklizeň letošních výpěstků.

 

 

Za vedení ÚS ČZS Ostrava:   Jarmila Řezníčková

 

 

 

 

 

 


ZAHRÁDKÁŘSKÝ  INFORMÁTOR

Územního sdružení ČZS Ostrava

  Číslo 3/2016 

 


 

 ÚŘEDNÍ DEN V ROCE 2016

KAŽDÉ PONDĚLÍ  14:00 – 18:00

 

V níže uvedené dny budou úřední hodiny:       

18.1.2016        14:00 - 17:00              19.09.2016     14:00 - 17:00           

15.2.2016        14:00 - 17:00               17.10.2016    14:00 - 17:00      

14.3.2016        14:00 - 17:00               21.11.2016    14:00 - 17:00

18.4.2016        14:00 - 17:00               12.12.2016    14:00 - 17:00

16.5.2016        14:00 - 17:00             

20.6.2016        14:00 - 17:00ŽIVOT NA ZAHRADĚ 23. 9. – 25. 9. 2016

 

 

Prezentace Českého zahrádkářského svazu na Ostravsku a Českého svazu včelařů. Expozice slovenských a polských zahrádkářů. Soutěž pro děti Světem včel. Ochutnávka a prodej vína z Jižní Moravy. Soutěž O nejlepší med a medovinu Moravského kraje. Porady, konzultace, semináře, konference.

Ostravská část výstavy je pod záštitou Náměstkyně primátora doc.Ing. Ivetou Vozňákovou, Ph.D.

Souběžně probíhá výstava Zdraví a Duše.

Otevírací doba

23. 9.   

10:00 - 18:00 hod.

24. 9. 

10:00 - 18:00 hod.

25. 9.

10:00 - 16:00 hod.

Vstupné

Dospělí   

  80,- Kč

Senioři, studenti, děti, ZTP   

  60,- Kč

Hromadný vstup pro školy (minimálně 20 osob)    

  20,- Kč

3 denní vstupné

180,- Kč

 

Výstava Život na zahradě je ten pravý ráj pro milovníky zahrádkaření a včelaření

13. ročník prodejní a kontraktační výstavy ŽIVOT NA ZAHRADĚ již tradičně nabídne prodej květin, okrasných rostlin a dřevin, včelařských i zahradnických produktů a potřeb, zahradní mechanizaci výrobců a prodejců nejen z České republiky, ale i z Polska či Slovenska. Návštěvníci budou moci obdivovat nejkrásnější plody letošní úrody, originální aranžmá a dekorace z živých i sušených květin, ovoce, zeleniny a dřevin. Nebudou chybět poradny pro laickou i odbornou veřejnost, semináře a přednášky. Hlavními partnery výstavy Život na zahradě je Český svaz včelařů a Český zahrádkářský svaz.           

   

Moštárny a jejich provozní doba.

  

ZO ČZS Heřmanice: Provoz moštárny bude zajištěn každé pondělí od 15:00 do 18:00 hod.

Ostatní dny dle telefonické domluvy s předsedou tel: 724 777 494

 

ZO ČZS Muglinov: Provoz moštárny bude zajištěn každé pondělí od 14:00 do 18:00 hod.

Ostatní dny dle telefonické domluvy pan Hořínek tel: 704 034 236

 

ZO ČZS Michálkovice: Moštování bude zahájeno 18. 9. 2015 a to vždy v pondělí a sobotu po předešlé domluvě určitého dne a času na

 tel. 605 448 585

 

 ZO ČZS Poruba Ves: Provoz moštárny bude zajištěn od 10. 9. 2016

Rezervaci termínu přes online formulář na WWW.zahradkari.cz/zo/porubaves  je možná vždy v termínu od neděle do středy. Poté bude online rezervace zablokována.

Ve čtvrtek a pátek bude rezervace možná pouze na telefonu 596 933 513, a to vždy od 19:00 do 21:00 hod.

ZO ČZS Petřkovice: Provoz moštárny bude zajištěn v sobotu

od 8:00 do 12:00 Kontakt:  603 951 093

 

ZO ČZS Svinov: Provoz moštárny bude zahájen v září. Moštárna bude v provozu PO. ST a ČT v odpoledních hodinách po předchozím objednání na tel. 776 217 947

       Všem zahrádkářům přejeme pěknou sklizeň letošních výpěstků.


Za vedení ÚS ČZS Ostrava:   Jarmila Řezníčková